Eğitim Takvimi - Açılacak Eğitimler ve Sertifika Programları

Eğitim Takvimi - Açılacak Eğitimler ve Sertifika Programları

Tüm Eğitimler

Enflasyon Muhasebesi Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
Satış Ekibi için Satınalma Yönetimi Eğitimi
...Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri
Güvenli Depolama Eğitimi
...Depo Stok Yönetimi Eğitimleri
Depo Tasarımı Eğitimi
...Depo Stok Yönetimi Eğitimleri
Pandemi Döneminde Ekonomik Davranışlar Ve İşletmelerin Korunması Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Zor Durumlarda Stres Yönetimi Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Satışta Tahsilat Yönetimi Eğitimi
...Satış ve Pazarlama Eğitimleri
Delegasyon Eğitimi
...Satış ve Pazarlama Eğitimleri
Yeni Yöneticiler İçin Yöneticilik Eğitimi
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
İşletme Körlüğü ile Başa Çıkma Eğitimi
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Uygulamalı Temel Finansal Okuryazarlık Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim Metodolojisi ve Uygulama Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
Üst ve Mali İşler Yöneticileri İçin İleri Düzey Finans ve Muhasebe Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
Perakende Sektöründe İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim Metodolojisi ve Uygulama Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
Uygulamalı Grup Şirketleri Muhasebesi Ve Raporlaması Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
İleri Düzey Muhasebe Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
Tek Düzen Hesap Planı Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları (UDS) ve Bağımsız Denetim Uygulamaları Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (UMS - UFRS) Uygulamaları Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
Bağımsız Denetim Uygulaması Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
Finansçı olmayanlar için Temel Finans ve Temel Finansal Tablo Analizi Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
Uygulamalı İleri Finansal Okuryazarlık Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
E-Fatura ve E-Defter (E-Fatura Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Çözüm Önerileri) Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
Bağımsız Denetçiler İçin Gerekli Sermaye Piyasası Mevzuatı Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
İşletmelerde Hile Farkındalığı, Hileli Finansal Raporlama ve Hile ve Suiistimallerin Denetimleri Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
Envanter ve Stok Yönetimi, Stok Analizleri, Stok Azaltma Yöntemleri Eğitimi
...Depo Stok Yönetimi Eğitimleri
İş Yaşamında Verimlilik Ve Motivasyon Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Yöneticiler için Bütçe ve Bütçe Raporlama Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
İnsan Kaynakları Profesyoneller İçin Sözleşme Ve Yönetmelik Hazırlama İş İlişkisi Ve Fesih Süreçlerinde Hukuki Belge Oluşturma Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Uygulamalı Personel Özlük İşleri SGK Bordro Uzmanlığı E-SGK Teşvik Uygulamaları
...İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları İşe İade Dava Süreçleri
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Uygulamalı İnsan Kaynakları Raporlanması Dijital Dönüşüm Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Yargıtay Kararları Işığında İşveren Hakları İş Akdini Feshinde Süreç Yönetimi Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
İşletme Verimliliği Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Tedarikçilerle Müzakere Teknikleri Eğitimi
...Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri
Topluluk Önünde Konuşma Ve Beden Dili Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Bütçe Yapılanması Ve Bütçeleme Teknikleri Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
İdari Birimlere Yönelik Norm Kadroları Oluşturma Yöntemleri Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Çalışan Deneyimi Yönetimi Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Çalışan Bağlılığı Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Kök Neden Analizi Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
Müzakere İletişimi Ve Görüşme Teknikleri Eğitimi
...Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri
Görev Verme ve Delegasyon Eğitimi
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Pazarlamada Yeni Dönem: Şirket ve Tüketici Anlayışından 4E’ye Eğitimi
...Satış ve Pazarlama Eğitimleri
Etkili Yazışma ve Raporlama Teknikleri Ve Raporların Sunumu Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Performans Değerlendirme Görüşmelerine Etkinlik Kazandırma Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Performans ve Yetkinlik Değerlendirme Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Diksiyon ve Güzel Konuşma Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Kuşaklar Arası İletişim Ve Yönetim Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Karar Verme / Alma Süreç Yönetimi Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
İknanın Psikolojisi ve Yönetimi Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Suiistimal Risk Yönetimi Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
KVKK Farkındalık ve Uyum Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Performans Karnesi ve Ölçümleme Sistemleri Yönetimi Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Açık Ofis Kuralları Ortam Yönetimi Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Kıyaslama (Benchmarking) Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Kurum İçi İletişim ve İlişki Yönetimi Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Yeni İş Modeli: Rasyonalizasyon ve Sosyalizasyondan İnsanileşme Modeline Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Maliyet Düşürme Yöntemleri Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
Yalın Yönetim Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
Lojistik Yönetimi Eğitimi
...Depo Stok Yönetimi Eğitimleri
Satınalma Ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
...Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri
İleri Satın Alma Teknikleri, Planlaması ve Yönetimi Eğitimi
...Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Eğitimi
...Üretim Planlama Eğitimleri
Üretim Planlaması ve Yönetimi Eğitimi
...Üretim Planlama Eğitimleri
İş ve Zaman Etüdü Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
Yalın Üretim ve İsrafın Bertarafı Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
Hata Kültürü ve Öğrenme Yönetimi Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
Maliyet Odaklı Sürekli İyileştirme Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
Kalite ve Yönetim Geliştirme Araçları Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
Süreç İyileştirme Yönetimi Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
KaiZen Eğitimi : Modelleme Üzerinden Yönetim ve Potansiyeli Keşfetmek
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
5S Eğitimi – İşletmelerde Düzen, Kayıp Ve İsraf Yönetimi Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
EFQM: Mükemmellik Modeli Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
Uluslararası Pazarlama ve Pazar Araştırması Eğitimi
...Satış ve Pazarlama Eğitimleri
Reklam Stratejileri Geliştirme ve Yönetme Eğitimi
...Satış ve Pazarlama Eğitimleri
Etkin Tahsilat/Alacak ve Müşteri İlişkileri Denge Yönetimi Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Satış Koçluğu Eğitimi
...Satış ve Pazarlama Eğitimleri
Telefonla Tahsilat Yönetimi Ve Teknik Yaklaşımlar Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Bayilik-Distribütörlük Sistemi Ve Yönetimi Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Süreçlerle Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
...Müşteri ilişkileri Yönetimi Eğitimleri
Satışta Riski Önleyici Temel Muhasebesel Ve Hukuksal Önlemler Eğitimi
...Satış ve Pazarlama Eğitimleri
Pazarlama Ve Psikoloji: Nöropazarlama ve Tüketici Davranışları Eğitimi
...Satış ve Pazarlama Eğitimleri
Şirket Politikası ve Kapsayıcı Strateji Çerçevesinde İşletmelerde Pazarlama Süreç Yönetimi Eğitimi
...Satış ve Pazarlama Eğitimleri
Pazarlama Ve Satış Teknikleri Eğitimi
...Satış ve Pazarlama Eğitimleri
Satış Ekibinin Organizasyonu Ve Yönetimi Eğitimi
...Satış ve Pazarlama Eğitimleri
Satış Motivasyonu Ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
...Müşteri ilişkileri Yönetimi Eğitimleri
Hukukçu Olmayanlar İçin Temel Hukuk Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
İK ve Organizasyon Psikolojisi Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
İK açısından Y Kuşağı ve Yönetimi Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
İK ve Çalışan Markası Oluşturulması (Employee Branding) Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
İK’nın Liderlik Vizyonu ve Kurum Kültürü Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
İK ve Çalışanlara Yönelik Hedeflerle Yönetim Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
İK ve Ölçümleme Sistemleri Yönetimi Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Çalışan Memnuniyeti Sağlama Teknikleri Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
4857 Sayılı İş Kanunu Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi Temelli İnsan Kaynakları Kültürünün Oluşturulması Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Personel Özlük İşlemleri Ve Bordro Uygulamaları Yönetimi Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Analizi Yöntemleri Ve Standart Yönetimi Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Analizleri ve Değerlendirme Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Ücret Politikaları Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Ücret Yönetimi Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Performans Değerlendirme ve Yönetim Sistemi Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
İşe Alım Seçme Yerleştirme Süreci Ve Mülakat Teknikleri Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Yöneticiler için Mülakat Teknikleri Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Yetenek Kariyer Yönetimi Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynaklarının Endüstriyel İlişkiler Boyutu Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Satınalma Ve Satışta Uygulamalı Sözleşme Hazırlama, Tasarım, Yazım Ve Sözleşme Yönetimi Eğitimi
...Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri
Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Şirketlerde Organizasyonel Gelişim Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Çağrı Merkezi için Stres Yönetimi Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Profesyonel Hayatta Etki İçin Kişisel İmaj Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
İşletmelerde Çok Katmanlı Sistemler ve Yönetişim Eğitimi
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Protokol Kuralları Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
İkna Yönetimi Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Zor İnsanlarla Başa Çıkma Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Hedef Odaklı Takım Liderliği Eğitimi
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Liderlik Eğitimi
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Çağdaş Konut Sitesi Yönetimi Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Raporlama Teknikleri Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Takım Çalışması ve Örgüt Kültürü Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Müzakere Becerileri Eğitimi
...Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri
Uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
Proje Yönetimi Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
Topluluk Önünde Etkili Konuşma, Hitabet ve Beden Dili Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Genel Girişimcilik Yönetimi Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Çatışma Yönetimi Eğitimi
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Değişim ve Dönüşüm Yönetimi Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
İleri Yazışma Teknikleri, Dosyalama ve Arşiv Yönetimi Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Toplantı Yönetimi Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Kriz Yönetimi Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Risk Yönetimi: Fırsatların Algılanması ve Analiz Metodolojisi Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Zaman Yönetimi Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Stres ve Bertaraf Yönetimi Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Eğitimcinin Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Kurumsallaşma Sürecindeki Aile Şirketlerine Yol Haritası Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Aile Şirketlerinde Yönetim Sürekliliği Eğitimi
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Yönetimde Koçluk Eğitimi
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Problem Çözme Teknikleri ve Karar Verme Yönetimi Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Motivasyon ve Moral: Sürdürebilirliğin Analizi Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Kurumsal İtibar Yönetimi Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Marka Stratejisi Yönetimi Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Marka ve Rekabet Yönetimi Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Halkla İlişkiler Yönetimi Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Süreçlerle Yönetim Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
Etkili İletişim ve İnsan İlişkileri Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
İletişim ve Koordinasyon Yönetimi Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
İnovasyon Yönetimi Eğitimi : Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünme Teknikleri
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Lider Yöneticilik ve Anlayışlar Eğitimi
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Alternatif Yönetim, Öğrenen Organizasyon ve Öğrenme Yöntemleri Eğitimi
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Ekip Liderliği ve Kimliği Eğitimi
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Lojistik Eğitimi
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Süreç Temelli İç Kontrol Eğitimi
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Genel Yönetim Teknikleri Eğitimi
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Stratejik Yönetim ve Planlama Teknikleri Eğitimi
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Yönetimde Temel Yaklaşımlar Ve Yöneticilik Eğitimi
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Her Konuşma Bir Sunumdur Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
İletişimde iletişim Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Stratejik Satınalma ve Kategori Yönetimi Eğitimi
...Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri
Yöneticiler için Finansal ve Mali Tabloların Okunması Eğitimi
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Depo Organizasyonu ve Stok Yönetimi Eğitimi
...Depo Stok Yönetimi Eğitimleri
Satınalma Okulu Uzmanlık Sertifika Programı
...Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri
Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Kurum İçi İletişim ve Kurumsal Verimlilik Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
ileri Liderlik Eğitimi
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Sağlık İşletmelerinde Hizmet Yönetimi Ve İletişim Teknikleri Eğitimi
...Müşteri ilişkileri Yönetimi Eğitimleri
Sözleşme Yönetimi Eğitimi
...Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri
Etkili Takım Liderliği ve Sunum Teknikleri Eğitimi
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Yönetici Sertifika Programları
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
Telefon ile İletişimde Etkili Teknikler Eğitimi
...Satış ve Pazarlama Eğitimleri
Kurumsal Başarıda Duygusal Zekanın Gücü Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Performans Değerlendirme Teknikleri Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Performans Geliştirme Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Profesyonel Liderlik ve Stratejik Yönetim Becerileri Eğitimi
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Yaratıcı Düşünce Sorun Çözme Ve Karar Verme Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Verimli Çalışma Ve Motivasyon Eğitim
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Kurumsal Başarıda Duygusal Zekanın Gücü Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
İş Hayatında Duygusal Zeka Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Personel Yönetiminin Yargıtay Kararları Işığında İş Yasası Uygulamaları Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Bordrolama Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Profesyonel Liderlik Ve Stratejik Yönetim Becerileri Eğitimi
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Telefonda Satış ve İkna Teknikleri Eğitimi
...Satış ve Pazarlama Eğitimleri
Toplantı Yönetimi Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Yönetici Asistanlığında Mesleki Ve Kariyer Gelişimi Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
İK Profesyonelleri İçin Koçluk Yetkinlikleri
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Davranış Çözümleriyle Mülakat Yönetimi Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Performans Yönetim Sistemi Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Müşteri ilişkileri ve Satış Yönetimi
...Müşteri ilişkileri Yönetimi Eğitimleri
Raporlama Eğitimi
...Dış Ticaret / E-Ticaret Eğitimleri
Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Dış Ticaret ve Gümrük İşlemleri Eğitimi
...Dış Ticaret / E-Ticaret Eğitimleri
Uluslararası Pazarlama ve Pazar Araştırması Eğitimi
...Dış Ticaret / E-Ticaret Eğitimleri
ileri Düzey Satış ve Müşteri ilişkileri Yönetimi Eğitimi
...Satış ve Pazarlama Eğitimleri
Temel Finansal Okuryazarlık ve Finansal Analiz Teknikleri Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Takım Çalışması, Takım Kurmak ve Motivasyon Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Stratejik Yönetim ve Organizasyon Eğitimi
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Üretim ve Operasyon Yönetimi Eğitimi
...Üretim Planlama Eğitimleri
Mali Tablolar ve Finansal Analiz Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
Maliyet Muhasebesi Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
Stratejik Maliyet Yönetimi Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
UFRS Uluslararası Finansal Raporlama Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
Bütçe Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
Üretim Planlama ve Kontrol Eğitimi
...Üretim Planlama Eğitimleri
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
...Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri
Depo Organizasyonu ve Stok Yönetimi Eğitimi
...Depo Stok Yönetimi Eğitimleri
Uzun Vadeli Sözleşmeler, Hukuki Düzenlemeler ve Uluslararası Tahkim Uygulamaları Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
Satınalma ve Tedarik Zinciri Sertifika Programı
...Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri
Tedarik Zincirinde Satın Alma ve Lojistik Yönetimi Eğitimi
...Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
...Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri
Yöneticiler için Bütçe Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
Yönetim Muhasebesi ve Raporlama Sistemleri Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
Temel Muhasebe Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
Temel Bütçeleme Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
İç Denetim, Sistem Kurulumu ve Raporlama Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
Finansal Analiz ve Finansal Yönetim Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
Değere Dayalı Yönetim Anlayışı ve Şirket Değerinin Hesaplanması Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
Satınalma Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı
...Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi
...Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri
Mali Analiz Teknikleri Eğitimi – Finansal Tabloların Okunması Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
Operasyon Noktasında Etkin Satış Eğitimi
...Satış ve Pazarlama Eğitimleri
Finansal Yönetim Ve Finansal Piyasalara Bakış Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
Girişimcilik Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Tahsilat Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Satış Destek Ekibi Eğitimi
...Satış ve Pazarlama Eğitimleri
Stratejik Marka Yönetimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Kurumsal ve Bireysel iletişim ile Davranış Modelleri Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Kritik Müşteri Yönetimi Ve Süreçlerin Düzenlenmesi Eğitimi
...Müşteri ilişkileri Yönetimi Eğitimleri
İstihbarat Amaçlı Mülakat-Müzakere Teknikleri Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Bayilik Ve Bayi Yönetimi, Bayi İle Satış Yetkilisi ilişkileri Yönetimi Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Etkin Pazarlama Ve Satış Eğitimi
...Satış ve Pazarlama Eğitimleri
Etkili iletişim ve Beden Dili Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Müzakere Teknikleri Eğitimi
...Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri
Ürün Yönetimi Stratejileri ve Satış Odaklı Yol Haritası Eğitimi
...Satış ve Pazarlama Eğitimleri
Stres Yönetimi Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Alt Üst İlişkileri ve Protokol Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Çatışma Yönetimi Eğitimi
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Tahsilat Becerileri Eğitimi
...Satış ve Pazarlama Eğitimleri
Satışta Koçluk Coaching Eğitimi
...Satış ve Pazarlama Eğitimleri
Müşteri Bulma ve İzleme Teknikleri Eğitimi
...Satış ve Pazarlama Eğitimleri
İletişim Becerileri Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Raporlama teknikleri eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Performans Yönetimi Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Fasilitasyon Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Kurumsal Strateji, Senaryo Planlama ve Bütçe Programı
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
ileri Satınalma`da Sözleşme, Bütçe, Uluslararasi ve Endirek Satınalma Yönetimi Eğitimi
...Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri
ileri Satınalma`da Stratejik Fiyat ve Tedarikçi Yönetimi Eğitimi
...Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri
Endirekt Satınalma Eğitimi
...Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri
Uluslararası Satınalma Yönetimi Eğitimi
...Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri
Satınalma’da İleri Yönetim Teknikleri Eğitim
...Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri
Sunum Teknikleri Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
ERP – Kurumsal Kaynak Planlaması Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Güvenli Helal Gıda Gereklilikleri Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
KAI-ZEN EĞİTİMİ - Kaizen Sürekli İyileştirme Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
Yalın Düşünce Ve Yalın Üretim Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
5S Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
Yeni 6331 Sayılı İSG. Kanunu Bilgilendirme Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
Depolarda iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimi
...Depo Stok Yönetimi Eğitimleri
Takım Ekip Çalışması Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Marka Yönetimi Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Değişim Yönetimi Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Yalın Satın Alma Eğitimi
...Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri
Mülakat Teknikleri Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Network Oluşturma Eğitimi - Business Networking Eğitimi
...Müşteri ilişkileri Yönetimi Eğitimleri
İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Hayatında Verimlilik Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
CRM Sertifika Programı
...Müşteri ilişkileri Yönetimi Eğitimleri
Değişim Yönetimi ve İnsan Kaynakları
...İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yetkinlikleri Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Seçme ve Değerlendirme (Test, Envanter, IQ, EQ, Yetkinlik…)
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Stratejik İnsan Kaynakları Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Yetenek Yönetimi Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Stratejik İnsan Kaynakları (Workshop) Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Akreditif Uzmanlığı Sertifika Programı
...Dış Ticaret / E-Ticaret Eğitimleri
Satınalma Yönetimi Sertifika Programı
...Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı
...Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri
Telefonda Müşteri İlişkileri Eğitimi
...Müşteri ilişkileri Yönetimi Eğitimleri
Kariyer Oyunu Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Girişimcilik Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
MS Office Eğitimi (2003-2007-2010 TR-ENG)
...MS Office Eğitimleri
MS Office 2007-2010 Genel Yenilikler ve Püf Noktaları
...MS Office Eğitimleri
Temel ve ileri MS Excel Eğitimi
...MS Office Eğitimleri
Power Point Eğitimi
...MS Office Eğitimleri
E-Ticaret ve E-pazarlama
...Dış Ticaret / E-Ticaret Eğitimleri
Bilgi Teknolojilerinde Gereksinim Yönetimi Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Bilgi Teknolojisi Satınalma Yönetimi
...Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri
ISO 22000 Denetçi/Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
ISO 9001:2008 KYS - IRCA Onaylı Baş Denetçi Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
Tüm Bileşemleriyle Satış ve Pazarlama Eğitimi
...Satış ve Pazarlama Eğitimleri
Mülakat Teknikleri Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Uygulamalı Diksiyon ve Beden Dili Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Stratejik Eğitim Yönetimi (İhtiyaç Analizi, Planlama, Değerlendirme ve Etkinlik Ölçümü) Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Balanced Scorecard ve Süreç Performans Yönetimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel ve Dokümantasyon Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi Temel Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi iç Denetçi Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
Personel Özlük İşlemleri
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Stratejik Ekip Liderliği
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Yönetim Becerileri Eğitimi - (Koçluk Becerileri - Ekip Oluşturma)
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Yönetim Becerileri Eğitimi - (Planlama - Problem Çözme - İnisiyatif - Müzakere)
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Yöneticilik Eğitimi : Hedef Odaklı Yönetim Ve İletişim
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Yöneticilik Eğitimi : Yönetimde Liderlik Ve Motivasyon
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Yöneticilik ve Finans Yönetimi Sertifika Programı
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Bilgilendirmesi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Ücret Hesap Pusulası (Bordrolama) Sertifika Programı
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Değişim Yönetimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Stratejik Planlama
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Kamu İhale Mevzuatı
...İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sözleşmelerinin Çeşitleri Ve Sona Erdirme Uygulamaları
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Yöneticiler için stratejik planlama, Bütçe, Bütçe Kontrolü ve Revizyonu
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Satışçı Olmayanlar için Satış Eğitimi
...Satış ve Pazarlama Eğitimleri
Eğitimcinin Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Kurumsal Risk Yönetimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Finans Sektöründe İstatistiksel Süreç Kontrolü Uygulamaları
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
Proje Performans Yönetimi Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
Proje Risk Yönetimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Abaqus`e Giriş Eğitimi
...Teknik Eğitimler
ileri Satış Becerileri Eğitimi
...Satış ve Pazarlama Eğitimleri
Dönem Sonu Kapanış İşlemleri Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
Satış Becerileri Eğitimi
...Satış ve Pazarlama Eğitimleri
Özlük İşlemleri ve Uygulamaları
...İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Yerinde Yetkinlik Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
Dış Ticaret Uzmanlık Programı
...Dış Ticaret / E-Ticaret Eğitimleri
Ücret Pusulası (Bordro) Bilgilendirmesi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Aktivite Bazlı Maliyetlendirme
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Risk Değerlendirme Risk Analizi ve Risk Haritalama
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
ISO/TS 16949:2009 İç Denetçi Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
Hiç Bilmeyenler için Kalite Yönetimi Sistemi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
İnovasyon Stratejileri
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
İleri Yöneticilik Becerilerini Geliştirme Eğitimi
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Duygularım Konuşuyor Etkili İletişim Ve Beden Dili
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Programı
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Etkili Konuşma ve Diksiyon Teknikleri
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
İleri Muhasebe, Bütçe Ve UFRS Uzmanlık Programı
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
Finansal Analiz Ve Finansal Yönetim Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
Stratejik Maliyet Yönetimi ve Maliyet Muhasebesi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
İş Hayatında Etkin Yazışmalar
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Liderlik ve Duygusal Zeka Eğitimi
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
Büyük Müşteri Yönetimi Eğitimi
...Müşteri ilişkileri Yönetimi Eğitimleri
İlişki Yönetimi Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Zaman Yönetimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
...Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri
İleri Satış Becerileri Eğitimi
...Satış ve Pazarlama Eğitimleri
Stres Yönetimi Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
Primavera ile Proje Planlama Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
Etkili iletişim ve Beden Dili Eğitimi
...Kişisel Gelişim Eğitimleri
MS Project ile Proje Yönetimi ve Planlama Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
İş Hukuku Planlama Bilgilendirme Eğitimi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Proje Yönetimi Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
ISO 9001:2015 KYS İç Denetçi Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
ISO 9001:2015 KYS İç Denetçi Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Son Düzenlemelerle İş Hukuku Bilgilendirmesi
...İnsan Kaynakları Yönetimi
Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi
...Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi
...Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
...Müşteri ilişkileri Yönetimi Eğitimleri
Ansys ile Sonlu Elemanlar Analizleri Eğitimi
...Teknik Eğitimler
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi
...Üretim Planlama Eğitimleri
Satınalma Yönetimi Eğitimi
...Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri
Dış Ticaret Ve Gümrük Uygulamaları Eğitimi
...Dış Ticaret / E-Ticaret Eğitimleri
Yöneticiler İçin Bilanço Okuma Ve Diğer Mali Tablolar Analizi Eğitimi
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
UFRS Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
Mali Tablolar Analizi Eğitimi
...Muhasebe ve Finans Eğitimleri
Lojistik Sertifika Programları
...Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri
Ms Project ile Planlama ve Proje Yönetimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi
...Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
ISO 9001:2015 KYS Temel ve iç Denetçi Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
...Depo Stok Yönetimi Eğitimleri
ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
Süreç Yönetimi Eğitimi
...Kalite Yönetimi Eğitimleri
 

Bilgi Formu

Eğitim hakkında bilgi için formu doldurabilirsiniz.

Kurumsal Eğitimler


Kurumsal Eğitimler