Telefon : 0 212 230 9009

Email: egitim@biymed.com.tr

Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları (UDS) ve Bağımsız Denetim Uygulamaları Eğitimi

Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları (UDS) ve Bağımsız Denetim Uygulamaları Eğitimi

Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları (UDS) ve Bağımsız Denetim Uygulamaları Eğitimi


Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları (UDS) ve Bağımsız Denetim Uygulamaları Eğitimi

Amaç

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile aktif - ciro büyüklüğü ve çalışan sayısı ile denetimi yaptırmak zorunda tüzel kişiliğe haiz Anonim ve Limitet şirketler ile, bu sınırların altında kalan tüm Anonim şirketler için bağımsız denetim zorunlu olmasından dolayı, daha önce denetim faaliyetinde bulunmamış ve ileride bu potansiyele sahip olabilecek meslek profesyonellerinin temel denetim bilgilerini uygulamalar ile geliştirmek.

Eğitimin Hedefi Kitlesi

Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamı ile yaygınlaşan ve meslek mensubu SMMM ve YMM`lerce icra edilecek bağımsız denetim faaliyetlerine ilgi duyan meslek profesyonelleri

Yöntem

Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay ve tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

3 günlük eğitimin 1,5 gününde aşağıda detaylı olarak yer alan UDS- Uluslararası Denetim Standartlarının tamamı en önemli yönleri ile temel olarak verilecek, kalan 1,5 günlük zaman diliminde ise uygulamalı bir sanal Bağımsız Denetim saha çalışması sınıf ortamında katılımcılar ile birlikte gerçekleştirilecektir.

Eğitim İçeriği

Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir

Eğitim Süresi

3 gündür.

Eğitim İçeriği

 • Genel Olarak Denetim Süreci
 • Finansal Tablo Denetim Ortamı
 • Genel İlkeler ve Sorumluluklar
 • Dünya ve Türkiye`de Son Düzenlemeler ve Uygulamalar
 • GENEL KALİTE KONTROLÜ STANDARTI (ISQC 1)
 • GENEL İLKELER VE SORUMLULUKLAR STANDARTLARI
 • BDS 200 (Bağımsız Denetim Standardı): Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin BDS’lere Uygun Olarak Gerçekleştirilmesi
 • BDS 210:Bağımsız Denetim İşlerinin Şartları Üzerinde Uzlaşılması
 • BDS220: Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol
 • BDS 230: Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi
 • BDS 240: Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları
 • BDS 250: Finansal Tabloların Denetiminde Mevzuatın Göz Önünde Bulundurulması
 • BDS 260:Kurumsal Yönetimden Sorumlu Olanlarla İletişim
 • BDS 265: İç Kontrol Eksikliklerinin Kurumsal Yönetimden Sorumlu Olanlara ve Yönetime İletilmesi
 • RİSK DEĞERLEMESİ VE DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE VERİLEN KARŞILIKLAR STANDARTLARI
 • BDS 300:Finansal Tablo Denetiminin Planlanması
 • BDS 315:İşletmeyi ve Çevresini Tanımak Suretiyle Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
 • BDS 320:Denetimin Planlanmasında ve Gerçekleştirilmesinde Önemlilik
 • BDS 330: Denetçinin Değerlendirilmiş Risklere Karşılık Yapacağı İşler
 • BDS 402: Bir Hizmet Kuruluşu Kullanan İşletmeye İlişkin Denetim Hususları
 • BDS 450:Denetim Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi
 • DENETİM KANITI İLE İLGİLİ STANDARTLAR
 • BDS 500:Denetim Kanıtı
 • BDS 501: Denetim Kanıtı – Özellik Arz Eden Hesap Kalemleri İçin Dikkate Alınması Gereken Hususlar
 • BDS 505:Dış Kaynaklı Teyitler
 • BDS 510:İlk Denetimler – Açılış Bakiyeleri
 • BDS 520: Analitik Prosedürler
 • BDS 530: Denetim Örneklemesi
 • BDS 540: Muhasebe Tahminlerinin, Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Denetimi
 • BDS 550 : İlişkili Taraflar
 • BDS 560: Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
 • BDS 580: Yazılı Beyanlar
 • ÜÇÜNCÜ TARAFIN ÇALIŞMALARINDAN FAYDALANILMASIİLE İLGİLİ STANDARTLAR
 • BDS 610: İç Denetçilerin Çalışmalarından Faydalanılması
 • BDS 620: Bağımsız Denetim Çalışmalarında Uzmandan Yararlanılması
 • RAPORLAMA İLE İLGİLİ STANDARTLAR
 • BDS 700: Finansal Tablolara İlişkin Görüşün Oluşturulması ve Raporlama
 • BDS 705: Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Görüşte Yapılan Değişiklikler
 • BDS 706: Bağımsız Denetçi Raporundaki Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları
 • BDS 710:Karşılaştırmalı Bilgiler – Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar
 • BDS 720: Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dokümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları
 • Bir Bağımsız Denetim Saha Çalışması Uygulama Örneği
 • SPK`da işlem gören şirketlere ait Bağımsız Denetim Raporlarının incelenmesi

Eğitim Bilgileri


Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları (UDS) ve Bağımsız Denetim Uygulamaları Eğitimi Eğitiminin Tarihi Girilmemiş veya Tarihi Geçmiş Olabilir.

Bu eğitime Ön Kayıt yaptırmak veya Kurumsal olarak bu eğitimi Sizin firmanızda almak isterseniz aşağıdaki linkten başvuru yapabilirsiniz.

Ön Kayıt veya Kurumsal Başvuru Formu

 

Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (16 kişi ile sınırlıdır)

Tüm programlar, talep edilmesi halinde şirketlere özel kurumsal eğitim olarak firmanın kendi yerinde veya belirlediği yerde yapılabilmektedir .

Biymed Eğitim Sertifika ÖrneğiEğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.

İndirim Koşulları

Aynı firmadan 3 kişi katılımında %5 indirim uygulanır.

Aynı firmadan 4-5-6-7 kişi katılımında %10 indirim uygulanır.

Bireysel katılımlarda %10 indirim uygulanır.

Eğitim Bedeline Dahil Olanlar

Çay-Kahve ve ikramlar

Eğitim notları (Basılı)

Sertifika

Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar

Eğitimlerimiz 10.00-17.00 Saatleri arasında yapılmaktadır. 12.30-13.30 Yemek arası olup öğleden önce ve öğleden sonra 10 dakika çay-kahve arası verilmektedir.


Eğitim Saatleri

10.00-11.10 Eğitim

11.10-11.20 Ara

11.20-12.30 Eğitim

12.30-13.30 Yemek arası

13.30-14.45 Eğitim

14.45-15.00 Ara

15.00-17.00 Eğitim


Kayıt Formu

Kurumsal Eğitimler


Kurumsal Eğitimler