Telefon : 0 212 230 9009

Email: egitim@biymed.com.tr

Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi

Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi

Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi


Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi Amacı; bir yöneticinin finansal terimleri ne anlama geldiğini bilmesi haricindemuhasebeden gelen mali tabloların, bilanço ve finansal bilgileri okuması ve dahada önemlisi yorumlayarak firmanın gelecekteki durumunu görebilmesi çokönemlidir. Bu eğitim sonunda katılımcılar güncel finansal terimler hakkındabilgi sahibi olurlar. Ayrıca, bir bilançonun okunması, yorumlanması ve çeşitlianaliz yöntemlerinin nasıl uygulanacağı konusunda uygulamalar yapılmaktadır.

Esas işi finansal faaliyetler olmayıp, finansal analiz, finansal raporlama vemali tabloları anlayıp yorumlamak isteyen orta ve üst düzey yöneticilerkatılmalıdır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Öğrenim ve iş geçmişi olmayan şirket yöneticileri, patronlar, şirket ortaklarıile girişimcilere temel finans bilgilerini sunmak, şirketlerde yönetim amaçlıkullanılan mali tablolar ve finansal rasyolar hakkında temel bilgiler vermekamacını gütmektedir.

Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi İçeriği

 • Genel ekonomik değerlendirmeler
  • Reel – Nominal faiz
  • Serbest Piyasa Ekonomisi - Kapitalizm
  • Enflasyon- Deflasyon
  • Devlet- Banka ilişkisi
  • Cari işlemler dengesi-Dış ticaret dengesi
  • Devalüasyon
  • Sabit kur – değişken kur
  • Likidite
  • Makroekonomi - mikroekonomi
  • Güncel ekonomik ve finansal terimler
 • Finans kavramı
 • Finansın İşletmelerdeki Yeri ve Önemi
 • Geleneksel ve modern finansal yönetim anlayışı
 • Muhasebenin gelişimi - Muhasebenin bölümleri
 • Mali Tablolar
 • Bilanço
  • Varlıklar
   • Dönen Varlıklar
   • Duran Varlıklar
  • Borçlar
   • Kısa Vadeli Borçlar
   • Uzun Vadeli Borçlar
  • Özsermaye...
  • Gelir Tablosu
   • Gelirler
   • Giderler
  • Özkaynaklar Değişim Tablosu
  • Nakit akım tablosu
 • Mali tabloların birbirleriyle ilişkileri
  • Gelir Tablosu
  • Özkaynaklar Değişim Tablosu
  • Bilanço
 • Finansın fonksiyonları
 • Finansal analiz
  • Neden ve nasıl finansal performans ölçümü
  • Karşılaştırmalı tablolar analizi (Yatay analiz )
  • Yüzde yöntemi ile analiz (Dikey analiz)
  • Eğitim yüzdeleri yöntemi ile analiz (Trend analizi)
  • Oran (Rasyo) analizi
 • Karlılık
 • Likidite
 • Varlık kullanımı etkinliği oranları
 • Finansal kaldıraç (borçlanma) oranları
 • Pazar değeri ve oranları
 • Finansal Planlama ve Denetim
  • Finansal planlama yöntemleri
  • Finansal planlama aşamaları
 • Bütçe ve Bütçe yönetimi
  • Bütçe denetimi
 • Stratejik Yönetim ve Balanced Scorecard (kısaca)
 • Fonların Sağlanması
 • Fonların Yatırımı
 • Enflasyonun finansal kararlara etkisi

Eğitim Bilgileri

Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi Diğer Tarihler
Eğitimin Tarihi Eğitimin Verileceği Yer Kayıt Formu
28 Eylül 2024
29 Eylül 2024
Taksim Nippon Otel
İstanbul
Kayıt Formu
16 Kasım 2024
17 Kasım 2024
Taksim Nippon Otel
İstanbul
Kayıt Formu

Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (16 kişi ile sınırlıdır)

Tüm programlar, talep edilmesi halinde şirketlere özel kurumsal eğitim olarak firmanın kendi yerinde veya belirlediği yerde yapılabilmektedir .

Biymed Eğitim Sertifika ÖrneğiEğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.

İndirim Koşulları

Aynı firmadan 3 kişi katılımında %5 indirim uygulanır.

Aynı firmadan 4-5-6-7 kişi katılımında %10 indirim uygulanır.

Bireysel katılımlarda %10 indirim uygulanır.

Eğitim Bedeline Dahil Olanlar

Çay-Kahve ve ikramlar

Eğitim notları (Basılı)

Sertifika

Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar

Eğitimlerimiz 10.00-17.00 Saatleri arasında yapılmaktadır. 12.30-13.30 Yemek arası olup öğleden önce ve öğleden sonra 10 dakika çay-kahve arası verilmektedir.


Eğitim Saatleri

10.00-11.10 Eğitim

11.10-11.20 Ara

11.20-12.30 Eğitim

12.30-13.30 Yemek arası

13.30-14.45 Eğitim

14.45-15.00 Ara

15.00-17.00 Eğitim


Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi

28 Eylül ve 29 Eylül 2024

Taksim Nippon Otel - İstanbul

10.00 - 17.00

Kayıt Formu

Kurumsal Eğitimler


Kurumsal Eğitimler