Yaklaşan Eğitimler ve Sertifika Programları

ALT

TÜM EĞİTİMLER
Eğitimin Adı Tarih Eğitimin Yeri
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi 5 Aralık 2020
6 Aralık 2020
SANAL SINIF Ön Kayıt
Temel Muhasebe Eğitimi 8 Aralık 2020
9 Aralık 2020
SANAL SINIF Ön Kayıt
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi 8 Aralık 2020
9 Aralık 2020
SANAL SINIF Ön Kayıt
Tahsilat Eğitimi 9 Aralık 2020
SANAL SINIF Ön Kayıt
Mali Tablolar ve Finansal Analiz Eğitimi 10 Aralık 2020
11 Aralık 2020
SANAL SINIF Ön Kayıt
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi 12 Aralık 2020
13 Aralık 2020
İstanbul Ön Kayıt
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi 12 Aralık 2020
13 Aralık 2020
SANAL SINIF Ön Kayıt
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi 17 Aralık 2020
18 Aralık 2020
SANAL SINIF Ön Kayıt
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi 17 Aralık 2020
18 Aralık 2020
SANAL SINIF Ön Kayıt
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi 19 Aralık 2020
20 Aralık 2020
SANAL SINIF Ön Kayıt
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi 09.02.2021
10.02.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi 09.02.2021
10.02.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
İşletme Körlüğü ile Başa Çıkma Eğitimi 10.02.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Stres Yönetimi Eğitimi 10.02.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi 11.02.2021
12.02.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi 11.02.2021
12.02.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Yönetim Muhasebesi ve Raporlama Sistemleri Eğitimi 13.02.2021
14.02.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Mali Tablolar ve Finansal Analiz Eğitimi 13.02.2021
14.02.2021
İstanbul Ön Kayıt
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi 13.02.2021
14.02.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
E-Fatura ve E-Defter (E-Fatura Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Çözüm Önerileri) Eğitimi 17.02.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Zaman Yönetimi Eğitimi 17.02.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Satış Becerileri Eğitimi 18.02.2021
19.02.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Yetkinlik Ve Yeterlilik Bazlı Mülakat Teknikleri 18.02.2021
19.02.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi 20.02.2021
21.02.2021
İstanbul Ön Kayıt
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi 20.02.2021
21.02.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Uygulamalı Grup Şirketleri Muhasebesi Ve Raporlaması Eğitimi 23.02.2021
24.02.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Tedarikçiler Ve Satınalmacılar İçin Sözleşme Yönetimi Eğitimi 24.02.2021
İstanbul Ön Kayıt
Maliyet Muhasebesi Eğitimi 25.02.2021
26.02.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Çatışma Yönetimi Eğitimi 25.02.2021
26.02.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi 06.03.2021
07.03.2021
İstanbul Ön Kayıt
Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (UMS - UFRS) Uygulamaları Eğitimi 09.03.2021
10.03.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Tahsilat Eğitimi 10.03.2021
İstanbul Ön Kayıt
Stres Yönetimi Eğitimi 10.03.2021
İstanbul Ön Kayıt
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi 11.03.2021
12.03.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
İnsan Kaynakları İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları İşe İade Dava Süreçleri 13.03.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi 13.03.2021
14.03.2021
İstanbul Ön Kayıt
Dış Ticaret Eğitimi 16.03.2021
17.03.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Etkin iletişim ve ilişki Yönetimi 16.03.2021
17.03.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Görev Verme ve Delegasyon Eğitimi 17.03.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
ISO 9001:2015 KYS İç Denetçi Eğitimi 18.03.2021
19.03.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi 20.03.2021
21.03.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi 20.03.2021
21.03.2021
İstanbul Ön Kayıt
Uygulamalı Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi, Ölçümü Ve Raporlanması Eğitimi 23.03.2021
24.03.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi 23.03.2021
24.03.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Üst ve Mali İşler Yöneticileri İçin İleri Düzey Finans ve Muhasebe Eğitimi 25.03.2021
26.03.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi 03.04.2021
04.04.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Tek Düzen Hesap Planı Eğitimi 08.04.2021
09.04.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Dönem Sonu Kapanış İşlemleri Eğitimi 08.04.2021
09.04.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Süreç Yönetimi Eğitimi 08.04.2021
09.04.2021
İstanbul Ön Kayıt
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi 08.04.2021
09.04.2021
İstanbul Ön Kayıt
İşletme Verimliliği Eğitimi – iletişim – Motivasyo 08.04.2021
09.04.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi 10.04.2021
11.04.2021
İstanbul Ön Kayıt
İşletmelerde Hile Farkındalığı, Hileli Finansal Raporlama ve Hile ve Suiistimallerin Denetimleri Eğitimi 13.04.2021
16.04.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Değişim Yönetimi Eğitimi 13.04.2021
14.04.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Takım Çalışması, Takım Kurmak ve Motivasyon Eğitimi 13.04.2021
14.04.2021
İstanbul Ön Kayıt
Eğitimcinin Eğitimi 13.04.2021
14.04.2021
İstanbul Ön Kayıt
Zaman Yönetimi Eğitimi 14.04.2021
İstanbul Ön Kayıt
Sunum Teknikleri 15.04.2021
16.04.2021
İstanbul Ön Kayıt
Satış Becerileri Eğitimi 15.04.2021
16.04.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi 15.04.2021
16.04.2021
İstanbul Ön Kayıt
ISO 9001:2015 KYS Temel ve iç Denetçi Eğitimi 16.04.2021
18.04.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi 17.04.2021
18.04.2021
İstanbul Ön Kayıt
UFRS Uluslararası Finansal Raporlama Eğitimi 20.04.2021
21.04.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Etkin iletişim ve ilişki Yönetimi 27.04.2021
28.04.2021
İstanbul Ön Kayıt
Tedarikçiler Ve Satınalmacılar İçin Sözleşme Yönetimi Eğitimi 06.05.2021
İstanbul Ön Kayıt
Kurum İçi İletişim ve İlişki Yönetimi Eğitimi 06.05.2021
07.05.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Kurumsal Başarıda Duygusal Zekanın Gücü 06.05.2021
07.05.2021
İstanbul Ön Kayıt
Görev Verme ve Delegasyon Eğitimi 26.05.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Alt Üst İlişkileri ve Protokol Eğitimi 26.05.2021
İstanbul Ön Kayıt
Bağımsız Denetçiler İçin Gerekli Sermaye Piyasası Mevzuatı Eğitimi 27.05.2021
28.05.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Çatışma Yönetimi Eğitimi 27.05.2021
28.05.2021
İstanbul Ön Kayıt
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi 29.05.2021
30.05.2021
İstanbul Ön Kayıt
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi 05.06.2021
06.06.2021
İstanbul Ön Kayıt
Bağımsız Denetim Uygulaması Eğitimi 09.06.2021
11.06.2021
İstanbul Ön Kayıt
Tahsilat Eğitimi 09.06.2021
İstanbul Ön Kayıt
Yetkinlik Ve Yeterlilik Bazlı Mülakat Teknikleri 10.06.2021
11.06.2021
İstanbul Ön Kayıt
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi 12.06.2021
13.06.2021
İstanbul Ön Kayıt
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi 12.06.2021
13.06.2021
İstanbul Ön Kayıt
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi 15.06.2021
16.06.2021
İstanbul Ön Kayıt
Satış Becerileri Eğitimi 15.06.2021
16.06.2021
İstanbul Ön Kayıt
Yöneticiler için Finansal ve Mali Tabloların Okunması Eğitimi 15.06.2021
İstanbul Ön Kayıt
Kök Neden Analizi Eğitimi 16.06.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi 17.06.2021
18.06.2021
İstanbul Ön Kayıt
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi 17.06.2021
18.06.2021
İstanbul Ön Kayıt
Performans Yönetim Sistemi Eğitimi 22.06.2021
23.06.2021
İstanbul Ön Kayıt
KAI-ZEN EĞİTİMİ - Kaizen Sürekli İyileştirme Eğitimi 23.06.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
5S Eğitimi 23.06.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi 24.06.2021
25.06.2021
İstanbul Ön Kayıt
Kuşaklar Arası İletişim Ve Yönetim Eğitimi 01.07.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi 03.07.2021
04.07.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi 03.07.2021
04.07.2021
İstanbul Ön Kayıt
Stres Yönetimi Eğitimi 08.07.2021
İstanbul Ön Kayıt
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi 08.07.2021
09.07.2021
İstanbul Ön Kayıt
İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri Eğitimi 14.08.2021
15.08.2021
İstanbul Ön Kayıt
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi 19.08.2021
20.08.2021
İstanbul Ön Kayıt
Dış Ticaret Eğitimi 21.08.2021
22.08.2021
SANAL SINIF Ön Kayıt
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi 21.08.2021
22.08.2021
İstanbul Ön Kayıt
Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları (UDS) ve Bağımsız Denetim Uygulamaları Eğitimi 08.09.2021
10.09.2021
İstanbul Ön Kayıt
ISO 9001:2015 KYS İç Denetçi Eğitimi 11.09.2021
12.09.2021
İstanbul Ön Kayıt
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi 11.09.2021
12.09.2021
İstanbul Ön Kayıt
 

1 | 2    Kayıt 1-100 / 132

Bilgi Alma ve Kayıt Formu Eğitime başvuru için aşağıdaki tüm bölümleri doldurmak zorunludur.
Mesajınız Gönderilmiştir. Teşekkürler

Eğitim Bilgileri


 • Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (16 kişi ile sınırlıdır)
 • Tüm programlar, talep edilmesi halinde şirketlere özel kurumsal eğitim olarak firmanın kendi yerinde veya belirlediği yerde yapılabilmektedir

Biymed Eğitim Sertifika ÖrneğiEğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.

 • Aynı firmadan 3 kişi katılımında %10 indirim uygulanır.
 • Aynı firmadan 4-6 kişi katılımında %15 indirim uygulanır.
 • Aynı firmadan 6'dan fazla kişi katılımında %20 indirim uygulanır.
 • Bireysel katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Öğle yemekleri
 • Çay-Kahve ve ikramlar
 • Eğitim notları (Basılı)
 • Sertifika
 • Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar

Eğitimlerimiz 10.00-17.00 Saatleri arasında yapılmaktadır. 12.30-13.30 Yemek arası olup öğleden önce ve öğleden sonra 10 dakika çay-kahve arası verilmektedir.

Biymed Eğitim
Kurumsal Eğitimler
Tavsiye Edilen Eğitimler
Kurumsal Eğitimler
Satın Alma Eğitimi

Satınalma çalışanları, uzman, yönetici ve satınalma müdürlerinin katıldığı satınalma yönetimi ve teknikleri eğitimidir. Satınalma konusunda temel bilgileri 2 gün boyunca anlatılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satınalma uzman, şef, yönetici ve müdürleri için ileri seviye satınalma eğitimidir. Satınalma yönetimi üzerine detaylı bilgiler verilmektedir. Tedarikçi ilişkileri, performans yönetimi, Satınalma bütçesi, müzakere teknikleri ve sözleşme yönetimi gibi konuları içerir.

Kurumsal Eğitimler
Yöneticilik Eğitimi

Yönetici, yönetici adayı, patron, yönetim kurulu üyelerinin katılacağı yöneticilik ve liderlik eğitimidir. Bir yöneticinin bilmesi gereken tüm konular (Liderlik, delegasyon, iletişim, zaman, stres, toplantı, çatışma yönetimi) 2 günde çeşitli uygulamalarla anlatılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi

Yöneticiler, yönetici adayları, patronlar, şirket ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve finans konusunda bilgi sahibi olmak isteyen tüm çalışanların katılacağı eğitimde güncel finansal terimler hakkında bilgi verildiği gibi mali tablolar ve bilançoların okunması ve yorumlanması konuları uygulamalı olarak işlenmektedir.

Kurumsal Eğitimler
Depo Eğitimi - Depo ve Stok Yönetimi

Depo çalışanları, Şef, Uzman ve Depo Müdürleri, lojistik ve tedarik Zinciri Çalışan ve yöneticilerinin katılacağı depo yönetimi eğitimidir. Depo ve depolama nedir? Depoya neden gerek vardır. Stoklu ve stoksuz çalışmanın faydaları gibi konular eğitmenin 20 yıllık tecrübesi ile aktarılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

Satınalma çalışanları, Şef, Uzman ve Satınalma Müdürleri, Satış çalışanları ve yöneticileri, pazarlık ve müzakere görüşmelerine katılan üst kademe yöneticileri için uygulamalı olarak yapılan bir eğitimdir. Verilen senaryoya bağlı olarak satış ve satınalmacıların bire bire müzakeresi canlandırılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi

Rapor yazan ve sunan tüm çalışanların katılacağı raporlama eğitiminde etkin bir raporun nasıl hazırlanması gerektiği detaylı bir şekilde aktarılacaktır. Raporun Excelden kopyala yapıştırdan ibaret olmadığını eğitim boyunca yazacağınız raporlarla daha da iyi anlayacaksınız.

Kurumsal Eğitimler
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

Müşteri ile teması olan tüm çalışanlar başta olmak üzere, Satış ekibi yönetim kadrosu, satış destek ekibi, takım liderleri, bireysel satış uzmanları ile satış kadrolarında yer alması düşünülen insan kaynakları eğitime katılabilir. Müşteri ile yüz yüze veya telefonda temas halinde olan tüm çalışanlara yönelik bir eğitimdir.