Telefon : 0 212 230 9009

Email: egitim@biymed.com.tr

Tek Düzen Hesap Planı Eğitimi

Tek Düzen Hesap Planı Eğitimi

Tek Düzen Hesap Planı Eğitimi


Tek Düzen Hesap Planı Eğitimi

Tek Düzen Hesap Planı Eğitimi amacı; işletmeler açısından, Tek Düzen Hesap Planı ile ilgili muhasebe konuları detaylı bir şekilde ele alınacak ve uygulamada sık sık rastlanılan hususlar incelenecek uygulamadaki konular analiz edilecektir.

Tek Düzen Hesap Planı Eğitimi Hedef Kitlesi

Finans ve mali işler departmanlarında çalışan meslek profesyonelleri ve mali işlerden sorumlu tepe yönetim.

Yöntem

Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay ve tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

Tek Düzen Hesap Planı Eğitimi

Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir

Eğitim Süresi

2 gündür.

Tek Düzen Hesap Planı Eğitimi İçeriği

 • İşletmenin Kuruluşu
 • İşletme Türleri
 • Tüccarlar-Tüccar Sınıfları
 • İşletmelerde Belge Düzeni
 • Muhasebe Kayıt Sistemi
 • Defter Tutma
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • İşletme Hesabı Esasında Defter Tutma
 • Serbest Meslek Kazanç Defteri
 • Muhasebede Hesaplar- Hesapların İşleyişi
 • Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesi
 • Hesap Planı Uygulamaları
 • Muhasebenin Temel Kavramları
 • Mali Tablolar
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Dönen Varlıklar Hesapları ve İşleyişleri
 • Hazır Değerler
 • Menkul Kıymetler
 • Ticari Alacaklar
 • Şüpheli Alacaklar Uygulamaları
 • Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulamaları
 • Değersiz Alacaklar – Vazgeçilen Alacaklar
 • Ortaklardan Alacaklar
 • Stoklar
 • İlk Madde ve Malzeme – Yarı Mamuller/Üretim – Mamuller Hesapları ve İşleyişleri
 • Stok Sayım Farkları
 • Alış İade ve İskontoları
 • Alış Vade Farkları
 • Kur Farkları
 • Ciro Primleri
 • Konsinye Mallar
 • Eşantiyon – Numune Mallar
 • Zayi Olan – Kıymeti Düşen Mallar
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Hizmet Maliyetleri
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Hakedişler
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Stopaj
 • Gelecek Aylara / Yıllara Ait Giderler
 • Gelir Tahakkukları
 • İndirilecek Kdv
 • Devreden Kdv
 • Peşin Ödenen Vergiler – Geçici Vergi
 • Duran Varlıklar Hesapları ve İşleyişleri
 • Mali Duran Varlıklar
 • Bağlı Menkul Kıymetler
 • İştirakler
 • Bağlı Ortaklıklar
 • İştiraklere Sermaye Taahhütleri
 • Maddi Duran Varlıklar
 • Arazi Arsalar – Binalar – Taşıtlar- Demirbaşlar
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • Haklar
 • Finansal Kiralama-Leasıng Muhasebe İşlemleri
 • Özel Maliyetler
 • Yabancı Kaynaklar Hesapları ve İşleyişleri
 • Mali Borçlar
 • Banka Kredileri
 • Ticari Borçlar
 • Ortaklara Borçlar
 • Özkaynaklar Hesapları ve İşleyişleri
 • Sermaye – Özsermaye Kavramları
 • Sermaye Taahhütleri Hesap İşleyişi
 • Dönem Net Kârı Veya Zararı
 • Geçmiş Yıllar Kârları
 • Geçmiş Yıllar Zararları
 • Sermaye Yedekleri
 • Kâr

Tek Düzen Hesap Planı Nedir?

Tek Düzen Hesap Planı, bir işletmenin finansal hesaplarını düzenlemek ve standartlaştırmak için kullanılan bir sistemdir. Bu plan, işletmelerin muhasebe kayıtlarını tutarken kullanacakları hesapları, hesap numaralarını ve bu hesapların neyi temsil ettiğini belirler.

Tek Düzen Hesap Planı Önemi

Muhasebe işlemlerini standardize ederek finansal raporlama sürecini kolaylaştırmasıdır. Bu sayede farklı işletmeler arasında mali verilerin karşılaştırılabilirliği artar, raporlama standartları sağlanır ve vergi uyumluluğu kolaylaşır.
Tek Düzen Hesap Planı, şeffaflığı artırır, işletmelerin finansal durumlarını net bir şekilde gösterir ve karar verme süreçlerinde doğru bilgiye erişimi sağlar. Bu plan, işletmeler için güvenilir ve tutarlı bir muhasebe sistemi oluşturarak finansal yönetimi destekler.

Eğitim Bilgileri


Tek Düzen Hesap Planı Eğitimi Eğitiminin Tarihi Girilmemiş veya Tarihi Geçmiş Olabilir.

Bu eğitime Ön Kayıt yaptırmak veya Kurumsal olarak bu eğitimi Sizin firmanızda almak isterseniz aşağıdaki linkten başvuru yapabilirsiniz.

Ön Kayıt veya Kurumsal Başvuru Formu

 

Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (16 kişi ile sınırlıdır)

Tüm programlar, talep edilmesi halinde şirketlere özel kurumsal eğitim olarak firmanın kendi yerinde veya belirlediği yerde yapılabilmektedir .

Biymed Eğitim Sertifika ÖrneğiEğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.

İndirim Koşulları

Aynı firmadan 3 kişi katılımında %5 indirim uygulanır.

Aynı firmadan 4-5-6-7 kişi katılımında %10 indirim uygulanır.

Bireysel katılımlarda %10 indirim uygulanır.

Eğitim Bedeline Dahil Olanlar

Çay-Kahve ve ikramlar

Eğitim notları (Basılı)

Sertifika

Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar

Eğitimlerimiz 10.00-17.00 Saatleri arasında yapılmaktadır. 12.30-13.30 Yemek arası olup öğleden önce ve öğleden sonra 10 dakika çay-kahve arası verilmektedir.


Eğitim Saatleri

10.00-11.10 Eğitim

11.10-11.20 Ara

11.20-12.30 Eğitim

12.30-13.30 Yemek arası

13.30-14.45 Eğitim

14.45-15.00 Ara

15.00-17.00 Eğitim