Telefon : 0 212 230 9009

Email: egitim@biymed.com.tr

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı


Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı 3 Modül ve toplam6 günde tamamlanmaktadır.

 • Satınalma Yönetimi Eğitimi

 • Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi

 • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

Program Satınalma, Depo ve Tedarik Zinciri yönetimi konularında uzun yıllar farklı pozisyonlarda çalışmış ve uzun yıllardır da eğitmenlik ve danışmanlık yapan1 veya 2 farklı eğitmen tarafından sunulmaktadır. Program teorik anlatımlardançok eğitmenlerin tecrübelerinin paylaşımı şeklinde hazırlanmıştır. Programmodüler katılıma uygundur.

Program modüler katılıma uygun olup tek tek kayıt yapılabilir. Ancak indirimli rakamlardan faydalanmak için 2-3 modüle kayıt yaptırılması gerekmektedir. Sadece 2 modüle katılmak isterseniz fiyat bilgisi için tarafımıza ulşabilirsiniz.

Eğer eğitim tarihleri uygun değil veya kayıt yaptırdıktan sonra her hangi bir sebepten dolayı ilgili tarihler size uygun değilse önceden bilgi vermeniz durumunda yıl içerisinde farklı tarihlerdeki eğitimlere katılabilirsiniz.

MODÜLLER

Modül : Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

 • Satın almanın işletme içindeki rolü ve amaçları

 • Satın almanın stratejisi ve politikaları.

 • Gelişen dünya ekonomisinde satın alma fonksiyonundaki yeni eğilimler, gelecekteki satın almacı profili nasıl olacaktır?

 • Temel satın alma süreci.

 • Satın alma sürecinde evrak, işlem ve iş akışı.

 • Satın almanın lojistik ile ilişkileri.

 • Stok maliyetine giriş.

 • Stok maliyetleri sorumluluğunun tanımlanması.

 • Satın almada bilgisayardan yararlanma. İşletim programlarının satın alma ile ilişkileri.

 • Satın almanın organizasyon içindeki yeri. Çeşitli organizasyon uygulamaları.

 • Satın alma bölümünün organizasyonu.

 • Satın almanın kalite sorumluluğu.

 • Tedarikçi çeşitleri.

  • Tek satıcı. Tek satıcı konumunda satın alma yaklaşımları.

  • Çok satıcı. Çok satıcı konumunda olası yaklaşımlar.

 • Satın alma yapan işletmenin satın alma anlayışına göre tedarikçilerin konumları.

 • Malzeme bazında tek tedarikçi ile çalışan işletmeler. Toyota çalışma modeli. Bu tür çalışmayı gerektiren nedenler ve çalışmada uygulanabilir olası teknikler.

 • Malzeme bazında çok tedarikçi ile çalışan işletmeler. Bu tür çalışmayı gerektiren nedenler ve çalışmada uygulanabilir olası teknikler.

 • Tedarikçi ilişkileri ve değerlemesi.

  • Tedarikçilerle hasım ilişkisi. Hasım ilişkisinin olası sonuçları.

  • Tedarikçilerle işbirliği ilişkisi ve çıkar birlikteliği ve olası sonuçları.

  • Tedarikçilerle nötr ilişkiler ve olası sonuçları.

  • Tedarikçi seçimi.

  • Tedarikçi değerlendirmesinde karne uygulaması.

  • Tedarikçi karnelerinde veri oluşturulması.

  • Tedarikçi seçiminde kullanılacak olan olası standart yöntemler.

  • Tedarikçi karnesi ve stok yönetimi konusunda öncelik sıralaması yapılması: Pareto analizi.

 • Satın almacının kendi özel yaşamındaki verimliliği ve yaşam kalitesi. İdeal bir satın almacının 24 saati nasıldır? Bu 24 saat kullanımı satın almacının hangi performansını nasıl etkileyecektir?

 • Profesyonel verimsizlik ve başarısızlıkta kişisel verimsizliği etkileri

 • Satın alma mesleğinde profesyonellik ve özel yaşam iç içedir.

 • Satın almacının eğitimi nasıl olmalıdır?

 • Satın almacının inisiyatif kullanımı. İnisiyatif kullanımını engelleyebilecek olan faktörler.

 • Malzeme yönetimi ve planlama işbirliği.

 • Satın alma planlaması ve satın almanın stok yönetimi konusundaki sorumluluğu.

 • Satın alma bütçesi. Başarılı bir bütçe hazırlamaya yönelik yaklaşımlar. Projeksiyon yapılabilirliğin önemi.

 • Yüksek enflasyon ortamında bütçe hazırlanması önündeki engeller.

 • Kararsız talep durumunda bütçe hazırlanmasının önündeki engeller.

 • Yeni eğilimler; sabit olduğu varsayılan değerlerle değişken bir bütçe hazırlama mantığı ve kolay projeksiyon yapabilme avantajları.

 • Bütçe yapılabilmesinin temel çıkış noktası : bütçe verilecek olan hedeflere göre hazırlanmalıdır.

 • Satın alma performansının ölçümü.

 • Performans ölçümünde çeşitli kriter yaklaşımları

 • Hangi kriter doğru olabilir?

 • Satın almada maliyet düşürme yöntemler.

 • Stok maliyetlerinde düşüm satın almacının maliyet düşürme önceliği olabilir mi?

 • Stok maliyeti düşürme çalışmalarında satın almanın olası kuvvetli katkıları.

 • Satın almada toplam kalite yönetimi.

 • Satın almada takım çalışması ve işletme içinde satın almanın takım gibi çalışacağı diğer departmanlar ve iş birliği esasları.

Modül : Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi

 • Satınalma İçin Çeşitli Örgüt Şemaları

 • Satınalmada Diğer Birimlerle İş-Evrak Akışı (Örneklerle).

 • Satınalmaya Gelen ve Satınalmanın Kullandığı Evraklar ve Bu Evraklara Bağlı Olarak Yapılan İşlemler

 • Satıcı ve Malzemelerin Tanımlanması

 • Fiyatların Tanımlanması

 • Piyasa Etüdü Yapmanın Detayları

  • Yeni Bir Ürün İçin

  • Yeni Bir Tedarikçi İçin

  • Değişen Fiyatlar İçin

 • Sözleşme Hazırlama ve Yönetme (Örnekler) Kontrat Nasıl Yapılır, Hangi Noktalar Önemlidir? Hukuksal Açıklar ve Yönetimi, Doğru-Yanlış Örneklerle

  • Sözleşme Yönetimi

  • Satınalma Sözleşmelerinin Hazırlanması

  • Dikkat Edilmesi Gereken Konular

  • Sözleşmede En Önemli Maddeler

  • Sözleşmede Denge Unsuru Nasıl Uygulanılır?

  • Sözleşme Sürecinde Anlaşmazlıklar ve Aşılma Yöntemleri

 • Bütçeleme

  • Satınalma Bütçesi Nasıl Hazırlanır?

  • Satınalma Bütçesi Takibi Nasıl Yapılır?

  • Satınalma Bütçesi Örnek İncelenmesi

 • Satınalmada Yaşanan Yapısal ve İşlevsel Sorunlar (Vaka/case study üzerinden tartışmalar)

 • Satınalma Sisteminin Kurgusu

 • Satınalma Siparişi - Giriş

 • Teslim Alma İşlemleri

  • Kalite Kontrol kabulü

  • Kabul Numunesi işlemleri

  • Depo Kabul İşlemleri

 • Fiyatlandırma Kontrolü

 • Satınalma Faturalarının Analizi

 • Satınalma Planlaması

  • Ürün toplama esasına göre planlama

 • Satınalmada Müzakere Süreci

  • Müzakere Kavramı

  •  Müzakere Planlaması

  • Müzakereye Hazırlanma

  • Teklif Alma ve Değerlendirme

  • Müzakerede Basarı ve Başarısızlık Faktörleri

  • Müzakere Sürecinde Etkin iletişim

  • Türkçe ve Beden Dili

  • Dinleme, Doğru Sorular Yöneltme, Satıcıya Sorulacak Doğru Sorular, Nasıl İnsan Sarrafı Oluruz?

 • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM)

  • Tedarikçi Hayat Eğrisi. Kapasite/Fiyat/Kar ilişkisi

  • Tedarikçi Değerlendirme Sistemi Nasıl Kurulur ve Uygulanır?

  • Tedarikçi İlişkileri Kalitesi ve Yönetimi Nasıl Uygulanır?

  • Tedarikçi Risk Analizi Nasıl Yapılır?

 • ABC  (PARETO) Analizleri Nedir? Niçin Önemlidir? Nasıl Uygulanır? Maliyet  Tabanlı İş Planı

 • Tedarik Zinciri Yönetimi ve Satınama ilişkileri

  • Tedarik Zinciri Yönetiminin Felsefesi

  • Öncelikler Sıralaması

  • Tedarik Zinciri Yönetimi Hangi Şartlar Altında Söz Konusudur?

 • Satınalmacının Performans Değerlendirmesi

 • Satınalma Raporları Nelerdir? Nasıl Oluşturulurlar?

 • Yeni Satınalma Stratejileri Nasıl Geliştirilir?

  • Hangi Şartlar Altında Strateji Çalışması Yapılmalıdır?

  • Karar Standardizasyonu Kavramı

 • İşletme Malzeme Planlaması (MRP)

 • E-Satınalma

  • İşletmeler Arası Elektronik Ticaret (B2B)

  • İnternet Tabanlı Satın Alma

Modül : Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Yeni ve bütünsel Lojistik yönetimi yaklaşımıkavramı kapsamında Tedarik Zinciri Yönetiminin (Supply Chain Management) temelfelsefesi, fonksiyonları, bileşenleri ve yöntemlerinin açıklanarak, tüm lojistikfaaliyetlerinin daha etkin ve verimli yapılmasının sağlanmasıdır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi faaliyetlerinden sorumlu orta düzeyyöneticiler

Eğitimin içeriği

 • Temel lojistik faaliyetler

 • Lojistik yönetimi tanımı, önemi, organizasyondaki yeri

 • Lojistik yönetiminin bileşenleri

  • Müşteri hizmetleri,

  • Talep tahminleri,

  • Üretim planlaması,

  • Stok yönetimi,

  • Lojistik iletişimi,

  • Malzeme yönetimi,

  • Sipariş işleme ve ambalajlama

 • Lojistik maliyetleri

  • Müşteri hizmetleri,

  • Nakliye,

  • Aktarma,

  • Depolama maliyetleri,

  • Elleçleme,

  • Sipariş işleme / bilgi sistemleri,

  • Sipariş,

  • Rant,

  • Stok taşıma maliyetleri,

  • İşçilik, enerji, kayıp ve hasar,

  • Teknolojik eskime,

  • İade yönetimi,

 • Lojistikte toplam maliyet ve sistem yaklaşımını, Stratejik kararlar ve bu kararların uygulamaya alınma yöntemleri.

 • Lojistik dış kaynak kullanımındaki gelişim ve üçüncü parti(taraf) lojistik kavramı(3PL)

 • Müşteri hizmet düzeyinin belirlenmesi

 • Stratejik lojistik planlama ve stratejik planlamada lojistiğin önemi,

  • Genel lojistik stratejileri,

  • Toplam kalite yönetimi (TKY),

  • Tam zamanında müşteri taleplerini yanıtlamaya yönelik üretim/dağıtım (modified just-in-time), dinamik-etkin davranış yönetimi,

  • Müşteri ilişkileri yönetimi (Customer Relationship Management-CRM)

  • Etkin tüketici yanıtı (efficient customer response-ECR),

  • Küresel lojistik,

  • Lojistik uygulamalarda verimlilik artışı sağlanması,

  • Lojistik bilgi sistemleri,

  • Dış kaynak kullanımı (outsourcing),

  • 4. Taraf lojistik hizmet şirketleri (fourth party lojistics),

  • Ortaklıklar,

  • Stratejik anlaşmalar,

  • Teknoloji,

 • Lojistik bilgi sistemleri

  • Geleneksel bilgi akışı,

  • Bilgi tabanlı lojistik ve ürün akışı,

  • Dağıtım kanalı akışı,

  • Tedarik zinciri akışı,

  • Elektronik veri değişimi(EDI-electronic data interchange),

  • Geleneksel metotlarla EDI,

  • Bilgi işlenmesi ve işlenen bilgilerin karar ve işlem otomasyonuna aktarılması.

  • Sanal ortamda ticaret (e-commerce)

 • Etkin lojistik organizasyonu

  • Uyumlu lojistik organizasyonunun elemanları,

  • Organizasyon yapılarının temel türleri,

  • Lojistiğin koordinasyonu,

  • Matris organizasyonlarda lojistik

 • Lojistik organizasyonunun etkinliğinin ölçümü (lojistik performansı kontrol yöntemleri)

 • Tedarik zinciri yönetimi

  •  Tedarik zinciri yönetim-TZY- anlayışı,

  • TZY’nin temelindeki süreç vizyonu,

  • Müşteri ilişkileri yönetim süreci,

  • Tedarik zincirinin analizi.

  • TZY’nden beklenilen standart faydalar

 • Lojistik dengeleme ve ürün dağıtımın planlanması

  • Depo yerlerinin seçimi,

  • Rut planlama,

  • En kısa yol problemi

  • Sıkışan pazarda, üretici ile müşteri arasında en kısa yol/en kısa zaman amacının önemi ve sağlanması.

  • Artan rekabet ortamında dağıtım planlamasında gerçekleşen değişiklikler.

  • Zorlayıcı nedenler, maliyet düşümlerinde temel yaklaşımlar.

 • Dağıtım kanalı gereksinimlerinin belirlenmesi (DRP)

 • Dağıtım kaynaklarının planlanması,

 • Tüketim taleplerinin takibi, değerlendirilmesi ve Pazar verilerinin değerlendirilmesi,

 • Müşteri davranışlarının yorumlanması.

 • Tedarik Zinciri Sisteminin Performansı

 • Tedarik zinciri yönetimi yaklaşımlarının incelenmesi,

  • Süreçlerin tasarlanması

  • Performans ölçütlerinin belirlenmesi,

  • Karar standartlarının performans değerlendirilmesine olabilecek etkileri.

 • Dördüncü parti(Taraf) lojistik(4PL) kavramı

Eğitim Bilgileri


Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Eğitiminin Tarihi Girilmemiş veya Tarihi Geçmiş Olabilir.

Bu eğitime Ön Kayıt yaptırmak veya Kurumsal olarak bu eğitimi Sizin firmanızda almak isterseniz aşağıdaki linkten başvuru yapabilirsiniz.

Ön Kayıt veya Kurumsal Başvuru Formu

 

Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (16 kişi ile sınırlıdır)

Tüm programlar, talep edilmesi halinde şirketlere özel kurumsal eğitim olarak firmanın kendi yerinde veya belirlediği yerde yapılabilmektedir .

Biymed Eğitim Sertifika ÖrneğiEğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.

İndirim Koşulları

Aynı firmadan 3 kişi katılımında %5 indirim uygulanır.

Aynı firmadan 4-5-6-7 kişi katılımında %10 indirim uygulanır.

Bireysel katılımlarda %10 indirim uygulanır.

Eğitim Bedeline Dahil Olanlar

Çay-Kahve ve ikramlar

Eğitim notları (Basılı)

Sertifika

Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar

Eğitimlerimiz 10.00-17.00 Saatleri arasında yapılmaktadır. 12.30-13.30 Yemek arası olup öğleden önce ve öğleden sonra 10 dakika çay-kahve arası verilmektedir.


Eğitim Saatleri

10.00-11.10 Eğitim

11.10-11.20 Ara

11.20-12.30 Eğitim

12.30-13.30 Yemek arası

13.30-14.45 Eğitim

14.45-15.00 Ara

15.00-17.00 Eğitim


Kayıt Formu

Kurumsal Eğitimler


Kurumsal Eğitimler