Telefon : 0 212 230 9009

Email: egitim@biymed.com.tr

Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi

Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi - Üretim Planlama Eğitimleri

Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi - Üretim Planlama Eğitimleri

Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi

Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi, işletmelerin verimliliklerini artırmak, maliyetleri azaltmak ve stok süreçlerini optimize etmek için gereken becerileri kazanmalarına yardımcı olan kapsamlı bir eğitim programıdır. Üretim Planlama eğitimi, işletmelerin operasyonel süreçlerini iyileştirmek, talep tahmini yapmak,verimli stok yönetimi stratejileri oluşturmak ve üretim planlaması konusunda daha etkili olmak için gerekli bilgi ve teknikleri sunar.

Üretim Planlama Eğitiminin temel amacı, katılımcılara;

 • Üretim planlama ve stok yönetimi süreçlerini anlama ve etkin bir şekilde uygulama becerisi kazandırmak
 • Stok yönetimi stratejileri oluşturmak için gerekli analitik ve planlama becerilerini geliştirmek
 • Verimli stok döngüsü oluşturma ve stok maliyetlerini azaltma konusunda bilgi sahibi yapmak
 • Tedarik zinciri yönetimi içindeki rollerini anlamak ve optimize etmek için gerekli bilgiyi sağlamak

Üretim Planlama Eğitimi Katılımcı Profili:

Üretim Planlama ve Stok Yönetimi eğitimi, işletme yöneticileri, üretim planlama ve stok yönetimi uzmanları, operasyon yöneticileri, lojistik ve tedarik zinciri profesyonelleri, endüstri mühendisleri ve bu alanlarda kariyer yapmak isteyen öğrenciler için uygundur.

Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi İçeriği

 • Üretim Planlamanın Amacı:
  • Üretim planlama sürecinin temel hedefleri ve işletme performansı üzerindeki etkisi.
 • Üretim Planının Hazırlanmasında Uyulması Gereken Politikalar:
  • Üretim planının oluşturulmasında dikkate alınan kurallar, standartlar ve işletme politikaları.
 • Üretim Planlama İşlemlerindeki Sorumluluklar:
  • Farklı süreçlerdeki görev ve sorumlulukların belirlenmesi ve yönetimi.
 • Üretim Planlamasında Gereken Zaman Aralıkları:
  • Planlama sürecindeki zamanlama ve zaman aralıklarının önemi.
 • Üretim Planlama Piramiti ve Aşamaları:
  • Planlama sürecinin hiyerarşik yapısı ve her bir aşamanın detayları.
 • Talep Tahminleri ve Planlamada KullanılanYöntemler:
  • Hem nitel hem de nicel talep tahmini yöntemleri ve bu tahminlerin planlamadaki rolü.
 • Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP):
  • Üretimde hangi malzemelerin, ne zaman ve ne miktarda gerektiğini belirleme süreci..
 • Karma Üretim Planlaması ve Rota Kartı:
  • Farklı ürünlerin aynı anda üretilmesi için planlama stratejileri ve rotasyon kartlarının kullanımı.
 • Üretim Faaliyetinin Rota Kartı ve Programı:
  • Üretim sürecinin yönetiminde rotasyon kartlarının ve programların rolü.
 • Üretim İşletmesinde Üretimin Planlaması:
  • İşletme seviyesinde üretimin nasıl planlandığı ve yönetildiği.
 • Üretim Periyodunda Üretim Planlama Formülü:
  • Belirli bir üretim periyodu için planlama hesaplamaları ve stratejileri.
 • Üretim Çizelgelemesi ve Haftalık Üretim Planlama:
  • Üretim süreçlerinin zaman çizelgesi oluşturulması ve haftalık planlama teknikleri.
 • Çizelgeleme Amaçları ve İşlem Karmaşıklığına Göre Çizelgeleme:
  • Farklı amaçlar doğrultusunda çizelgelemenin yönetimi ve işlem karmaşıklığına göre planlama.
 • Haftalık Yükleme Programı, İş Emirleri Kartı, İş Dağıtım Panosu:
  • Üretimde kullanılan pratik araçlar ve bu araçların nasıl kullanıldığı.
 • Üretim Programı ve İş Dağıtım Panosu (Kanban Modeli):
  • Üretim süreçlerinin ve işlerin nasıl dağıtıldığı ve izlendiği.
 • Gantt Diagramı, Pert ve CPM (Critical Path Method):
  • Proje ve üretim planlamasında kullanılan zaman çizelgeleme ve kritik yol yöntemleri.
 • İşlerin Atanması Modelleri ve Öncelik Kuralları:
  • Üretim süreçlerinde işlerin nasıl atanacağına dair stratejiler ve önceliklendirme kuralları.
 • Üretim Planlama ile İlgili Planlar (MRPII) ve ERP:
  • Üretim planlama ile ilgili kapsamlı planlama sistemleri ve kurumsal kaynak planlamasının rolü.
 • Stok Kavramı ve Fonksiyonları:
  • Stokların işletme içindeki rolü, önemi ve çeşitli fonksiyonları.
 • Stokların Sınıflandırılması ve Temel Maliyetleri:
  • Stokların farklı tipleri, bunların yönetimi ve maliyetleri.
 • Stok Bulundurmanın Önemi, Yararları ve Sakıncaları:
  • Stok bulundurmanın işletme üzerindeki etkileri ve avantajları ile dezavantajları.
 • Stok Problemleri Sınıflandırılması ve Envanter Kavramları:
  • Stok problemlerinin türleri ve envanter yönetimi kavramları.
 • Stok Yönetiminin Önemi, Amacı ve Etkin Yöntemleri:
  • Stok yönetiminin işletme performansına olan etkisi, hedefleri ve etkin yöntemleri.
 • Stok Kontrolünün Amacı, Kapsamı ve Performans Ölçüleri:
  • Stokların kontrolü ve izlenmesi için kullanılan ölçütler ve stratejiler.
 • Üretim Planlama ve Stok İle İlgili Örnekler:
  • Gerçek hayattan örnekler ve uygulamalarla konuların daha iyi anlaşılması

Üretim planlama ve süreçleri eğitimi / kursu; Üretim planlama stratejileri, Üretim planlama teknikleri, Üretim planlama ve kontrol, Üretim planlama modelleri, Üretim planlama analizi ve Üretim planlama verimliliği konularını kapsar.

Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi PDF dosyasını indir.

Eğitim Bilgileri

Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi Diğer Tarihler
Eğitimin Tarihi Eğitimin Verileceği Yer Kayıt Formu
12 Eylül 2024
13 Eylül 2024
Online Uzaktan Eğitim
SANAL SINIF
Kayıt Formu
19 Eylül 2024
20 Eylül 2024
Taksim Nippon Otel
İstanbul
Kayıt Formu
24 Ekim 2024
25 Ekim 2024
Online Uzaktan Eğitim
SANAL SINIF
Kayıt Formu
21 Kasım 2024
22 Kasım 2024
Taksim Nippon Otel
İstanbul
Kayıt Formu

Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (16 kişi ile sınırlıdır)

Tüm programlar, talep edilmesi halinde şirketlere özel kurumsal eğitim olarak firmanın kendi yerinde veya belirlediği yerde yapılabilmektedir .

Biymed Eğitim Sertifika ÖrneğiEğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.

İndirim Koşulları

Aynı firmadan 3 kişi katılımında %5 indirim uygulanır.

Aynı firmadan 4-5-6-7 kişi katılımında %10 indirim uygulanır.

Bireysel katılımlarda %10 indirim uygulanır.

Eğitim Bedeline Dahil Olanlar

Çay-Kahve ve ikramlar

Eğitim notları (Basılı)

Sertifika

Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar

Eğitimlerimiz 10.00-17.00 Saatleri arasında yapılmaktadır. 12.30-13.30 Yemek arası olup öğleden önce ve öğleden sonra 10 dakika çay-kahve arası verilmektedir.


Eğitim Saatleri

10.00-11.10 Eğitim

11.10-11.20 Ara

11.20-12.30 Eğitim

12.30-13.30 Yemek arası

13.30-14.45 Eğitim

14.45-15.00 Ara

15.00-17.00 Eğitim


Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi

12 Eylül ve 13 Eylül 2024

Online Uzaktan Eğitim - SANAL SINIF

10.00 - 17.00

Kayıt Formu

Kurumsal Eğitimler


Kurumsal Eğitimler