Telefon : 0 212 230 9009

Email: egitim@biymed.com.tr

Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi

Raporlama Teknikleri Eğitimi - Raporlama Eğitimi

Raporlama Teknikleri Eğitimi - Raporlama Eğitimi

Raporlama Teknikleri Eğitimi

Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi Amacı, araştırma ve geliştirme raporları yanı sıra, denetim ve teftişelemanlarının yapacakları uygulamalara yönelik yazmaları gereken raporlarınetkin, verimli, anlaşılabilir, kurum kültürüne uygun şekilde olması ve kurum içiyeknesaklık sağlanabilmesi amacıyla yürütülmektedir.

Bu eğitimde katılımcıya, etkin bir raporun nasıl hazırlanması gerektiği detaylıbir şekilde aktarılacaktır. Eğitim tabloların nasıl hazırlanması gerektiğinideğil, nasıl okunmasını ve rapor içerisindeki etkinliklerinin ne şekildeolacağını öğreten bir modül olarak hazırlanmıştır.

Raporun şekilden öte bir yazım tekniği ile sunulması ve anlaşılır olması yanısıra okuyucuya net bilgiler aktarması amaçlanan bir öğreti düzeyi uygulanmakta,vaka çalışmaları ile desteklenmektedir.

Raporlama Teknikleri Eğitimi İçeriği

 • Raporlama Sistemi

  • Tanım

  • Raporlamanın amacı

  • Gruplama temellerine göre raporlama türleri

  • Etkin raporlama türleri

 • Rapor Hazırlama Teknikleri

  • Yazım ve yazım kuralları ile yönetim

  • Format oluşturma

  • Kurum kültürü

  • Teknik kullanım

  • Kamu raporları

 • Genel Özellikler

  • Raporla İlgili Kişilerin Düşünülmesi

  • Raporun İçeriğinin Düşünülmesi

  • Etkinliği Arttıran Teknikler

 • Rapordan Beklentinin Tespiti ve Raporda İletişim

 • Gerçeklerin Analizi ve Amacı

 • Raporların Sınıflandırılması

 • Başarılı Raporlama Biçimleri

  • Raporların En İyi Şekilde Düzenlemesi

  • Raporlama Biçiminin Oluşturulmasına Örnek Bir Uygulama

  • İhtiyaçtan Doğan Raporlama Teknikleri

 • Raporlama Biçimleri

  • Sözel Raporlar

  • Sözel Ağırlıklı Bir Raporun Hazırlanması

  • Beş Ortak Raporlama Hatası

  • Finansal Raporlar

  • Finansal Ağırlıklı Bir Raporun Hazırlanması

  • Bir Standart Oluşturma

  • Bir Biçim Saptamak

  • Dikkati Belirli Noktalara Çekmek

  • Değişiklik Önermek

  • Mali Tahlile İlişkin Rapor Yazmak

  • Birleşik Raporlar

  • Raporları Daha Okunabilir kılmanın yöntemleri

  • Metin İçindeki Grafiklerin amacı

 • Bölümlere Ayrılmak

  • Bölümleri Tanımak

  • Projenin Planlanması

  • Durum Kontrolü

  • Başkalarını Görevlendirme

  • Görevleri Koordine Etme

  • Durum Raporu Hazırlama

 • Rapor Hazırlamada Kullanılan Yöntemler

 • Anlatım Yöntemi

  • Anlatım Raporlarının Planlanması

  • Anlatım Raporlarının Hazırlanması

  • Standartlaştırılmış Bir Anlatım Raporu

 • Tablo ve Grafik Yöntemi

  • Basit Tablolar

  • Grafikler

  • Grafik Türleri

  • Grafikleri Açıklama

  • Grafikleri Perspektif İçinde Tutmak

 • Amaçlarına Göre Raporlar

  • Bilgi Raporları

  • Kontrol Raporları

  • Sorumluluk Raporları

  • Sorumluluk Raporları İlkeleri

  • Sorumluluk Raporunun Düzenlenmesi

  • İstisna Raporları

  • Etkili Bir İstisna Raporları Sisteminin Gerekleri

  • İstisnaları Raporlama Teknikle

  • İş Akışı raporları,

  • Basite İndirgemek

  • Şemaların yönetimi

 • Ne Zaman Rapor Yazılmaz

  • Bir Raporun İşlerliğine Son Vermek

 • Raporun Sunumu ve Sunum Teknikleri

  • Sunum Teknikleri

  • Topluluk sendromu

  • Kısa zaman diliminde etkinlik

  • Uygulamalı rapor sunumu ve vaka çalışmaları

Eğitim Bilgileri

Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi Diğer Tarihler
Eğitimin Tarihi Eğitimin Verileceği Yer Kayıt Formu
11 Eylül 2024
11 Eylül 2024
Taksim Nippon Otel
İstanbul
Kayıt Formu

Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (16 kişi ile sınırlıdır)

Tüm programlar, talep edilmesi halinde şirketlere özel kurumsal eğitim olarak firmanın kendi yerinde veya belirlediği yerde yapılabilmektedir .

Biymed Eğitim Sertifika ÖrneğiEğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.

İndirim Koşulları

Aynı firmadan 3 kişi katılımında %5 indirim uygulanır.

Aynı firmadan 4-5-6-7 kişi katılımında %10 indirim uygulanır.

Bireysel katılımlarda %10 indirim uygulanır.

Eğitim Bedeline Dahil Olanlar

Çay-Kahve ve ikramlar

Eğitim notları (Basılı)

Sertifika

Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar

Eğitimlerimiz 10.00-17.00 Saatleri arasında yapılmaktadır. 12.30-13.30 Yemek arası olup öğleden önce ve öğleden sonra 10 dakika çay-kahve arası verilmektedir.


Eğitim Saatleri

10.00-11.10 Eğitim

11.10-11.20 Ara

11.20-12.30 Eğitim

12.30-13.30 Yemek arası

13.30-14.45 Eğitim

14.45-15.00 Ara

15.00-17.00 Eğitim


Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi

11 Eylül 2024

Taksim Nippon Otel - İstanbul

10.00 - 17.00

Kayıt Formu

Kurumsal Eğitimler


Kurumsal Eğitimler