Telefon : 0 212 230 9009

Email: egitim@biymed.com.tr

Depo Tasarımı Eğitimi

Depo Tasarımı Eğitimi

Depo Tasarımı Eğitimi


Depo Tasarımı Eğitimi

Depo tasarımı eğitimi süresi minimum 3 gündür.

Depo Tasarımı Eğitimi içeriği

 1. Depo tasarımının ilk adımı:
  • Ne kadar kapasiteye gereksinim vardır?
  • Kapasite hesabı için neden anlık ihtiyaç yeterli değildir?
  • Projeksiyon ne kadar süreli yapılmalıdır?
  • Bu projeksiyon yapıldığında ne kadar doluluk hedefi alınmalıdır?
  • Kapasite değeri yakalandığında yatırım yapılarak depo büyütülünceye veya değiştirilinceye kadar ne yapılabilir?
 2. .Depolanacak olan ürünlerin analizi yapılmalıdır.
  • Her ürün için azami, asgari ve ortalama stok miktarları tespit edilmelidir.
  • Ürünlerin ambalajları ve ağırlıkları belirlenmelidir.
  • Ürünlerin pareto analizleri yapılarak, stok takibi açısından önem dereceleri belirlenmelidir.
  • Gerçekçi bir yaklaşımla depoda ortalama bulunacak ürün miktarları belirlenmelidir (şu anda çalışan sistemin kapasite ve stokta bulunan ürün bağlantısı incelenerek gerçekçi bir yaklaşım yapılabilir-istatistikle)
  • Ürünlerin ambalaj ölçü ve ağırlıkları tek tek tespit edilmelidir. Eğer ambalaj ölçüleri farklı ölçülerde raf yapılmasına zorluyorsa, bu durumda ambalaj ölçülerinin değişmesi olasılıkları araştırılmalıdır. Farklı ölçülerde ve ağırlıklarda ambalaj ölçüleri depo tasarımında sorunlar yaratacaktır.
 3. Depolanacak alanın analizi yapılmalıdır
  • Bu durumda deponun nasıl çalışacağının öngörüsünde bulunulmalıdır. İşletmenin deneyimlerine bağlı olarak çalışma düzeni belirlenmeli ve ürünler ilgili operasyonlar için gereken alanlar planlanmalıdır. Ham madde, mamul madde, ara mamuller, koltuk ambarı, bakım onarım deposu ve sair depolama ayrımları gerekiyorsa bu bölümlerin ayrımları yapılmalıdır.
  • Depo alan ayrımında ilk yapılacak çalışma alanların ayrımıdır:
   • Yükleme-boşaltma alanları
   • Ürün karşılama alanı
   • Depolama alanı
   • Sipariş hazırlama alanı
   • Sevkiyat alanı
   • Soğuk zincir ve gıda depolarına özel bir takım uygulama alanları.
    • Depoda ürün hareketlerinin nasıl olacağı belirlenmelidir (FIFO-LIFO)
    • Depoda mal kabul ve sevkiyatların nasıl olacağı tespit edilmelidir:
   • Az çeşitte toplu ürün hareketleri
   • Çok çeşitte az miktarlı sevkiyatlar (order picking-reçete/sipariş toplama)
   • Depo dış alanında araçların yaklaşımları ve yükleme boşaltma elleçlemeleri nasıl olacak? Bu işler için kapı rampa yapılacak mı? bu donanımların kapasite çalışmaları ve taşıma araçlarının cinslerinin tanımlanarak yeterli dış alanın tasarlanması yapılmalıdır.
   • Dış alanda taşıma araçlarının yükleme boşaltma yapması sırasında güvenlik arttırıcı tedbirler.
    • a. Hazır bir alan üzerine depo yapılacaksa
     • Kaba yerleşim üzerinden yeterlilik analizi yapılmalı ve ne kadar yükseklik kullanılması gerektiği öngörülmelidir.
     • Yerleşim düzeni yapılırken istif makinalarının birbirinin hareketlerini engellememesi için tasarım yapılmalıdır.
     • Depodaki ürünlerin yerleşim ve ürün toplama düzenine uygun yerleşimleri nasıl tasarlanmalıdır?
     • Koridor ve bağımsız depo alanları arasında ulaşım nasıl sağlanmalıdır?
     • Farklı statüdeki ürünlerin depolanması nasıl tasarlanmalıdır? ( yanıcı, yanıcı parlayıcı, yanıcı patlayıcı ve yanıcı özelliği olmayan ürün ayrımları)
    • b. Yeni bir arsa alınarak depo yapılacaksa
     • Bu konuda yeterli büyüklükte alan alınması olası mıdır? Yoksa olabildiğince küçük bir alan mı tercih edilecektir? Olasılıklar arasından yapılabilecek tercih ne olmalıdır?
     • Büyüklük sorunu yoksa alan ne olmalıdır? Arsa büyüklük sorunu varsa o zaman sorun çözümü a şıkkında olduğu gibi çözülecektir.
 4. Bina tasarımı nasıl olmalıdır?
  • Bina tasarımı için çeşitli olasılıklar
  • Betonarme binalar
  • Dar koridor, yüksek raf sistemli dış cephe giydirmeli depolar
  • Betonarme duvar, çelik çatı sistemli binalar.
   • Zemin yüklerinin hesaplanması Raf ayaklarındaki pabuçlarda yük konsantrasyonunun dikkate alınması
   • Zemin beton tasarımı ve bazı hassas sorunların çözülmesi
   • Kapı rampa sistemi ve binanın buna olan uyumu mutlaka sağlanmalıdır.
   • Raf sistemleri ile bina ve çatı bağlantılarının çözülmesi
 5. Raf tasarımları için raf üretici firmasıyla beraber çalışın.
  • Prensip olarak ne istediğinizi ve nasıl istediğinizi önce kendiniz bilin.
  • Raf konusunda çalışacağınız firmanın teknik yeterliliği olmasına azami dikkati gösterin
  • Raf üretici firmanın tasarımının eksiz olduğunu mutlaka kontrol edin.
  • Rafınız için seçilen sacın doğruluğunu mutlaka kontrol edin
  • Rafınızın depreme dayanıklığını ve kendi başına düzgün şekilde ayakta duracağından emin olun.
 6. Elektrik yüklerinin tanımlanması ve elektrik tasarımını hazırlayacak tasarımcıya verilerin verilmesi. İstif makinaları elektrikli ise, akü şarj alanı tasarlanmalıdır. Ayrıca dizel yakıt kullanan makinalar için yakıt stoklama alanı tasarlanmalıdır.
 7. Deponun IT çözümleri için tasarımlar ve IT ve donanım tasarımı için verilerin tasarımcıya verilmesi ve sonuçta tam çalışır bir sistem hedefi, veri toplama tasarımının yapılması.
 8. Veri toplama tasarımında sabit etiket okuma terminalleri ve seyyar el terminallerinin cinsi, buna paralel etiket cinsi seçimleri ve bu seçimin alt yapı tasarımının yapılması gerekmektedir. Eğer RFID sistemi uygulanacaksa bu durumda anten yerleri belirlenmeli ve bu antenlerin çeşitlerine göre yerleri tanımlanmalıdır.
 9. RFID etiket ve okuma sistemleri kullanılacaksa alanların RF ölçümleri yapılmalı ve gereken noktalara (interferasns olan bölgelere takviye antenleri yerleştirilmelidir(
 10. Deponun aydınlatma tasarımın yapılması gerekmektedir.
 11. Deponun ısıtma, soğutma ve havalandırma çözümleri yapılmalıdır.
 12. Depo da mal kabul için muayene, sayım ve benzeri faaliyetler için yeterli alanlar ayrılmalıdır.
 13. Depoda mal sevkiyatı için sevke hazırlık alanları tasarlanmalıdır.
 14. Depo otomasyon seviyesi belirlenmelidir. Bu duruma uygun raf sistemleri, depo makinaları ve istif düzenekleri seçilmelidir. Kapasite hesaplarıyla beraber kaç adet gerektiği yedeklerle beraber belirlenmelidir. Makinaların çalışma düzenleri tespit edilerek istif makinalarının koruyucu bakım ve arıza planlaması tasarlanmalıdır. İstif makinalarında, forklift dışında tercih edilen makinalar varsa bu noktada karar verilmelidir. Örneğin gezer köprülü tavan vinci, bant konveyör ve benzeri uygulamalar.
 15. Ürünün elleçlenmesi için farklı ataşman gereksinimleri varsa bu durumda bu taşmanlar seçilmeli ve istif makinaları siparişleri sırasında bu ürünler sipariş edilmelidir. Gerektiği takdirde istif makinaları için ataşman değiştirme alanı tasarlanmalıdır.
 16. Depo için gereken istif makinaları seçilmelidir. Ürün hareketleri için gerekiyorsa bant konveyör tasarımı da gerçekleşebilir.
 17. Depoda güvenlik tasarımları yapılmalıdır.
  • İstif makinalarının geçişlerini güvenli hale getirecek olan tasarım tercih edilmelidir.
  • Yangın tedbirleri alınmalı ve yangın söndürücüler için yerleşim düzeni hazırlanmalı ve uzman kuruluşlara bu iş verilmelidir.
  • Eğer gerekirse depo da zararlı haşerelere karşı tedbir alınmalıdır.
  • Her hangi bir şekilde hırsızlık olaylarına karşı tedbirler alınmalıdır.
 18. Tasarım sırasında işletmenin Stok Kalite Rasyosu-Inventory Quality Ratio (IQR) değerinin ne olduğu incelenmeli ve bu değerin dsaha iyileşmesi için yapılması gerekenler tespit edilmelidir.
 19. İşletmenin envanter planlaması gözden geçirilmeli ve stok miktarlarını azaltacak yaklaşımların uygulanabilirliği gözden geçirilmelidir.
 20. Depo tasarımı için 50 ipucu:
  1. Planlama başlamadan hedeflerinizi planlayın
  2. Yerel yapı kısıtlamalarınızı bilin
  3. Tasarıma başlamadan önce tüm paydaşlarınızla görüşün ve özellikle şikayetlerini dinleyin
  4. (WMS) Depo yönetim sisteminizdeki geçmiş verilerinizi kullanın.
  5. Ürünlerin tesisinizdeki rotasını en ince ayrıntısına kadar inceleyin.
  6. Depoların çeşitli değişik alanları arasındaki ilişkileri belirleyin.
  7. Raflar tasarlanmaya başlamadan önce düzen tasarımınızı test edin
  8. İyi ve ölçekli alan planı ile tasarıma başlayın
  9. Tasarım için ürünlere uygulanan işlemlerin haritasını/süreç akışını oluşturun
  10. Süreçlere ek olarak ürünlerinizi derinlemesine tanıyın
  11. Gelecekteki gelişme beklentilerine uygun olarak değişimleri şimdiden tasarlayın
  12. Yeterli aydınlatmayı ihmal etmeyin
  13. Verimsizlikleri, belirlemek için depo düzeninizi sürekli olarak gözden geçirin.
  14. Mevcut depoyu yeniden düzenliyorsanız öncelikler sıralaması yapın
  15. Basit bir elektronik tablo analizi raf dizilişini tanımlayabilir.
  16. Tesisinizin kullandığı SKU (stok keeping unit/stok kodu) sayısına uygun olarak yeterli raf ve alan tasarlayın
  17. Ürün ilerleme analizi yapın
  18. Son kararı vermeden önce alternatif yerleşimler tasarlayın
  19. Yeterli veri yoksa verileri kendiniz toplayın/üretin Depo düzeni tasarlarken dikkat edilmesi tavsiye edilenler:
  20. Yeni (daha düzenli) bir düzenin YGD (yatırım Geri Dönüşü üzerinde etkisi vardır
  21. Trafik akışı her hangi bir depo düzeni tasarımında önemli bir karardır.
  22. Güvenlik ve ergonometriyi dikkate alarak tasarım yaptığınızdan emin olun
  23. Zemin depolar için yaşamsal öneme sahiptir.
  24. Verimsiz (veya daha sonra verimsizleşebilecek) koridorları tekrar gözden geçirin
  25. Depo yerleşim tasarımınız esnek olmalıdır. Ölçeklenmeye açık olmalıdır.
  26. Faaliyet seviyeleri ve depolama gereksinimleri, ideal depo düzenini belirlemekte kullanılan önemli faktörlerdir.
  27. Tasarımınızı yaparken PARETO ilkesini kullanmayı ihmal etmeyin
  28. Sevkiyat özellikleri optimum depo tasarımında önemli bir konuma sahip olabilir.
  29. Depolama gereksinimlerini abartarak süreçleri karmaşıklaştırmayın
  30. Mal giriş tarafı için yeterli alan bırakın
  31. Gereksiz yüksek tavanlı alanlar yaratmayın
  32. Forklift operatörleri için yeterli alan bıraktığınızdan emin olun
  33. Optimize edilmiş bir depo sadece yatay ve dikey alan ile ilgilenmez, aynı zamanda ekipman ve işçilik verimliliğini de en üst düzeye çıkarır
  34. Depo tasarımında klişe yaklaşımlardan kaçının ve değişik uygulamaları kullanmaya açık olun Depo yerleşim düzeni tasarım fikirleri
  35. U şeklinde ürün akışı yaygın kullanımlı olmakla beraber, size uygun olmayabilir
  36. Gelişmiş güvenliğe ihtiyacınız varsa I veya L şeklinde bir depo düzeni size daha uygun olabilir.
  37. Dikey depolama öncelikli değilse ilave kat eklemeyi de düşünün
  38. Koridorları çapraz olarak raf sıralarının içinde birleştirin
  39. Açılı çapraz koridorlu balık kılçığı yerleşim düzeneği bazı uygulamacılar tarafından tercih edilmektedir.
  40. Deponun genel olarak yerleşimi ürün akışına uygun bir şekilde olmalıdır
  41. Yeterli alan varsa bütünleşik yükleme boşaltma alanları ile daha hızlı elleçleme yapılabilir
  42. Mevcut alanları daha verimli kullanmak için değişik alternatiflerde konumlama seçenekleri üzerinde düşünmekte yarar vardır
  43. Toplama verimliliğini arttırmak için ikmal rafları yöntemi de kullanılabilir
  44. Raf konumunuzu baştan düşünün ve dikey olarak arttırma seçeneğini değerlendirin.
  45. Kapasite kullanımında %88’i hedefleyin
  46. Kapasite kullanımı en az %85 olmalıdır.
  47. Yavaş hareket eden ürünleri düzenlemek için yüksek yoğunluklu rafları kullanın (içine girişli, içinden geçişli, dinamik raf sistemleri)
  48. Dört işlevsel depo bölgesini tasarıya dahil edin. Avlu, rampa, toplama ve sipariş hazırlama bölgeleri
  49. Alanınızı azami derecede değerlendirecek şekilde kullanın.
  50. Yükleme hazırlık ve iade gibi özel işleme alanları için düzenler oluşturun
Depo stok yönetimi ile ilgili olarak Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi içeriğini de inceleyebilirsiniz. Ayrıca stok analizi yaklaşımı strateji eğitimi içeriği de ilginizi çekecektir.

Eğitim Bilgileri


Depo Tasarımı Eğitimi Eğitiminin Tarihi Girilmemiş veya Tarihi Geçmiş Olabilir.

Bu eğitime Ön Kayıt yaptırmak veya Kurumsal olarak bu eğitimi Sizin firmanızda almak isterseniz aşağıdaki linkten başvuru yapabilirsiniz.

Ön Kayıt veya Kurumsal Başvuru Formu

 

Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (16 kişi ile sınırlıdır)

Tüm programlar, talep edilmesi halinde şirketlere özel kurumsal eğitim olarak firmanın kendi yerinde veya belirlediği yerde yapılabilmektedir .

Biymed Eğitim Sertifika ÖrneğiEğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.

İndirim Koşulları

Aynı firmadan 3 kişi katılımında %5 indirim uygulanır.

Aynı firmadan 4-5-6-7 kişi katılımında %10 indirim uygulanır.

Bireysel katılımlarda %10 indirim uygulanır.

Eğitim Bedeline Dahil Olanlar

Çay-Kahve ve ikramlar

Eğitim notları (Basılı)

Sertifika

Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar

Eğitimlerimiz 10.00-17.00 Saatleri arasında yapılmaktadır. 12.30-13.30 Yemek arası olup öğleden önce ve öğleden sonra 10 dakika çay-kahve arası verilmektedir.


Eğitim Saatleri

10.00-11.10 Eğitim

11.10-11.20 Ara

11.20-12.30 Eğitim

12.30-13.30 Yemek arası

13.30-14.45 Eğitim

14.45-15.00 Ara

15.00-17.00 Eğitim


Kayıt Formu

Kurumsal Eğitimler


Kurumsal Eğitimler