Telefon : 0 212 230 9009

Email: egitim@biymed.com.tr

Kamu İhale Mevzuatı

Kamu İhale Mevzuatı

Kamu İhale Mevzuatı


UYGULAMALI SON DÜZENLEMELERLE 
KAMU İHALE MEVZUATI

EĞİTİMİN HEDEFİ 

 • Eğitim Kamu İhalelerine Katılacak Şirketlerin
 • Çalışanları Ve Yöneticileri İçin
 • Kamu İhale Uygulamaları Hakkında Farkındalık Yaratmak.

2002 yılında Türkiye`de Kamu İhale Sektöründe çok büyük reformlar yapılmıştır. 22 Ocak 2002 tarihinde; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu adlı iki kanun Resmi Gazete`de yayımlanmış ve 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kamu harcaması yapılmasını gerektiren mal veya hizmet alımları ile yapım işleri 4734 sayılı Kanun kapsamındadır. Bu kanunda, uluslararası uygulamalar ve çağdaş standartlar gereği sadece sözleşmelerin imzalanmasına kadar olan ihale süreci ile ilgili hükümlere yer verilmiştir. Mal Alımları, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile Danışmanlık Hizmetleri`ne ilişkin ihale mevzuatı; Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların uygulamaları ve çağdaş standartları ihale mevzuatına paralel hale getirilmiş ve tek bir kanun çerçevesinde düzenlenmiştir.

Kamu harcaması yapılmasını gerektiren mal veya hizmet alımları ile yapım işleri 4734 sayılı Kanun kapsamındadır. Bu kanunda, uluslararası uygulamalar ve çağdaş standartlar gereği sadece sözleşmelerin imzalanmasına kadar olan ihale süreci ile ilgili hükümlere yer verilmiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ihalelerde; saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması hedeflenmektedir. Kanun ile kaynakların verimli kullanılmasının en geniş şekilde sağlanması, kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımlarında bulunan her türlü kaynaktan yapacakları ihalelerde tek bir yasal düzenlemeye tâbi olmaları, tahmini bedel baz alınarak indirim yapılmak suretiyle ihaleye çıkılması yerine, işlerin istekliler tarafından piyasa rayiçlerine uygun fiyatlara göre tespit edilmesi ve teklif edilen gerçekçi bedeller üzerinden ihale edilmesi amaçlanmıştır.

Katılımcılar eğitim sonunda; kamu ihalelerinde, ihale dokümanlarını (idari ve/veya teknik şartnameleri) inceleme yöntemini kavrayarak teklif dosyasını doğru hazırlayacaklar ve ihale süreçlerini ile sonuçlarını bilinçli olarak takip edeceklerdir.

KİMLER KATILMALI

 • Şirketlerin ihaleler ile ilgili bölüm yöneticileri ve çalışanları

 • Şirketlerin Mali İşler Bölümlerinin yönetici ve çalışanları,

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

KAMU İHALE MEVZUATI

 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • 4964 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
 • 5812 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
 • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,
 • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,
 • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,
 • Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,

İHALE SÜRECİNİN ADIMLARI

Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Ön Yeterlik Başvurusu

 • Başvuruyu Oluşturan Belgeler
 • Ön Yeterlik Başvuru Belgelerinin Hazırlanması
 • Ön Yeterlik Başvuru Belgelerinin Sunulması

Açık İhale Usulü ve Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Tekliflerin Hazırlanması

 • Teklifleri Oluşturan Belgeler
 • Tekliflerin Hazırlanması
 • Teklif Mektuplarının Şekli
 • Tekliflerin Geçerlik Süresi
 • Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar
 • Geçici Teminat
 • Teminat Olarak Kabul Edilecek Belgeler
 • Tekliflerin Sunulması
 • Tekliflere Açıklık Getirilmesinin İstenmesi

Pazarlık Usulünde Tekliflerin Hazırlanması, Sunulması ve Değerlendirilmesi

 • Yeterlik Başvuru Belgelerinin/Tekliflerin Hazırlanması
 • Teklif/Başvuru Mektubunun Şekli ve İçeriği
 • Yeterlik Başvuru Belgelerinin/ Tekliflerin Sunulması
 • Başvuruların/Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Teknik Görüşmeler

İhalenin kararının bildirilmesi ve sözleşme yapılması

 • İhale Kararının Bildirilmesi
 • Sözleşmeye Davet ve Kesin Teminat
 • Sözleşme Yapılmasında Dikkat Edilecek Hususlar
 • İhalenin Sözleşmeye Bağlanması
UYGULAMA ÇALIŞMASI

EĞİTİMİN SÜRESİ

2 GÜN

 

Eğitim Bilgileri :

 1. Eğitimler
  Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (12 kişi ile sınırlıdır)

 2. Eğitim Fiyatı İçerisine
  Öğle yemeği, eğitim dokümanları, ikramlar, katılım sertifikası dahildir.

 3. Eğitim Rezervasyonu
  Aşağıdaki form ile ön kaydınız yapılmış olur. Formu doldurduktan sonra ön kaydınız yapılıp yapılmadığına dair bir e-mail gönderilir. Bu e-mail ile birlikte kesin kayıt formu ve ödeme bilgileri tarafınıza iletilir. Ödeme yapılmadan kesin kaydınız yapılmaz.

 4. Eğitim Yeri
  The Green Park Otel- Taksim İstanbul

Eğitim Bilgileri


Kamu İhale Mevzuatı Eğitiminin Tarihi Girilmemiş veya Tarihi Geçmiş Olabilir.

Bu eğitime Ön Kayıt yaptırmak veya Kurumsal olarak bu eğitimi Sizin firmanızda almak isterseniz aşağıdaki linkten başvuru yapabilirsiniz.

Ön Kayıt veya Kurumsal Başvuru Formu

 

Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (16 kişi ile sınırlıdır)

Tüm programlar, talep edilmesi halinde şirketlere özel kurumsal eğitim olarak firmanın kendi yerinde veya belirlediği yerde yapılabilmektedir .

Biymed Eğitim Sertifika ÖrneğiEğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.

İndirim Koşulları

Aynı firmadan 3 kişi katılımında %5 indirim uygulanır.

Aynı firmadan 4-5-6-7 kişi katılımında %10 indirim uygulanır.

Bireysel katılımlarda %10 indirim uygulanır.

Eğitim Bedeline Dahil Olanlar

Çay-Kahve ve ikramlar

Eğitim notları (Basılı)

Sertifika

Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar

Eğitimlerimiz 10.00-17.00 Saatleri arasında yapılmaktadır. 12.30-13.30 Yemek arası olup öğleden önce ve öğleden sonra 10 dakika çay-kahve arası verilmektedir.


Eğitim Saatleri

10.00-11.10 Eğitim

11.10-11.20 Ara

11.20-12.30 Eğitim

12.30-13.30 Yemek arası

13.30-14.45 Eğitim

14.45-15.00 Ara

15.00-17.00 Eğitim


Kayıt Formu

Kurumsal Eğitimler


Kurumsal Eğitimler