Telefon : 0 212 230 9009

Email: egitim@biymed.com.tr

Son Düzenlemelerle İş Hukuku Bilgilendirmesi

Son Düzenlemelerle İş Hukuku Bilgilendirmesi

Son Düzenlemelerle İş Hukuku Bilgilendirmesi


UYGULAMALI

SON DÜZENLEMELERLE  İŞ HUKUKU BİLGİLENDİRMESİ

EĞİTİMİN HEDEFİ 

Şirketlerin; İnsan Kaynakları birimi, personel birimi, muhasebe birimlerinde personel konuları ile ilgilenen uzman ve elemanlarının iş hukuku ve uygulamaları konusunda eksikliklerin tamamlanması ve uygulamalarını yasal gerekliliklere göre yapmalarının sağlanması için gereken bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

17.04.2008 tarih ve 5754 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, istihdam paketi olarak adlandırılan 15.05.2008 tarih ve 5763 sayılı “İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 31.07.2008 tarih ve 5797 sayılı kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılarak işverenler üzerindeki istihdam yükünü azaltıcı ve iş yeri açmayı kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmıştır.

Sunumda 4857 sayılı İş Kanunu, iş hukukunun temel düzenlemeleri, kavramları ve tanımları gerçek hayat ki uygulama sırasında aktarılacaktır. Aktarım sırasında özellikle 5754, 5763 ve 5797 sayılı kanunlar ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamaların yapılacaktır.

Değişen hükümler ile uygulamada sıkça karşılaşılan konular hakkında Yargıtay içtihatları ile örneklendirilmiş bilgiler verilecektir.


KİMLER KATILMALI

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinde mezun olup İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyenler,

 • İnsan Kaynakları konusunda bilgi ve becerilerini geliştirerek, kariyer yapmak isteyen; İnsan Kaynakları uzmanları, uzman yardımcıları ve elemanları,

 • Mali Müşavirler bünyesinde çalışan ve firmaların bordro ve personel işlerini yürüten muhasebe yetkilileri ve elemanları,

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

TEMEL KAVRAMLAR

  İşçi, İşveren, İşyeri, İşveren vekili,

  Alt-Üst İşveren ilişkisinin yasal dayanakları,

İŞYERİ AÇILMASI VE UYGULAMALAR

  İşyeri açılması,

  Bölge Çalışmada işyeri açılması ve bildirimleri,

İŞ SÖZLEŞMESİ ÇEŞİTLERİ VE ÖNEMİ

  Belirli-belirsiz iş sözleşmeleri,

  Tam-Kısmı Süreli İş sözleşmeleri

  Çağrı Üzerine Çalışma sözleşmesi,

  Deneme süreli İş Sözleşmesi,

  Takım Sözleşmesi,

İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEKLERİ VE HAZIRLANMASI

  Belirli Süreli iş sözleşmesi,

  Belirsiz Süreli iş sözleşmesi,

  Tam Süreli iş sözleşmesi,

  Kısmi Süreli iş sözleşmesi,

  Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi,

  Takım Sözleşmesi,

  İş Sözleşmelerinin hazırlanması ve imzalanması,

  Tebligat Adreslerinin belirlenmesi ve önemi,

  Yetkili Mahkemenin belirlenmesi,

ÇALIŞMA DÖNEMİ UYGULAMALARI

  Personelin İşe alınması ve Personel özlük dosyası,

  Özürlü, Eski Hükümlü, Terör Mağduru çalıştırma zorunluluğu,

  Çalışma Sürelerinin düzenlenmesi,

  Kısa çalışma,

  Geçici iş göremezlik,

  Personele Çalışma Belgesi verilmesi,

  Ücret Bordrosu nedir? Yapılmamasının sonuçları,

ÇALIŞMA DÖNEMİ BELGE ÖRNEKLERİ

  Personel özlük dosyasında bulunması gereken belge örnekleri,

  Personel Devam Kontrol Belgesi Örnekleri,

  Devamsızlık Tespit Tutanağı Örnekleri,

  İşe Geç Gelme Tespit Tutanağı Örnekleri,

  Çalışma Kurallarına Uymayan Davranışların Tespit Şekli,

ÜCRET ŞEKİLLERİ VE ÜCRETİN ÖDENMESİ

  Ücret nedir ve Ücret şekilleri ve uygulama alanları,

  Ücretin gününde ödenmemesi,

  İşverenin ödeme aczine düşmesi,

  Ücretin Saklı Kısmı ve Ücret Kesme Yükümlülüğü,

  Ücret Kesme cezası,

FAZLA ÇALIŞMA

  Fazla Çalışma,

  Fazla Sürelerle Çalışma,

  Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışma,

YILLIK İZİNLER

  Yıllık Ücretli izin hakkı, süreleri ve izin kullanma,

  Yıllık izin için çalışılmış kabul edilen günler ve iznin uygulanması,

  Yıllık İzin Ücreti, İşten ayrılmada izin ücreti

FAZLA ÇALIŞMA VE YILLIK İZİN UYGULAMALARI

  Fazla Çalışma Onay örnekleri,

  Fazla Çalışma Talep örnekleri,

  Yıllık İzin Talep Formu örnekleri,

  Ücretsiz İzin Talep Formu örnekleri,

  Yıllık İzin Belgesini Örnekleri,

ÜCRET HESAPLAMALARI

      Puantaj Bilgilerinin Hazırlanması,

      Yıllık izin hesaplamaları,

      Hafta ve genel tatil mesailerinde ücret hesabı,

      Fazla sürelerle çalışma ücret hesabı,

      Fazla çalışma ücret hesabı,

      Asgari geçim indirimi,

İŞ SÖZLEŞMEŞMELERİNİN SONA ERME ŞEKİLLERİ

  İstifa, Ölüm, Emeklilik, Askerlik nedeniyle fesihler,

  Belirli-belirsiz süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,

  İşçinin ve işverenin haklı nedenle sözleşmenin feshi,

  İşçinin Yetersizliğinden, davranışlarından işyerinden kaynaklanan fesihler,

  Fesih bildirimi şekilleri,

İŞ SÖZLEŞMEŞMELERİNİN SONA ERDİRME UYGULAMALARI

  İşe davet ihtarname örnekleri,

  İş akdini sonlandırma ihtarname örnekleri,

  Kıdem tazminatı hesabı,

  Kıdem Tazminatı Bordrosu örnekleri,

  İhbar tazminatı hesabı,

  İhbar Tazminatı Bordro örnekleri,

  İbraname örnekleri,

  Çalışma Belgesi Örnekleri,


EĞİTİMİN SÜRESİ

1 GÜN


KATILIMCI SAYISI

15 KİŞİ


Eğitim Bilgileri :

 1. Eğitimler
  Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (12 kişi ile sınırlıdır)

 2. Eğitim Fiyatı İçerisine
  Öğle yemeği, eğitim dokümanları, ikramlar, katılım sertifikası dahildir.

 3. Eğitim Rezervasyonu
  Aşağıdaki form ile ön kaydınız yapılmış olur. Formu doldurduktan sonra ön kaydınız yapılıp yapılmadığına dair bir e-mail gönderilir. Bu e-mail ile birlikte kesin kayıt formu ve ödeme bilgileri tarafınıza iletilir. Ödeme yapılmadan kesin kaydınız yapılmaz.

 4. Eğitim Saatleri
  10.00-17.00

 5. Eğitim Yeri
  Otel- Taksim İstanbul

Eğitim Bilgileri


Son Düzenlemelerle İş Hukuku Bilgilendirmesi Eğitiminin Tarihi Girilmemiş veya Tarihi Geçmiş Olabilir.

Bu eğitime Ön Kayıt yaptırmak veya Kurumsal olarak bu eğitimi Sizin firmanızda almak isterseniz aşağıdaki linkten başvuru yapabilirsiniz.

Ön Kayıt veya Kurumsal Başvuru Formu

 

Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (16 kişi ile sınırlıdır)

Tüm programlar, talep edilmesi halinde şirketlere özel kurumsal eğitim olarak firmanın kendi yerinde veya belirlediği yerde yapılabilmektedir .

Biymed Eğitim Sertifika ÖrneğiEğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.

İndirim Koşulları

Aynı firmadan 3 kişi katılımında %5 indirim uygulanır.

Aynı firmadan 4-5-6-7 kişi katılımında %10 indirim uygulanır.

Bireysel katılımlarda %10 indirim uygulanır.

Eğitim Bedeline Dahil Olanlar

Çay-Kahve ve ikramlar

Eğitim notları (Basılı)

Sertifika

Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar

Eğitimlerimiz 10.00-17.00 Saatleri arasında yapılmaktadır. 12.30-13.30 Yemek arası olup öğleden önce ve öğleden sonra 10 dakika çay-kahve arası verilmektedir.


Eğitim Saatleri

10.00-11.10 Eğitim

11.10-11.20 Ara

11.20-12.30 Eğitim

12.30-13.30 Yemek arası

13.30-14.45 Eğitim

14.45-15.00 Ara

15.00-17.00 Eğitim


Kayıt Formu

Kurumsal Eğitimler


Kurumsal Eğitimler