Telefon : 0 212 230 9009

Email: egitim@biymed.com.tr

İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi

İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi

İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi


Uygulamalı  İnsan  Kaynakları Uzmanlık  Eğitimi

 • STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • GÜNCEL İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI
 • İŞ ANALİZİ, GÖREV TANIMI VE İŞ DİZAYNI UYGULAMALARI
 • PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME İLE MÜLAKAT TEKNİKLERİ
 • PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARI
 • EĞİTİM VE GELİŞTİRME YÖNETİMİ
 • İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YÖNETİMİ
 • KURUM KÜLTÜRÜ VE KARİYER YÖNETİMİ
 • İNSAN KAYNAKLARI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI
 • PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ UYGULAMALI BORDROLAMA
 • LİDERLİK VE MOTİVASYON
 • İLETİŞİM VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ
 • TAKIM ÇALIŞMASI

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

 • İnsan kaynakları yönetiminin tanımı,
 • İnsan kaynakları yönetiminin amaçları nelerdir?
 • İnsan kaynakları yönetiminin tarihsel gelişimi,
 • İnsan kaynakları yönetimin temel ilkeleri nelerdir?
 • İnsan kaynakları yönetiminin firmaya katkıları nelerdir?
 • İşletmelerin vizyon misyon, stratejik hedefleri nelerdir?
 • İnsan kaynakları planlaması ve amaçları nelerdir?
 • İnsan kaynakları planlamasında analiz yöntemleri uygulamaları olarak yapılması,
 • Organizasyon şeması oluşturulması,
 • İş gücü genel envanteri ,
 • İş gücü beceri envanteri,
 • Personel değişim oranı,
 • Personel Devamsızlık oranların hesaplanması
 • Yeniden yerleştirme şemaları
 • Tüm insan kaynakları performans göstergelerin uygulamalı olarak yapılması
 • İnsan kayakları iş gücü maliyet tablosunun oluşturulması,
 • İnsan kayakları iş gücü planlamasının oluşturulması,
 • Örnek Vaka çalışmaları.

İş Analizi, Görev Tanımı Ve İş Dizaynı

 • İş Analizi nedir? Amaçları nelerdir?
 • İş Analizinden Elde edilen Bilgi Türleri nelerdir?
 • İş Analizcileri seçimi ve eğitim süreçleri nelerdir?
 • İş Analizi Kullanılan Yöntemler nelerdir?
 • İşletmelerde uygulamalı iş analizi süreçleri iş analizi nasıl olmalıdır?
 • Görev Tanımı nasıl oluşturulmalı?
 • Görev Tanımları içeriği nasıl olmalıdır? Dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
 • İş Mahkemelerinde İş analizi ve Görev tanımının etkileri nelerdir?
 • İş Dizaynı çalışmaları nelerdir?
 • İş Dizayn Teknikleri nelerdir?
 • İş Dizaynın iş gücü verimliliğine etkileri nelerdir?

Personel Seçme Ve Yerleştirme

 • İş gören Bulma ve Seçmenin Önemi
 • İş gören bulma teknikleri nelerdir?
 • İşletmelerde işe alım ve yerleştirme süreçlerin yönetimi
 • Mülakat nedir?
 • Personel seçimimde Mülakat Yöntemleri nelerdir?
 • Kurgusuna göre mülakat türleri nelerdir?
 • İş görüşmeciye düşen görevleri nelerdir?
 • Görüşmede soru türleri nelerdir?
 • İşe alımlarında kullanılan test Uygulamaları
 • İşe alım uzmanlarının yaptığı hatalar nelerdir?
 • Mülakat Unsurları nelerdir?

Performans Yönetimi Ve Performans Değerlendirilmesi

 • Performans Değerlendirme nedir?
 • Performans Değerlendirme süreci amaçları ve kullanım alanları nelerdir?
 • Performans Yönetim sistemi nedir ?
 • Performans değerleme süreci nasıl belirlenir?
 • Performans değerleme yöntemleri nelerdir?
 • Uygulamalı olarak performans değerleme sisteminin kurulması
 • Performans Değerleme sonuçlarının kontrol aşamaları nelerdir?
 • Performans değerleme sonuçlarının analiz edilmesi,
 • Performans değerleme prosedürlerinin oluşturulması,
 • Örnek vaka çalışmaları
 • İş mahkemelerinde performans değerlendirmesinin önemi.

Eğitim Ve Geliştirme

 • Eğitim ve geliştirme tanımları nelerdir?
 • Eğitim Yönetimi süreci,
 • İşletmelerde Eğitim ve Geliştirmenin amaçları,
 • İşletmelerde yıllık eğitim planlaması oluşturulması
 • Eğitim ihtiyacının analizi aşamaları
 • Eğitim Prosedürünün hazırlanması
 • Eğitim bütçesinin hazırlanması
 • Oryantasyon eğitim süreçleri
 • İşbası eğitim ve İş dışı eğitim Yöntemleri
 • Eğitimde ölçme ve değerleme formları hazırlamasıve raporlanması
 • Kişi başı eğitim olanların hesaplanması ve personel gelişim süreci
 • Örnek Vaka çalışmaları

İş Değerleme Ve Ücret Yönetimi

 • İş değerlemesinin Tanımı ve amaçları
 • İş değerleme süreci nelerdir?
 • İş değerleme yöntemleri nelerdir?
 • İşletmelerde iş değerleme nasıl yapılır?
 • Ücret yönetimi tanımı ve ilkeleri nelerdir
 • Ücretlemede güdülen Amaçlar nelerdir?
 • İş değerlemesinin ücret Yönetimine etkisi nelerdir?
 • İş değerlemede faktör ve derecelerin puanlandırılma aşamaları nelerdir?
 • İşletmelerde ücret yönetimin sisteminin kurulması
 • Ücretle menin oluşum süreci
 • iş değerlemesine göre ücretleme tablosu ve bantların oluşturulması
 • Öneri sistemin prosedürün oluşturulması ve verimlilik esasları hakkında yapılacak çalışmalar?

Kurum Kültürü Ve Kariyer Yönetimi

 • Kariyer ve Kariyer Planlamakavramı
 • Kariyer Hedefleri
 • Kariyer Yaşam aşamaları nelerdir?
 • İşyerinden kariyer aşamaları ve süreçleri
 • Organizasyon açıdan kariyer gelişimi
 • Kariyer geliştirmede yöneticilerinin rolleri
 • Kurum kültürü nedir?
 • Güçlü bir Kurum kültürü Oluşturmak için neler yapılmalı?
 • Kurum kültürü temelini boyutları nelerdir?
 • Çalışan memnuniyet anketi nedir?
 • Çalışan memnuniyet anketi nasıl olmalıdır?
 • Çalışan memnuniyet uygulama süreçleri dikkat edilmesi gereken nelerdir?
 • Anket uygulamaları ve sonuçların raporlandırılması.

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku UygulamalarıVe Bordolama

 • Puantaj nedir?
 • Ücret nedir? Ücret türleri nelerdir
 • Çalışma türleri nelerdir?
 • Günlük, Aylık Puantaj nasıl yapılır? Nelere dikkat edilmesi gerekir?
 • İşe giriş, işten çıkış işlemleri bildirimlerde dikkat edilmesi gereken hususlar.
 • Yapılan bordroların ve Çarşaf Bordroların kontrol edilmesi.
 • İşveren maliyetlerin hesaplanması.
 • Brütten Nete – Netten Brüte-
 • Normal çalışanların bordro hesaplaması,
 • Emekli çalışanların bordro hesaplaması,
 • Teşvikli çalışan personelin bordrosu,
 • Sakatlık indirimi alan personelin bordrosu,
 • Şahıs sigortasına sahip olan personelin bordrosu,
 • SGK tavanı aşan personelin bordrosu,
 • Ramazan erzakı veya değişik ödemeler alan personelin bordrosu,
 • Bordro hesabında prime tabi tutulmayan kazançlar nelerdir?
 • SGK tavanı aşan personelin takip eden aylardaki bordrosu,
 • Puantajların takibi ve bordroya yansımasında dikkat edilmesi gerekenler?
 • Gelir vergisi matrahı oranların bordro uygulamaları
 • Kümülatif Gelir Vergisi matrahının oluşumu ve bordrolama sonucunda etkisi.
 • Personel Özlük dosyasında olması gereken evraklar ve mahkeme süreçlerindeki önemi.
 • Sigortalıların prim gün sayısının SGK’ya bildirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar.
 • Hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanılmamasına göre prim ödeme gün sayısının hesaplanması.
 • Aylık İş Gücü Çizelgesi nedir? Ne zaman hazırlanır?
 • İş yasasına göre etkin dokümantasyon hazırlanması.
 • Kıdem Tazminatına hak kazandıran haller.
 • Kıdem ve İhbar Tazminatının hesaplanması.
 • Yıllık izin süreçlerinde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?
 • Personel işsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

Eğitim Bilgileri


İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi Eğitiminin Tarihi Girilmemiş veya Tarihi Geçmiş Olabilir.

Bu eğitime Ön Kayıt yaptırmak veya Kurumsal olarak bu eğitimi Sizin firmanızda almak isterseniz aşağıdaki linkten başvuru yapabilirsiniz.

Ön Kayıt veya Kurumsal Başvuru Formu

 

Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (16 kişi ile sınırlıdır)

Tüm programlar, talep edilmesi halinde şirketlere özel kurumsal eğitim olarak firmanın kendi yerinde veya belirlediği yerde yapılabilmektedir .

Biymed Eğitim Sertifika ÖrneğiEğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.

İndirim Koşulları

Aynı firmadan 3 kişi katılımında %5 indirim uygulanır.

Aynı firmadan 4-5-6-7 kişi katılımında %10 indirim uygulanır.

Bireysel katılımlarda %10 indirim uygulanır.

Eğitim Bedeline Dahil Olanlar

Çay-Kahve ve ikramlar

Eğitim notları (Basılı)

Sertifika

Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar

Eğitimlerimiz 10.00-17.00 Saatleri arasında yapılmaktadır. 12.30-13.30 Yemek arası olup öğleden önce ve öğleden sonra 10 dakika çay-kahve arası verilmektedir.


Eğitim Saatleri

10.00-11.10 Eğitim

11.10-11.20 Ara

11.20-12.30 Eğitim

12.30-13.30 Yemek arası

13.30-14.45 Eğitim

14.45-15.00 Ara

15.00-17.00 Eğitim