Telefon : 0 212 230 9009

Email: egitim@biymed.com.tr

Temel Finansal Okuryazarlık ve Finansal Analiz Teknikleri Eğitimi

Temel Finansal Okuryazarlık ve Finansal Analiz Teknikleri Eğitimi

Temel Finansal Okuryazarlık ve Finansal Analiz Teknikleri Eğitimi


Temel Finansal Okuryazarlık ve Finansal Analiz Teknikleri Eğitimi
EĞİTİMİN KONUSU VE AMACI

İşletme kararlarının sağlıklı bir şekilde alınabilmesi ve firma kaynaklarınındoğru kullanılması, yöneticilerin finansal bakış açısına sahip olmaları vefinansal verileri etkin kullanabilmeleri ile mümkündür gerçeği ile hareketedildiğinde, çalışanların yetkinliğine önemli katkı sağlamayı amaçlayan biröğreti içerisinde;

Finans bilgisine sahip olmayan veya geliştirmek isteyen firma sahipleri veyöneticilerin, işletmelerinin değer artırma hedefine ulaşmasında finansalkaynakları en doğru biçimde kullanma becerisini kazanmaları amaçlanmaktadır.

Güncel uygulamaları da kapsayan eğitim sürecinde işletme insan kaynaklarınınişletmelere yansıyan veriminde önemli olan finansal bilgi düzeyini sektörlerbazında da açıklayan bir öğreti düzeyi hedeflenmiştir. İşletmelerin karnesiniteliğinde olan bilançonun detaylı anlatımı ile şekillenecek olan eğitimde,bilançoların işletme verimliliğindeki önemi ve hareketleri de analizedilecektir.

KİMLER KATILMALI

Finansal verimliliği hem bireysel hem kurumsal yönden önemseyen tüm çalışanlarile orta ve üst kademe bölüm yöneticileri

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRMELER

  • Küresel ve Türkiye yakın tarih ekonomik yapısı

  • Makroekonomi – Mikroekonomi

  • Yakın tarih gelecek ekonomik verilerin analizi

  • Finansal sistem ve sistemin çalışması

  • Finansal ürünler ve ekonomik sistemdeki yerleri

  • Türk Bankacılığı genel yapısı ve sistem içerisinde bireyler

  • Genel Finansal sistem içerisinde tüketici konumu

 • TÜRK TİCARİ YAŞAMINDA İŞLETMELER

  • Şirket türleri ve yapıları

  • Şirket kuruluşları ve ortaklık şekilleri

  • Şirket nasıl kurulur ve yönetilir, temel teknikler

  • Şirket ortağı olan kişilerin yükümlülükleri

  • Ekonomik sistemde bireyler ve kuruluşların temas noktaları

 • BİREYLERE YÖNELİK FİNANSAL ÜRÜNLER VE KULLANIMLARI

  • Bireysel finans ve kredi kartları ile diğer finansal ürünler

  • Tüketici kredileri

  • Yeniden yapılandırılma

  • Kredi kartlarında yaşanan sorunlar ve teknik detaylar

  • Geri ödeme sorunlarının kontrolü

  • Banka birey ilişkisinde bilinmesi gerekenler

  • Çek, senet ve kıymetli evrak tanıtımı ve genel yapıları

  • Vadeli ekonomi ve tüketici harcamalarının piyasa etkisi

 • DİZGİNLERİ ELE ALMAK İÇİN BÜTÇELEME

  • Bütçe ve Bütçe yönetimi, Bütçeleme ve bütçenin denetim etkisi

  • Kişisel bütçe oluşturma ve finansal tuzaklara karşı teknikler

  • Aile bütçesi ile ekonomik yaşamda kalite

  • Kısa ve uzun vadeli bütçe teknikleri

  • Ekonomik sistem içerisinde bütçe davranışları nasıl olmalı?

  • Bütçemizi yönetirken borçlanma teknikleri

 • FİNANSAL ANALİZ,

  • Teknik Finansal analiz nedir ve sonuçları nelerdir?

  • Finansal analizin işletmelere yararı

  • Bir firmanın gücünü belirleyen kriterler ve ölçüm teknikleri

  • Finansal tablolar nasıl okunmalıdır?

  • Finansal tablolar sonucu ile firma yönetimi

  • Neden ve nasıl finansal performans ölçümü

 • İŞLETMELERİN KARNESİ ve KARNE NOTLARI

  • Mali Tablolar

  • Bilanço

  • Varlıklar

  • Dönen Varlıklar

  • Duran Varlıklar

  • Borçlar

  • Kısa Vadeli Borçlar

  • Uzun Vadeli Borçlar

  • Özsermaye…

  • Gelir Tablosu

  • Gelirler

  • Giderler

  • Özkaynaklar Değişim Tablosu

  • Nakit akım tablosu

  • Mali tabloların birbirleriyle ilişkileri

  • Özkaynaklar Değişim Tablosu

 • GELİR TABLOSU

  • Gelir tablosunun bilanço üzerindeki hareketleri

  • Karşılaştırmalı tablolar analizi (Yatay analiz )

  • Yüzde yöntemi ile analiz (Dikey analiz)

  • Eğitim yüzdeleri yöntemi ile analiz (Trend analizi)

 • ORAN (RASYO) ANALİZİ

  • Karlılık

  • Likidite

  • Varlık kullanımı etkinliği oranları

  • Finansal kaldıraç (borçlanma) oranları

  • Pazar değeri ve oranları

  • Finansal Planlama ve Denetim

 • Genel Değerlendirme

Eğitim Bilgileri


Temel Finansal Okuryazarlık ve Finansal Analiz Teknikleri Eğitimi Eğitiminin Tarihi Girilmemiş veya Tarihi Geçmiş Olabilir.

Bu eğitime Ön Kayıt yaptırmak veya Kurumsal olarak bu eğitimi Sizin firmanızda almak isterseniz aşağıdaki linkten başvuru yapabilirsiniz.

Ön Kayıt veya Kurumsal Başvuru Formu

 

Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (16 kişi ile sınırlıdır)

Tüm programlar, talep edilmesi halinde şirketlere özel kurumsal eğitim olarak firmanın kendi yerinde veya belirlediği yerde yapılabilmektedir .

Biymed Eğitim Sertifika ÖrneğiEğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.

İndirim Koşulları

Aynı firmadan 3 kişi katılımında %5 indirim uygulanır.

Aynı firmadan 4-5-6-7 kişi katılımında %10 indirim uygulanır.

Bireysel katılımlarda %10 indirim uygulanır.

Eğitim Bedeline Dahil Olanlar

Çay-Kahve ve ikramlar

Eğitim notları (Basılı)

Sertifika

Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar

Eğitimlerimiz 10.00-17.00 Saatleri arasında yapılmaktadır. 12.30-13.30 Yemek arası olup öğleden önce ve öğleden sonra 10 dakika çay-kahve arası verilmektedir.


Eğitim Saatleri

10.00-11.10 Eğitim

11.10-11.20 Ara

11.20-12.30 Eğitim

12.30-13.30 Yemek arası

13.30-14.45 Eğitim

14.45-15.00 Ara

15.00-17.00 Eğitim


Kayıt Formu

Kurumsal Eğitimler


Kurumsal Eğitimler