Telefon : 0 212 230 9009

Email: egitim@biymed.com.tr

Raporlama teknikleri eğitimi

Raporlama teknikleri eğitimi

Raporlama teknikleri eğitimi


Rapor Yazma Teknikleri ve Raporlama Eğitimi Amacı;katılımcıların etkili raporlama becerilerini geliştirmek ve kurum içindekiraporlama süreçlerini iyileştirmektir. Bu eğitim, katılımcıların doğru veanlaşılır bir şekilde rapor hazırlama becerilerini artırmayı hedefler. Raporlamasürecinin her aşamasında etkin iletişim kurabilme, verimli raporlamayöntemlerini kullanabilme, raporların anlaşılabilirliğini ve kurum kültürüneuygunluğunu sağlayabilme becerilerini katılımcılara kazandırır. Ayrıca, eğitim,raporların doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlama konusunda da katılımcılarıbilgilendirir.

Raporlama Teknikleri Eğitimi`nin ikinci amacı, raporların okunabilirliğiniartırmak ve raporlama sürecini daha verimli hale getirmektir. Bu eğitimde,katılımcılara raporların düzenlenmesi, formatlanması, dil kullanımı ve görselunsurlar gibi faktörler üzerinde durulur. Aynı zamanda, katılımcılar veritoplama, analiz etme ve rapor hazırlama süreçlerinde zaman tasarrufu sağlayacakteknikleri öğrenir. Böylece, katılımcılar daha etkili bir şekilde raporlamayapabilir, verimli bir şekilde çalışabilir ve zamanlarını daha verimlikullanabilirler.

Raporlama Teknikleri Eğitimine Kimler Katılmalı

Raporlama teknikleri eğitimi, rapor hazırlama becerilerini geliştirmek isteyenve etkili raporlar yazmak isteyen çeşitli meslek gruplarındaki kişilereyöneliktir. Aşağıda, bu eğitime katılması önerilen bazı kişi ve meslek gruplarıbulunmaktadır:

 • Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Çalışanları: Ar-Ge projeleriyle ilgilenen mühendisler, bilim insanları ve teknik uzmanlar, projelerini etkili bir şekilde raporlamak için bu eğitime katılabilirler.

 • Denetim ve Teftiş Elemanları: Denetim süreçlerinde yer alan denetçiler, teftiş elemanları ve iç kontrol birimlerinde çalışanlar, denetim sonuçlarını ve bulgularını anlaşılır bir şekilde raporlamayı öğrenmek için bu eğitimi tercih edebilirler.

 • İş Analistleri ve Proje Yöneticileri: İş analistleri, proje yöneticileri ve iş süreçlerini değerlendiren profesyoneller, analiz sonuçlarını ve proje ilerlemesini etkili bir şekilde raporlamak için bu eğitime katılabilirler.

 • Finans ve Muhasebe Çalışanları: Finansal raporlama ve analizle ilgilenen finans uzmanları, muhasebe profesyonelleri ve denetçiler, finansal bilgileri anlaşılır bir şekilde raporlama becerilerini geliştirmek için bu eğitimi değerlendirebilirler.

 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Personel: Kamu sektöründe çalışanlar, kamu projelerini, politika değerlendirmelerini ve performans ölçütlerini raporlamak için bu eğitime katılabilirler.

 • İşletme Yöneticileri: İşletme yönetimiyle ilgilenen yöneticiler ve liderler, stratejik raporlama ve yönetim kararları için verileri etkili bir şekilde raporlamayı öğrenmek amacıyla bu eğitime başvurabilirler.

 • Danışmanlar ve Özel Sektör Çalışanları: Danışmanlık hizmetleri sunan profesyoneller, özel sektörde çalışanlar ve şirket yöneticileri, projeleri ve müşteri raporlamalarını etkili bir şekilde yapmak için bu eğitime katılabilirler.

Raporlama Teknikleri Eğitimi İçeriği

 • Raporlama Sistemi
  • Tanım
  • Raporlamanın amacı
  • Gruplama temellerine göre raporlama türleri
  • Etkin raporlama türleri
 • Rapor Hazırlama Teknikleri
  • Yazım ve yazım kuralları ile yönetim
  • Format oluşturma
  • Kurum kültürü
  • Teknik kullanım
  • Kamu raporları
 • Genel Özellikler
  • Raporla ilgili kişilerin düşünülmesi
  • Raporun içeriğinin düşünülmesi
  • Etkinliği arttıran teknikler
 • Rapordan Beklentinin Tespiti ve Raporda İletişim

 • Gerçeklerin Analizi ve Amacı

 • Raporların Sınıflandırılması

 • Başarılı Raporlama Biçimleri

  • Raporların en iyi şekilde düzenlenmesi
  • Raporlama biçiminin oluşturulmasına örnek bir uygulama
  • İhtiyaçtan doğan raporlama teknikleri
 • Raporlama Biçimleri
  • Sözel raporlar
  • Sözel ağırlıklı bir raporun hazırlanması
  • Beş ortak raporlama hatası
  • Finansal raporlar
  • Finansal ağırlıklı bir raporun hazırlanması
  • Bir standart oluşturma
  • Bir biçim saptamak
  • Dikkati belirli noktalara çekmek
  • Değişiklik önermek
  • Mali tahlile ilişkin rapor yazmak
  • Birleşik raporlar
  • Raporları daha okunabilir kılmanın yöntemleri
  • Metin içindeki grafiklerin amacı
 • Bölümlere Ayrılmak
  • Bölümleri tanımak
  • Projenin planlanması
  • Durum kontrolü
  • Başkalarını görevlendirme
  • Görevleri koordine etme
  • Durum raporu hazırlama

Rapor Hazırlamada Kullanılan Yöntemler

 • Anlatım Yöntemi
  • Anlatım raporlarının planlanması
  • Anlatım raporlarının hazırlanması
  • Standartlaştırılmış bir anlatım raporu
 • Tablo ve Grafik Yöntemi
  • Basit tablolar
  • Grafikler
  • Grafik türleri
  • Grafikleri açıklama
  • Grafikleri perspektif içinde tutmak
 • Amaçlarına Göre Raporlar
  • Bilgi raporları
  • Kontrol raporları
  • Sorumluluk raporları
  • Sorumluluk raporları ilkeleri
  • Sorumluluk raporunun düzenlenmesi
  • İstisna raporları
  • Etkili bir istisna raporları sisteminin gerekleri
  • İstisnaları raporlama teknikleri
  • İş akışı raporları
  • Basite indirgemek
  • Şemaların yönetimi
 • Ne Zaman Rapor Yazılmaz
  • Bir raporun işlerliğine son vermek
 • Raporun Sunumu ve Sunum Teknikleri
  • Sunum teknikleri
  • Topluluk sendromu
  • Kısa zaman diliminde etkinlik
  • Uygulamalı rapor sunumu ve vaka çalışmaları

Bu eğitim, katılımcıların rapor yazma becerilerini geliştirmelerine ve etkiliraporlar hazırlamalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Eğitim Bilgileri


Raporlama teknikleri eğitimi Eğitiminin Tarihi Girilmemiş veya Tarihi Geçmiş Olabilir.

Bu eğitime Ön Kayıt yaptırmak veya Kurumsal olarak bu eğitimi Sizin firmanızda almak isterseniz aşağıdaki linkten başvuru yapabilirsiniz.

Ön Kayıt veya Kurumsal Başvuru Formu

 

Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (16 kişi ile sınırlıdır)

Tüm programlar, talep edilmesi halinde şirketlere özel kurumsal eğitim olarak firmanın kendi yerinde veya belirlediği yerde yapılabilmektedir .

Biymed Eğitim Sertifika ÖrneğiEğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.

İndirim Koşulları

Aynı firmadan 3 kişi katılımında %5 indirim uygulanır.

Aynı firmadan 4-5-6-7 kişi katılımında %10 indirim uygulanır.

Bireysel katılımlarda %10 indirim uygulanır.

Eğitim Bedeline Dahil Olanlar

Çay-Kahve ve ikramlar

Eğitim notları (Basılı)

Sertifika

Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar

Eğitimlerimiz 10.00-17.00 Saatleri arasında yapılmaktadır. 12.30-13.30 Yemek arası olup öğleden önce ve öğleden sonra 10 dakika çay-kahve arası verilmektedir.


Eğitim Saatleri

10.00-11.10 Eğitim

11.10-11.20 Ara

11.20-12.30 Eğitim

12.30-13.30 Yemek arası

13.30-14.45 Eğitim

14.45-15.00 Ara

15.00-17.00 Eğitim


Kayıt Formu

Kurumsal Eğitimler


Kurumsal Eğitimler