İşletmelerde Çok Katmanlı Sistemler ve Yönetişim Eğitimi

Kurumsal Eğitimler, Seminerler, Sertifika programları

Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri - Yönetişim Eğitimleri

İşletmelerde Çok Katmanlı Sistemler ve Yönetişim Eğitimi

Çok Katmanlı/Boyutlu Sistemler kavramı 1960 ve 70’lerin sistem teorisinden kaynak alan ve öncelikle siyasette, diğer yandan teknik sistemlerin analizinde uygulama sahası bulmuştur. Batıda yaygın olarak sosyal bilimlerin disiplinlerinde, özellikle siyasal bilimlerde kullanılmaktadır. Çok katmanlı sistemler (Alm. Mehrebenensysteme, İng. multi-level governance) çeşitli yatay ve dikey karar alma yapılarının karmaşık ilişkisel-birbirine geçişli değerler dizinini tanımlamakla beraber, yönetim bilimi çerçevesinde devlet, toplum, grup ve bireyler arası yapılanmaların da incelenmesinde ve değerlendirilmesinde çok yönlü bakış açıları sunma kapasitesine sahiptir. 21. Yy. itibarıyla küreselleşmenin olgunlaşma evresine girdiği son 15 yılda oluşan kürevi gelişmeler ve bunun bir sonucu olarak -paradoksal görünse de- yerelleşme olgusu dikkat çekicidir.

Çok katmanlı sistemler birincil bağlamda devlet organizasyonunun klasik biçimlerinde kök salan yetki sınırlarının ve bu düzlemde oluşan bütünsele ilişkin hiyerarşik yapılanmalarının yeni küresel kökenli ve bireyin geniş bir hareket, aksiyon alanı kazandığı düzenlerde daha fazla sürdürülebilir olamayacağını ortaya koymuş, ikincil olarak ilk tespitten hareketle yönetim tarzının ve sistemlerinin de bu meyanda klasik anlayışlar üzerinde devam edemeyeceği tezini öne sürmüştür. Yeni tez, yönetim olgusunun yaşanana ve gelişime göre daha farklı bir boyuta evirildiğini savunmakta ve yeni yönetim tarzını “Yönetişim” (İng. Governance) kavramı altında tanımlamaktadır. Bu kavram da, süregelen gelişmeler doğrultusunda çeşitli tasniflemelerle izah edilmektedir: Küresel Yönetişim, Kamu Yönetişimi, Yerel Yönetişim, İyi Yönetişim, Şirket-Tüzel Yönetişim, Çevresel Yönetişim.

Günümüzdeki haliyle çok katmanlı sistemler olgusu, yönetişim kavramıyla beraber araştırma, analiz, değerlendirme ve öneri içeren çeşitli konulara ilişkin çalışmalar için kuramsal alt yapılar sunmaktadır. “İşletmelerde Çok Katmanlı Sistemler ve Yönetişim” konu başlıklı bu eğitim, ilgili tematiğin şirketlerin “işletme felsefelerine” ne yansıtılabileceğini ve uygulama açısından ortaya koyacağı imkânları sunmaktadır. Bu alanda Türkiye henüz bakir sayılabilecek bir düzeyde olup, bilhassa işletmesel temelde Türkçe literatürde çok az sayıda araştırma bulunmaktadır.

Eğitim içeriği

 • Kavram ve Tarihçe
 • Etik İlke ve Değerler
 • Yönetişim: Siyasi ve Kamusal Alandan Çalışma Hayatına Değişim Projesi
 • Çalışan ve Yönetim İlişkileri
 • Yönetimin Dinamiklerindeki Problem: İş’in Öncelliği ve Yabancılaşma
 • Analojik Yaklaşım: Kamusal Alanın Analizi
 • Yönetişim ve Kurumsal Yönetim Sorunsalı
 • Merkez sorunu: İş ve İnsan İkilemi
 • Katılımcılık İlkesi: Birlikte Karar Alma
 • İşveren Bakış Açısının Değişimi: Ufuk Genleşmesi
 • Çalışma Politikasının Kapsayıcılığı
 • Şeffaflık/Saydamlık: Çok Söylenip Az Yapılan
 • Yönetişim Olgusuna Sistematik Yaklaşım
 • Hesap Verebilirlik: Mekanizmaların Kurulumu
 • Edilgenlikten Aktifliğe: Sistem Kurulum İlkesi
 • Sistem Yapılandırılması ve Denge Sorunu
 • Gerçekçi Değerlendirme
 • Yönetişimin boyutları ve Çok Düzlemli Sistem
 • Şirket Kültürü Analiz Yöntemleri
 • Mevcut Duruma İlişkin Tespitler
 • Özgün Yönetişim Katmanlarının Saptanması
 • Paydaş Stratejik Amaçların Belirlenmesi
 • Ortak Hedef Planlama Yöntemleri
 • Sosyalleşmenin Zorlukları
 • İnsan Değerleri ve Kavram Değişimleri
 • İnsanileşme-İnsancıllaşma Tematiği
 • Çok Katmanlı Yönetişimde Yönlenme
 • İlişki ve Bağlantı Ayırımları
 • Eşit Yaklaşım İlkesi
 • Merkezden Yerelliğe Yönelimler
 • Öz Eleştiri ve Yapıcılık
 • Şirket Kültüründe Yenilenme

Referanslarımız

Bilgi Alma ve Kayıt Formu Eğitime başvuru için aşağıdaki tüm bölümleri doldurmak zorunludur.
Mesajınız Gönderilmiştir. Teşekkürler

Eğitim Bilgileriİşletmelerde Çok Katmanlı Sistemler ve Yönetişim Eğitimi Eğitiminin Tarihi Girilmemiş veya Tarihi Geçmiş Olabilir.

Bu eğitime Ön Kayıt yaptırmak veya Kurumsal olarak bu eğitimi Sizin firmanızda almak isterseniz aşağıdaki linkten başvuru yapabilirsiniz.

Ön Kayıt veya Kurumsal Başvuru Formu

 

 • Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (16 kişi ile sınırlıdır)
 • Tüm programlar, talep edilmesi halinde şirketlere özel kurumsal eğitim olarak firmanın kendi yerinde veya belirlediği yerde yapılabilmektedir

Biymed Eğitim Sertifika ÖrneğiEğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.

 • Aynı firmadan 3 kişi katılımında %5 indirim uygulanır.
 • Aynı firmadan 4-5 kişi katılımında %10 indirim uygulanır.
 • Bireysel katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Öğle yemekleri
 • Çay-Kahve ve ikramlar
 • Eğitim notları (Basılı)
 • Sertifika
 • Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar


KURUMUNUZA ÖZEL EĞİTİM
İşletmelerde Çok Katmanlı Sistemler ve Yönetişim Eğitimi
Firmanız hangi şehirde olursa olsun, bu eğitimi istediğiniz tarihler arasında kendi firmanızda bir grup olarak almak isterseniz. Uzman eğitmenlerimiz sizin yerinize gelerek bu eğitimi gerçekleştirebilmektedir. Firmanıza özel grup eğitimleri için bizimle bağlantıya geçerek teklif isteyiniz.

Kuruma Özel Eğitim Teklif İsteme Formu

 

Biymed Eğitim
Kurumsal Eğitimler
Tavsiye Edilen Eğitimler
Kurumsal Eğitimler
Satın Alma Eğitimi

Satınalma çalışanları, uzman, yönetici ve satınalma müdürlerinin katıldığı satınalma yönetimi ve teknikleri eğitimidir. Satınalma konusunda temel bilgileri 2 gün boyunca anlatılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satınalma uzman, şef, yönetici ve müdürleri için ileri seviye satınalma eğitimidir. Satınalma yönetimi üzerine detaylı bilgiler verilmektedir. Tedarikçi ilişkileri, performans yönetimi, Satınalma bütçesi, müzakere teknikleri ve sözleşme yönetimi gibi konuları içerir.

Kurumsal Eğitimler
Yöneticilik Eğitimi

Yönetici, yönetici adayı, patron, yönetim kurulu üyelerinin katılacağı yöneticilik ve liderlik eğitimidir. Bir yöneticinin bilmesi gereken tüm konular (Liderlik, delegasyon, iletişim, zaman, stres, toplantı, çatışma yönetimi) 2 günde çeşitli uygulamalarla anlatılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi

Yöneticiler, yönetici adayları, patronlar, şirket ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve finans konusunda bilgi sahibi olmak isteyen tüm çalışanların katılacağı eğitimde güncel finansal terimler hakkında bilgi verildiği gibi mali tablolar ve bilançoların okunması ve yorumlanması konuları uygulamalı olarak işlenmektedir.

Kurumsal Eğitimler
Depo Eğitimi - Depo ve Stok Yönetimi

Depo çalışanları, Şef, Uzman ve Depo Müdürleri, lojistik ve tedarik Zinciri Çalışan ve yöneticilerinin katılacağı depo yönetimi eğitimidir. Depo ve depolama nedir? Depoya neden gerek vardır. Stoklu ve stoksuz çalışmanın faydaları gibi konular eğitmenin 20 yıllık tecrübesi ile aktarılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

Satınalma çalışanları, Şef, Uzman ve Satınalma Müdürleri, Satış çalışanları ve yöneticileri, pazarlık ve müzakere görüşmelerine katılan üst kademe yöneticileri için uygulamalı olarak yapılan bir eğitimdir. Verilen senaryoya bağlı olarak satış ve satınalmacıların bire bire müzakeresi canlandırılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi

Rapor yazan ve sunan tüm çalışanların katılacağı raporlama eğitiminde etkin bir raporun nasıl hazırlanması gerektiği detaylı bir şekilde aktarılacaktır. Raporun Excelden kopyala yapıştırdan ibaret olmadığını eğitim boyunca yazacağınız raporlarla daha da iyi anlayacaksınız.

Kurumsal Eğitimler
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

Müşteri ile teması olan tüm çalışanlar başta olmak üzere, Satış ekibi yönetim kadrosu, satış destek ekibi, takım liderleri, bireysel satış uzmanları ile satış kadrolarında yer alması düşünülen insan kaynakları eğitime katılabilir. Müşteri ile yüz yüze veya telefonda temas halinde olan tüm çalışanlara yönelik bir eğitimdir.