Telefon : 0 212 230 9009

Email: egitim@biymed.com.tr

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Eğitimi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Eğitimi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Eğitimi


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
(Düzenlemeler, Yenilikler, Sorumluluklar)

Eğitimin İçeriği

 • Kamu Mali Yönetim Sistemi

 • 5018 sayılı Yasanın Amacı ve Hedefleri

 • Tanımlar ve Anahtar Kavramlar :

  • Genel Yönetim, Kamu Kaynağı, Özel Gelir , Mali Saydamlık, Muhasebe Yetkilisi, Harcama Yetkilisi, Stratejik Planlama, Performans Esaslı Bütçe, Tahakkuk Esaslı, Muhasebe, Mali Hizmetler Birimi, Ön Mali Kontrol, İç Kontrol, Kamu Zararı, İç ve Dış Denetim, Hesap Verilebilirlik, Yönetim Sorumluluğu, Analitik Bütçe Kod Yapısı, Çok yıllı Bütçeleme, Mali İstatistik, Faaliyet Raporu, İkincil Mevzuat

 • 5018 Sayılı Yasa ile yapılan Temel Değişiklikler .

 • Kamu Maliyesi ve Temel İlkeler

 • Kamu Kaynağının kullanılması / Genel Esaslar

 • Mali Saydamlık ve Hesap Verme Sorumluluğu

 • Kamu Mali Yönetim Yapısındaki Görevliler

  • Üst Yöneticiler (Görev, Yetki ve Sorumlulukları )

  • Harcama Birimi Yetkilileri (Görev, Yetki ve Sorumlulukları )

  • Gerçekleştirme Görevlileri ( Yetki, Görev ve Sorumluluklar )

  • Muhasebe Yetkilileri ( Görev, yetki ve Sorumluluklar)

  • İç Denetçiler (Görev, yetki ve Sorumluluklar )

  • Dış Denetçiler (Görev, yetki ve Sorumluluklar )

 • Merkez Yönetim Bütçe Kanunu ve ekli cetveller

 • Bütçe Türleri ve Kapsamları

 • Orta vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan

 • Bütçenin Hazırlanması ve Onaya kadar geçen Aşamalar

 • Kamu Mali Yönetiminde Harcama Süreci

  • Yatırım Programları ve Yüklenme Girişimleri

   • Gelecek Yıllara yaygın Yüklenmeler

   • Ertesi Yıla geçen Yüklenmeler

  • Harcama Yapılması

   • Harcama Yetkisi ve Harcama Yetkilisi

   • Harcama Talimatı ve Sorumluluk

   • Harcama Yetkisinin Devredilmesi

   • Giderin Gerçekleşmesi

   • Harcama Talimatı

   • Gerçekleştirme Görevlileri

 • Ödenmeyen Giderler ve Bütçe Emaneti

 • Giderlerin Ödenme Sırası

  • Ön Ödeme

  • Avans ve Kredi İşlemleri

  • Taahhüt Artıkları ve Akreditifler

 • Gelirlerin Toplanması

 • Kesin hesap

 • Mali raporlama ve Yönetim Dönemi hesabı

 • aşınır ve Taşınmaz Mal İşlemleri

 • Mali Raporlama ve Yönetim Dönemi Hesabı

 • Harcama Belgeleri ve Uygulama örnekleri

 • Kamu Hesapları Kapsamında Muhasebe Sistemi, Kayıt Zamanı, Mahsup Dönemi .

 • Ön Mali Kontrol Sistemi

 • Kamu Zararı

 • 5018 Sayılı Yasa Kapsamında Kamu İdarelerine Yüklenen Sorumluluklar

 • 5018 Sayılı Yasa Kapsamında Yaptırımlar ve Yetkili Merciler

Eğitim Bilgileri


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Eğitimi Eğitiminin Tarihi Girilmemiş veya Tarihi Geçmiş Olabilir.

Bu eğitime Ön Kayıt yaptırmak veya Kurumsal olarak bu eğitimi Sizin firmanızda almak isterseniz aşağıdaki linkten başvuru yapabilirsiniz.

Ön Kayıt veya Kurumsal Başvuru Formu

 

Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (16 kişi ile sınırlıdır)

Tüm programlar, talep edilmesi halinde şirketlere özel kurumsal eğitim olarak firmanın kendi yerinde veya belirlediği yerde yapılabilmektedir .

Biymed Eğitim Sertifika ÖrneğiEğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.

İndirim Koşulları

Aynı firmadan 3 kişi katılımında %5 indirim uygulanır.

Aynı firmadan 4-5-6-7 kişi katılımında %10 indirim uygulanır.

Bireysel katılımlarda %10 indirim uygulanır.

Eğitim Bedeline Dahil Olanlar

Çay-Kahve ve ikramlar

Eğitim notları (Basılı)

Sertifika

Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar

Eğitimlerimiz 10.00-17.00 Saatleri arasında yapılmaktadır. 12.30-13.30 Yemek arası olup öğleden önce ve öğleden sonra 10 dakika çay-kahve arası verilmektedir.


Eğitim Saatleri

10.00-11.10 Eğitim

11.10-11.20 Ara

11.20-12.30 Eğitim

12.30-13.30 Yemek arası

13.30-14.45 Eğitim

14.45-15.00 Ara

15.00-17.00 Eğitim


Kayıt Formu

Kurumsal Eğitimler


Kurumsal Eğitimler