Telefon : 0 212 230 9009

Email: egitim@biymed.com.tr

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi


Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi

Eğitimin Amacı

Rekabete dayalı küresel piyasada üst düzey bir yöneticinin en önemli başarı koşulu yetkin ve donanımlı asistanlarla çalışmaktır. Bu nedenle Üst Düzey Yönetici Asistanının, sekreterlik bilgisi ötesinde yönetimin fonksiyonlarını bilen ve gerektiği zaman yöneticinin denetleme yetkisi dışında yer alan tüm süreçlerde etkin rol alabilecek özelliklere sahip olması gerekmektedir. Yönetici asistanı işlerin akışını belirleyen, işlere yön veren, herhangi bir buyruğa gerek duymadan görev ve sorumluluklarını yerine getiren, gerekirse diğer bölüm çalışanlarıyla işlerin işleyişi hakkında iletişim kurup, onları da yönlendirerek işin verimliliğini ve kalitesini en üst düzeye çıkarabilen kişidir. Yönetici asistanı; örgütsel ve yönetsel yaşamda yöneticinin en yakın danışmanı ve yardımcısı olarak kendisinin ve ailesinin bir parçasıdır. Yönetici asistanı, örgütte yöneticinin resmi işleri kadar, özel işlerini de yürüten; zaman zaman ailesi, akrabaları ve arkadaşları ile görüşen; yöneticinin resmi ve özel yaşamına giren; onun sırlarını, çıkarlarını, hesaplarını, alışkanlıklarını, özelliklerini, istek ve beklentilerini, hedeflerini bilen kişidir. Yönetici asistanı yöneticinin, çalışma yaşamının ortağıdır.

Eğitimde katılımcıların; kendilerini geliştirmeleri ve olumlu yeni davranışlar ve beceriler kazanmaları, karar verme ve problem çözme yeteneği kazanmaları, beden dilini etkili kullanmaları, iletişim sürecini tüm aşamalarıyla benimsemeleri, toplantıları düzenleme ve yönetme becerisi kazanmaları, yazılı iletişim teknikleri, raporlama, dosyalama sistemlerini kavramaları amaçlanmıştır.

Kimler Katılmalı

Tüm yöneticiler, yönetici adayları ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Kuramsal bilgi aktarımı, Uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları, örneklemeler ve tartışmalar

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Yetkinliklerin ve verimliliklerin artırılması
 • Kendilerinden beklentilerin farkındalıklarının sağlanması
 • Kişisel gelişim ve etkili insan olma
 • Kişisel imaj
 • Eğitim ve sosyal hayat
 • İletişimin önemi, teknikleri ve becerileri

Eğitim içeriği

 • ÖLÇÜT-1: ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTANLIĞINA GİRİŞ
  • Üst Düzey Yönetici Asistanlığı: Kavram ve Tarihçe
  • Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Gerekliliği ve İşlevsellik
  • Üst Düzey Yönetici Asistanlığında Karakteristik ve Yetkinlik Analizi
  • Kurumsal Yönetim Süreçlerinde Üst Düzey Yönetici Asistanlığının Durumsallığı
  • Asistanlık Yönetimi ve Kurumsal Yaklaşım
  • İmaj ve Fiziki Görünüş
  • Bireysel SWOT Analizi
  • Bireysellik Şekillendirme: M isyon, Vizyon ve Değer Belirleme belirleme
  • Kalite ve Süreç Anlayışı
  • Hedef ve Kişisel Kariyer Patikası
  • Moral-Motivasyon Öğretisi
 • ÖLÇÜT-2: ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTANI ve YÖNETİMSEL KONUMLANMA
  • Yöneticiyi Tanıma ve Bakış Açısı Ahengi
  • Yöneticinin Temsili Bilinci
  • Yönetici ile İnteraktif Yönetim
  • Üst Düzey Yönetici Asistanı ve Yönetim Bilgisi
  • Üst Düzey Yönetici Asistanı ve Planlama Yönetimi
  • Özgün Planlama Ve Bireysel Organizasyon
  • Yöneltme, Eşgüdüm Ve Denetim Uygulamaları
 • ÖLÇÜT-3: ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTANI ve DÜZENLEME
  • Termin ve Misafir İlişkileri
  • Toplantı ve Seyahat Organizasyonları
  • Protokol Gereklilik Yönetimi
  • Yönetici ile Ekip Oluşturma ve Sinerji Temel Görgü ve Protokol Kuralları
  • İş Etiği
 • ÖLÇÜT-4: DOSYALAMA YÖNETİMİ
  • Kayıt Teknikleri
  • Dosyalama Çeşitleri
  • Özgün Dosyalama Sistem Seçimi
  • Raporlama Ve Sunum Tekniklerinde Etkinlik
 • ÖLÇÜT-5: İLETİŞİM ve EŞGÜDÜM
  • İletişimin Temelleri
  • Süreçsel Koordinasyon ve Planlaması
  • Beden Dili
  • Müzakerenin İncelikleri
  • İletişimde Davranış Biçimleri
  • Sağlıklı İlişkilerin Özü: İyi dinlemek
  • Empati-Sempati
  • Duygusal Kredi Hesabı
  • Farklı İnsan Kişilikleri ve Özellikleri
  • Kişilik Tiplerine Göre İletişim
  • İnsanların Dünyayı Algılama Biçimleri
  • Algılama Biçimlerine Göre İletişim
  • Zor İnsanlarla İletişim
  • Üst Düzey Yönetici Asistanlığının Yumuşak Karnı: Çalışan İlişkileri
  • Yazılı ve Sözlü İletişim
  • Etkili Konuşma ve Hitabet
  • Telefon Görüşmeleri
  • İletişim Engellerini Aşma Yöntemleri
 • ÖLÇÜT-6: ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTANININ VE STRES YÖNETİMİ
  • Stres ve Başarı Kavramları
  • Stres Kaynakları ve Strese Neden Olan Olaylar
   • İş Stresi ve Stres Kaynakları
   • Fiziksel ve Duygusal Stres Kaynakları
   • Kurumsal Ortamla İlgili Stres Kaynakları Stresin Yapısı ve Belirtileri
  • Stresle Başa Çıkabilme
   • Stresle Başa Çıkmada Etkili Yollar (Örgütsel - Bireysel Stratejiler)
   • Stresle Başa Çıkmada Bireysel ve Kurumsal Stratejiler
   • Stresle Başa Çıkmada Başarısız Yollar
   • Stresle Zihinsel ve Bedensel Başa Çıkma Yöntemleri
  • Stresin Bireye ve Kuruma Olan Etkileri
  • Stres ve Kişilik
  • Stresin Aşamaları, Bireye ve Kuruma Olan Etkileri İle Kontrol Altında Tutulması ve Yararları
  • Stressiz Bir Yaşam İçin Hedef Belirleme ve Zaman Yönetimi
  • Çalışma Hayatında Stresi Yenmeyi Etkileyen Faktörler
  • Örgütsel Stres Yönetimi
   • Stres Yönetiminde Bireysel Başa Çıkma Yöntemleri
   • Stres Yönetiminde Kurumsal Başa Çıkma Yöntemleri
  • Stres Karşısında Davranış Şekilleri
  • Stres-Problem Bileşkesi: Problem Çözme Teknikleri
 • ÖLÇÜT-7: ZAMAN YÖNETİMİ
  • Kendini Yönetmek
  • Etkin Zaman Yönetimi İçin Teknikler ve Öneriler
  • Zaman Yönetiminin Ana Prensipleri
  • Zamanı Kaybettiren Faktörler
  • Zamanı Dengeli Kullanma
  • Zaman Yönetim Araçlarını Etkili Kullanmak
  • Zaman Tuzakları
  • Zaman Yönetimi Formülü
  • Planlama ve Zaman
  • Proaktif Davranış
  • İnsanların Günlük Performansları Değişimi
  • Pratik Eylem Önerileri Ve Uygulamalar
  • Bireysel Eylem Planı Oluşturma
  • Zaman Yönetiminde 80 / 20 kuralı veya Daha iyisi
  • Zamanı Yönetmedeki Sorunlarınızı Keşfedin: Öncelikler Yönetimi
 • ÖLÇÜT-8: ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTANININ TELEFONLA İLETİŞİMİ
  • Telefonda iletişim
  • Telefonda iletişimin başarısını etkileyen faktörler
  • Telefonda itirazların karşılanması: Telefonda Gülümsemek
  • Telefon Görüşmesi Öncesi Hazırlık
  • Telefonda sesin kullanımı
  • Telefonun Öbür Ucunda Kim Var?
  • Müşterinin dikkatini çekmek
  • Dinleyici olma sanatı
  • Telefonda olumlu tavrın önemi
  • Telefonda (ve hayatta) karşılaşacağınız insan tipleri
  • Beklentileri aşmak
  • Müşteri tiplerine göre iletişim
  • Herkes Sizinle Konuşmak İstesin!

Eğitim Bilgileri


Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi Eğitiminin Tarihi Girilmemiş veya Tarihi Geçmiş Olabilir.

Bu eğitime Ön Kayıt yaptırmak veya Kurumsal olarak bu eğitimi Sizin firmanızda almak isterseniz aşağıdaki linkten başvuru yapabilirsiniz.

Ön Kayıt veya Kurumsal Başvuru Formu

 

Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (16 kişi ile sınırlıdır)

Tüm programlar, talep edilmesi halinde şirketlere özel kurumsal eğitim olarak firmanın kendi yerinde veya belirlediği yerde yapılabilmektedir .

Biymed Eğitim Sertifika ÖrneğiEğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.

İndirim Koşulları

Aynı firmadan 3 kişi katılımında %5 indirim uygulanır.

Aynı firmadan 4-5-6-7 kişi katılımında %10 indirim uygulanır.

Bireysel katılımlarda %10 indirim uygulanır.

Eğitim Bedeline Dahil Olanlar

Çay-Kahve ve ikramlar

Eğitim notları (Basılı)

Sertifika

Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar

Eğitimlerimiz 10.00-17.00 Saatleri arasında yapılmaktadır. 12.30-13.30 Yemek arası olup öğleden önce ve öğleden sonra 10 dakika çay-kahve arası verilmektedir.


Eğitim Saatleri

10.00-11.10 Eğitim

11.10-11.20 Ara

11.20-12.30 Eğitim

12.30-13.30 Yemek arası

13.30-14.45 Eğitim

14.45-15.00 Ara

15.00-17.00 Eğitim


Kayıt Formu

Kurumsal Eğitimler


Kurumsal Eğitimler