Kurumsal Eğitimler Listesi - Eğitim Takvimi - Açılacak Eğitimler ve Sertifika Programları

Kurumsal Eğitimler Listesi - Açılacak Eğitimler ve Sertifika Programları

Tüm Eğitimler
Eğitimin Adı Kategori Eğitim
Topluluk Önünde Konuşma Ve Beden Dili Eğitimi Kişisel Gelişim Eğitimleri Sunum Teknikleri
Bütçe Yapılanması Ve Bütçeleme Teknikleri Eğitimi Muhasebe ve Finans Eğitimleri Bütçe Eğitimleri
İdari Birimlere Yönelik Norm Kadroları Oluşturma Yöntemleri Eğitimi İnsan Kaynakları Yönetimi İK Planlama Eğitimleri
Çalışan Deneyimi Yönetimi Eğitimi Kurumsal Gelişim Eğitimleri Kurumsal Gelişim
Çalışan Bağlılığı Eğitimi Kurumsal Gelişim Eğitimleri Kurumsal Gelişim
Kök Neden Analizi Eğitimi Kalite Yönetimi Eğitimleri KYS Eğitimleri
Müzakere İletişimi Ve Görüşme Teknikleri Eğitimi Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri Müzakere Teknikleri Eğitimleri
Görev Verme ve Delegasyon Eğitimi Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri Yöneticilik Eğitimleri
Pazarlamada Yeni Dönem: Şirket ve Tüketici Anlayışından 4E’ye Eğitimi Satış ve Pazarlama Eğitimleri Pazarlama Eğitimleri
Etkili Yazışma ve Raporlama Teknikleri Ve Raporların Sunumu Eğitimi Kişisel Gelişim Eğitimleri Takım Çalışması Eğitimleri
Performans Değerlendirme Görüşmelerine Etkinlik Kazandırma Eğitimi İnsan Kaynakları Yönetimi Performans Yönetimi
Performans ve Yetkinlik Değerlendirme Eğitimi İnsan Kaynakları Yönetimi Performans Yönetimi
Diksiyon ve Güzel Konuşma Eğitimi Kişisel Gelişim Eğitimleri Diksiyon
Kuşaklar Arası İletişim Ve Yönetim Eğitimi Kurumsal Gelişim Eğitimleri iletişim Eğitimleri
Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) Eğitimi Kişisel Gelişim Eğitimleri Mindfulness Eğitimleri
Karar Verme / Alma Süreç Yönetimi Eğitimi Kişisel Gelişim Eğitimleri ikna Eğitimleri
İknanın Psikolojisi ve Yönetimi Eğitimi Kişisel Gelişim Eğitimleri ikna Eğitimleri
Suiistimal Risk Yönetimi Eğitimi Kurumsal Gelişim Eğitimleri Kurumsal Gelişim
KVKK Farkındalık ve Uyum Eğitimi Kurumsal Gelişim Eğitimleri iletişim Eğitimleri
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Bilgi Formu

Eğitim hakkında bilgi için formu doldurabilirsiniz.

Kurumsal Eğitimler


Kurumsal Eğitimler