Kurumsal Eğitimler Listesi - Eğitim Takvimi - Açılacak Eğitimler ve Sertifika Programları

Kurumsal Eğitimler Listesi - Açılacak Eğitimler ve Sertifika Programları

Tüm Eğitimler
Eğitimin Adı Kategori Eğitim
Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (UMS - UFRS) Uygulamaları Eğitimi Muhasebe ve Finans Eğitimleri Muhasebe Eğitimleri
Bağımsız Denetim Uygulaması Eğitimi Muhasebe ve Finans Eğitimleri Muhasebe Eğitimleri
Finansçı olmayanlar için Temel Finans ve Temel Finansal Tablo Analizi Eğitimi Muhasebe ve Finans Eğitimleri Muhasebe Eğitimleri
Uygulamalı İleri Finansal Okuryazarlık Eğitimi Muhasebe ve Finans Eğitimleri Muhasebe Eğitimleri
E-Fatura ve E-Defter (E-Fatura Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Çözüm Önerileri) Eğitimi Muhasebe ve Finans Eğitimleri Muhasebe Eğitimleri
Bağımsız Denetçiler İçin Gerekli Sermaye Piyasası Mevzuatı Eğitimi Muhasebe ve Finans Eğitimleri Muhasebe Eğitimleri
İşletmelerde Hile Farkındalığı, Hileli Finansal Raporlama ve Hile ve Suiistimallerin Denetimleri Eğitimi Muhasebe ve Finans Eğitimleri Muhasebe Eğitimleri
Envanter ve Stok Yönetimi, Stok Analizleri, Stok Azaltma Yöntemleri Eğitimi Depo Stok Yönetimi Eğitimleri Depo Yönetimi Eğitimleri
İş Yaşamında Verimlilik Ve Motivasyon Eğitimi Kurumsal Gelişim Eğitimleri Kurumsal Gelişim
Yöneticiler için Bütçe ve Bütçe Raporlama Eğitimi Muhasebe ve Finans Eğitimleri Bütçe Eğitimleri
İnsan Kaynakları Profesyoneller İçin Sözleşme Ve Yönetmelik Hazırlama İş İlişkisi Ve Fesih Süreçlerinde Hukuki Belge Oluşturma Eğitimi İnsan Kaynakları Yönetimi İK Planlama Eğitimleri
Uygulamalı Personel Özlük İşleri SGK Bordro Uzmanlığı E-SGK Teşvik Uygulamaları İnsan Kaynakları Yönetimi İK Yönetimi Eğitimleri
İnsan Kaynakları İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları İşe İade Dava Süreçleri İnsan Kaynakları Yönetimi İK Yönetimi Eğitimleri
Uygulamalı İnsan Kaynakları Raporlanması Dijital Dönüşüm Eğitimi İnsan Kaynakları Yönetimi İK Yönetimi Eğitimleri
İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi İnsan Kaynakları Yönetimi İK Yönetimi Eğitimleri
Yargıtay Kararları Işığında İşveren Hakları İş Akdini Feshinde Süreç Yönetimi Eğitimi İnsan Kaynakları Yönetimi İK Yönetimi Eğitimleri
İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim Eğitimi Muhasebe ve Finans Eğitimleri Muhasebe Eğitimleri
İşletme Verimliliği Eğitimi Kurumsal Gelişim Eğitimleri Kurumsal Gelişim
Tedarikçilerle Müzakere Teknikleri Eğitimi Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri Satınalma Yönetimi Eğitimleri
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Bilgi Formu

Eğitim hakkında bilgi için formu doldurabilirsiniz.

Kurumsal Eğitimler


Kurumsal Eğitimler