Telefon : 0 212 230 9009

Email: egitim@biymed.com.tr

KVKK Farkındalık ve Uyum Eğitimi

KVKK Farkındalık ve Uyum Eğitimi

KVKK Farkındalık ve Uyum Eğitimi


Değerli Ziyaretçimiz,

Şirketlerin en güçlü yanı personeli olmasına karşın, en zayıf halkası da personelidir.

Günümüzde şirketlerde cezai yaptırımlara ve ciddi maddi zararlara yol açan veri ihlallerinin %80`ini bilerek veya bilmeyerek personeller gerçekleştirmektedir.

Bu durumda marka itibarı zedelenmekte, kuruma duyulan güven azalmakta hatta büyük müşteri kayıpları ve iş ortakları kayıpları oluşmaktadır.

 

Kurumsal ve işletmesel risklerin en başında regulasyon (kamu otoritesi) riski gelmektedir. Bu kapsamda kurumlarda sürdürülebilirlik ve dayanıklılık bakımından regulasyonun kontrolünde yasal mevzuatlara uyumluluk esastır.

 

Bu kapsamda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yer alan birçok yükümlülük, kurumların farkındalığının olmadığı veya farkındalığının çok düşük olduğu alanlardır.

Bu alandaki regulatif ve yüksek risklere karşı proaktif bir yaklaşımla aşağıda verilen eğitimin kurumlar tarafından yerine getirilmesi zorunludur!

 

Şöyle ki; Kişisel Verileri Koruma Kurumu bünyesinde teşkil edilmiş bulunan Kişisel Verileri Koruma Kurulunun kararı gereği,

Veri Sorumlusu sıfatıyla şirketler personelinin TAMAMINA ve PERİYODİK olarak "KVKK Farkındalık Eğitimi" vermeleri ZORUNLUDUR!

denilmekle, diğer taraftan,

"Kurul Tarafından Verilen Kararlara Aykırılık" nedeniyle, Veri Sorumlusu şirketlerin 2023 yılı içinde 6 Milyon TL`ye kadar (Her yıl yeniden değerleme oranında artırılır- 2024 yılı için Ekimden ekime 12 aylık ortalamalara göre üretici enflasyon oranı (Yİ-ÜFE) yüzde 58,46 artış uygulanacaktır.) 2024 yılı için 9,5 milyon TL`ye kadar yüksek İdari Para Cezası yaptırımı riski ile karşı karşıya kalacaklardır.

 

KVKK FARKINDALIK VE UYUM EĞİTİMİ

KVKK Farkındalık ve Uyum Eğitimi, 13.05.2010 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Özel hayatın gizliliği” başlığı altında düzenlenen 20. maddesine eklenen fıkra ile herkesin, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olduğu, bu hakkın kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsadığı, kişisel verilerin, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usullerin kanunla düzenleneceği belirtilmiş olup kişisel verilerin korunması anayasal güvence altına alınmıştır.

Bu kapsamda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Firmaların en zayıf halkası çalışan personelidir. Türkiye’de Veri İhlallerinin %80 oranında çalışan personeller icrai/ihmali (bilmeden) davranışlarla sıklıkla Veri İhlali yapmaktadır. Bunun sebebi ise verilen standart bir eğitimin, yeterli düzeyde ve  günlük iş yaşamına, görev tanımlarına özelleştirilmemiş  ve mevcut uygulamaya yönelik olmamasıdır.

Bu kapsamda amaç, Personelin tamamına KVKK kapsamında “Farkındalık ve Uyum” hususlarında bilgilendirmektir.

Mevzuat Eğitimlerinde Ceza savar değil, Farkındalık Yaratmak Esastır !

KVKK Eğitimi içeriği

 • KVKK’nun Amacı nedir?
 • Özel Kanun, Genel Kanun Önceliği
 • Kanun Kimleri kapsıyor?
 • Kişisel Veri nedir?
 • Hassas (Özel Nitelikli) Veri Nedir?
 • Veri Sorumlusu Kimdir?
 • Veri İşleyen Kimdir?
 • Veri İşlemek ne demek?
 • İlgili Kişinin (Veri Sahibinin) Hakları
 • Açık Rıza Nedir?
 • Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri
  • Aydınlatma Yükümlülüğü
  • Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler
  • Tedbir Alma Yükümlülüğü
  • Denetleme Yükümlülüğü
  • Sır Saklama Yükümlülüğü
  • Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü
  • Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) Kayıt Yükümlülüğü
 • Kişisel Veri İhlali, Satıcıların Karşılaştıkları Veri İhlali Durumları
 • Satıcıların yaptığı Ölümcül Hatalar
 • Satıcının KVKK kapsamında Proaktif Davranışı
 • Veri İhlalinde Satıcıların sorumlulukları
 • Veri İhlali halinde Satış Personelince Yapılması gerekenler
 • Verbis Nedir?
 • K.V.K.K Aykırılıklarında Karşılaşılacak Yaptırımlar, ( Hapis Cezaları, İdari Para Cezaları)
 • K.V.K. Kurumu Yetkileri ve  Görevleri
 • K.V.K. Kurumuna Şikayet Süreci
 • K.V.K. Kurumunun mevcut resmi kararları (Kesilmiş olan İdari Para Cezaları)

KVKK Eğitimi Süresi : 1 gün

KVKK Eğitimine Kimler Katılabilir

KVK Kurulu kararı ve ilgili mevzuat dahilinde, tüm personelinin tamamı ve periyodik olarak her seviyedeki ve görev tanımındaki çalışanın bu eğitime katılması zorunludur !

 

Eğitim Bilgileri

KVKK Farkındalık ve Uyum Eğitimi Diğer Tarihler
Eğitimin Tarihi Eğitimin Verileceği Yer Kayıt Formu
28 Haziran 2024
28 Haziran 2024
Online Canlı Yayın
SANAL SINIF
Kayıt Formu

Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (16 kişi ile sınırlıdır)

Tüm programlar, talep edilmesi halinde şirketlere özel kurumsal eğitim olarak firmanın kendi yerinde veya belirlediği yerde yapılabilmektedir .

Biymed Eğitim Sertifika ÖrneğiEğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.

İndirim Koşulları

Aynı firmadan 3 kişi katılımında %5 indirim uygulanır.

Aynı firmadan 4-5-6-7 kişi katılımında %10 indirim uygulanır.

Bireysel katılımlarda %10 indirim uygulanır.

Eğitim Bedeline Dahil Olanlar

Çay-Kahve ve ikramlar

Eğitim notları (Basılı)

Sertifika

Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar

Eğitimlerimiz 10.00-17.00 Saatleri arasında yapılmaktadır. 12.30-13.30 Yemek arası olup öğleden önce ve öğleden sonra 10 dakika çay-kahve arası verilmektedir.


Eğitim Saatleri

10.00-11.10 Eğitim

11.10-11.20 Ara

11.20-12.30 Eğitim

12.30-13.30 Yemek arası

13.30-14.45 Eğitim

14.45-15.00 Ara

15.00-17.00 Eğitim


KVKK Farkındalık ve Uyum Eğitimi

28 Haziran 2024

Online Canlı Yayın - SANAL SINIF

10.00 - 17.00

Kayıt Formu

Kurumsal Eğitimler


Kurumsal Eğitimler