Paylaşımlar

Makaleler, Kurumsal Eğitimler, Seminerler, Sertifika programları

BİR PROJE İÇİN DOĞRU EKİP NASIL OLUŞTURULUR?

Yazdırılabilir versiyon   Geri
3131 görüntülenme
BİR PROJE İÇİN DOĞRU EKİP NASIL OLUŞTURULUR?
Ekip Başarısını Etkileyen Faktörler
Proje ekibinin nihai performansını ve niteliklerini belirleyen bazı faktörler vardır. Bu modele göre ekibin niteliklerini üç faktör etkiler: çevresel faktörler (çalışma koşulları, kurumsal ortam, iş içeriği ve kaynaklar), liderlik tipi ve ekip performansına karşı olan güdeleyiciler ve engeller. 

Bu faktörler iç içedir. Bununla beraber bu sistemli yaklaşım proje yöneticilerine karmaşık proje oluşturma işlemini birimlere ayırma ve bunları çözümleme olanağı verir. Ayrıca bir ekip oluşturmak için strateji yaratılmasına yol açar Bu strateji ekip oluşturma işlemini kolaylaştıran ya da engelleyen faktörleri saptayarak; insan kaynaklarını yönetsel, kurumsal ve diğer çevresel faktörlerin etkisi altında, potansiyellerinin azamisini vermeye motive etme yaklaşımıdır. 

Ekip Oluşturma Modeli
Bu modele alışmak proje ekibinin sorun çözme kapasitesini arttırır. Mevcut sorunlar hemen çözülür ve ekip yeni çıkacak sorunlarla nasıl başa çıkılabileceğini öğrenir. Bu öğrenme deneyimi ekibin sorunları daha önceden görmesine, sorunları asgariye indirgemesine ya da onları ortadan kaldırılmasına yardım eder. Bir proje ekibi artık "öğrenmeyi öğrendi mi" dış ve iç olaylara sadece basit tepkiler gösteren ekiplere göre daha etkin ve etkili olur. Uygun bir ekip oluşturma yaklaşımı gerektiğine ilişkin bazı belirtiler vardır. Bu tur yaklaşımı gerektiren önemli ekip özellikleri şöyle sıralanıyor:

* Ekip içinde aşırı çekişme.

* Ekip performansı düşüyor, kimse de nedenini bilmiyor.

* Karara verilen eylem planlarına uyulmuyor.

* Hedefler belirgin değil ya da ekip elemanları bu hedeflere yönlendirilmemişler.

* Ekip liderleri zararlı sürprizlerle ve yıkıcı çatışmalarla karşılanıyor.

* Ekip elemanları ekibin ya da projenin ihtiyaçlarına kayıtsız.

* Ekibin toplantıları verimsiz, moral bozucu ve çatışmalarla dolu.

* Ekip elemanları bağımsız çalışıyor, beklenen işbirliği yok.

* Yapıcı tartışmalar gibi sorun çözücü yaklaşımlardan uzaklaşma var.

* Kalite sorunları, maliyet aşımları ve program gecikmeleri sık görülüyor.

Ekip oluşturmanın en önemli bölümü görev belirleme ve uygulama işlemleridir. Proje yöneticilerinin görevleri analiz etme, etkinlikleri yönetme ve bir proje ekibi oluşturma işleminde bu faaliyetleri uygulayacak bir strateji geliştirmeleri gerekir.

Görev belirleme işlemi hedefleri saptama, rolleri ve işlemleri tanımlayıp müzakere edilmelerini içerir. 7 ana görev belirleme faaliyetleri vardır. Bunlar: Ekip elemanlarını görevlendirme, ekip gelişmesi için ortam yaratma, hedefleri saptama, rolleri ve sorumlulukları belirleme, yöntemler geliştirme, kararlar alma ve projeyi kontrol etme (izleme ve düzeltici faaliyetler).

Etkinlikleri yönetme ise, görevleri yapmak için gerekli olan kişiler arası faaliyetleri içerir. Örneğin hedefleri saptama ve rolleri belirlemede ekip elemanları arasında yoğun iletişim çabalarını gerektirir. Ekip geliştirmede kullanılan diğer faaliyetler şunlardır: çatışmaları çözümleme, dinleme, psikolojik destek sağlama, çaba harcama, katılım ve yardımlaşmayı özendirme, uygun ödüllendirmeler koyma, güven kazanma, kişisel gelişmeler için ortam yaratma ve karşılıklı güven ve saygı yaratma. Bir ekip oluşturulduktan sonra onun etkinliğini değerlendirmek önemlidir.

Ekip Performansının Ölçülmesi
Başarılı bir ekip performansı üç faktörle ölçülür: Proje hedeflerinin öngördüğü teknik başarı, projenin öngörülen sürede bitirilmesi ve projenin öngörülen bütçe ile tamamlanması. Bunlar bir projenin başarısını ölçen doğrudan faktörlerdir. Ayrıca görev ve insanlarla ilgili dolaylı performans ölçekleri de vardır. Bunlar arasında yeni ve yaratıcı davranışlar, proje ile uyumlu kişisel hedefler, elemanlar arası karşılıklı bağımlılık, sorun çözümleme becerileri, etkin iletişim, değişimi benimseme, başarma arzusu, moral ve enerji önemlidir.

Kaynak: Bu yazı, Kolay iletişim tarafından, KobiFinans için, yazar G. Murat Deniz’in “Takım Çalışması Teknikleri” adlı kitabından derlenmiştir

 
   Diğer Paylaşımlar
 4 SORU  

 

Biymed Eğitim
Kurumsal Eğitimler
Tavsiye Edilen Eğitimler
Kurumsal Eğitimler
Satın Alma Eğitimi

Satınalma çalışanları, uzman, yönetici ve satınalma müdürlerinin katıldığı satınalma yönetimi ve teknikleri eğitimidir. Satınalma konusunda temel bilgileri 2 gün boyunca anlatılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satınalma uzman, şef, yönetici ve müdürleri için ileri seviye satınalma eğitimidir. Satınalma yönetimi üzerine detaylı bilgiler verilmektedir. Tedarikçi ilişkileri, performans yönetimi, Satınalma bütçesi, müzakere teknikleri ve sözleşme yönetimi gibi konuları içerir.

Kurumsal Eğitimler
Yöneticilik Eğitimi

Yönetici, yönetici adayı, patron, yönetim kurulu üyelerinin katılacağı yöneticilik ve liderlik eğitimidir. Bir yöneticinin bilmesi gereken tüm konular (Liderlik, delegasyon, iletişim, zaman, stres, toplantı, çatışma yönetimi) 2 günde çeşitli uygulamalarla anlatılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi

Yöneticiler, yönetici adayları, patronlar, şirket ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve finans konusunda bilgi sahibi olmak isteyen tüm çalışanların katılacağı eğitimde güncel finansal terimler hakkında bilgi verildiği gibi mali tablolar ve bilançoların okunması ve yorumlanması konuları uygulamalı olarak işlenmektedir.

Kurumsal Eğitimler
Depo Eğitimi - Depo ve Stok Yönetimi

Depo çalışanları, Şef, Uzman ve Depo Müdürleri, lojistik ve tedarik Zinciri Çalışan ve yöneticilerinin katılacağı depo yönetimi eğitimidir. Depo ve depolama nedir? Depoya neden gerek vardır. Stoklu ve stoksuz çalışmanın faydaları gibi konular eğitmenin 20 yıllık tecrübesi ile aktarılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

Satınalma çalışanları, Şef, Uzman ve Satınalma Müdürleri, Satış çalışanları ve yöneticileri, pazarlık ve müzakere görüşmelerine katılan üst kademe yöneticileri için uygulamalı olarak yapılan bir eğitimdir. Verilen senaryoya bağlı olarak satış ve satınalmacıların bire bire müzakeresi canlandırılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi

Rapor yazan ve sunan tüm çalışanların katılacağı raporlama eğitiminde etkin bir raporun nasıl hazırlanması gerektiği detaylı bir şekilde aktarılacaktır. Raporun Excelden kopyala yapıştırdan ibaret olmadığını eğitim boyunca yazacağınız raporlarla daha da iyi anlayacaksınız.

Kurumsal Eğitimler
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

Müşteri ile teması olan tüm çalışanlar başta olmak üzere, Satış ekibi yönetim kadrosu, satış destek ekibi, takım liderleri, bireysel satış uzmanları ile satış kadrolarında yer alması düşünülen insan kaynakları eğitime katılabilir. Müşteri ile yüz yüze veya telefonda temas halinde olan tüm çalışanlara yönelik bir eğitimdir.