Telefon : 0 212 230 9009

Email: egitim@biymed.com.tr

Satın alma mı, satınalma mı? TDK`ye Göre Doğrusu Nasıl Olmalı?

Satın alma mı, satınalma mı? TDK`ye Göre Doğrusu Nasıl Olmalı?


Satın alma mı, satınalma mı? TDK`ye Göre Doğrusu Nasıl Olmalı?

Okunma Sayısı 141

"Satın alma" mı, "satınalma" mı? TDK`ye Göre Doğrusu Nasıl Olmalı?

Giriş

Dilimizin doğru ve etkili kullanımı herkes için önemlidir. Ancak bazı sözcüklerin yazımı konusunda karışıklıklar yaşanabilir. "Satın alma" mı yoksa "satınalma" mı, bu tür bir karışıklığa yol açan bir örnek olabilir. Türk Dil Kurumu (TDK), dil kurallarına göre bu tür yazım sorularına yanıt verir ve dilimizin doğru kullanımını sağlar.

Satın Almanın Doğru Yazımı

TDK`ye göre, "satın almak" fiilinin olumlu hali "satın alma" şeklinde yazılmalıdır. Yani ayrı yazılmalı ve aralarında bir boşluk bulunmalıdır. Örnek cümleler:

  • Satın alma işlemi kolaydır.
  • Yeni bir araba satın alma planım var.

Satınalmanın Doğru Yazımı

"Satınalma," bir isim türetilmiş hali olarak ayrı yazılır ve arasında boşluk bulunur. Örnek cümleler:

  • Bu yıl şirketin satınalma bütçesi arttı.
  • Satınalma departmanı yeni tedarikçiler araştırıyor.

Sonuç

Dil kurallarına uygun yazım, metinlerin anlaşılır ve düzgün görünmesini sağlar. Türk Dil Kurumu`nun belirlediği kurallara göre, "satın almak" fiilinin olumlu hali "satın alma" şeklinde ayrı yazılırken, "satınalma" ise bu fiilin isim hali olarak kullanılır ve ayrı yazılır. Dilimizi doğru ve etkili bir şekilde kullanmak için bu kurallara dikkat etmek önemlidir.


Kurumsal Eğitimler


Kurumsal Eğitimler