Paylaşımlar

Makaleler, Kurumsal Eğitimler, Seminerler, Sertifika programları

AKREDİTİF UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

Yazdırılabilir versiyon   Geri
2846 görüntülenme
AKREDİTİF UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

Akreditif Uzmanlığı Sertifika Programı

Uluslararası ticaretteki ödeme yöntemleri arasında özel bir yeri olan akreditif, alıcı ile satıcı arasındaki karşılıklı güven sorununu bankaları devreye sokarak çözümlerken aynı zamanda bankaları akreditif konusu mal veya hizmetlerle ilgilenmeksizin sadece belgeler üzerinden işlem yapmakla yükümlü tutmaktadır. Akreditifli ödeme yönteminin belgeleri esas alan bu özelliği nedeniyle, akreditif lehtarı (satıcı), akreditifi uygun bulup kullanmaya karar verdiğinde akreditiften beklediği ödeme güvencesini elde etmek ve doğal olarak kendi çıkarı için ilgili bankaya kusursuz ibrazda bulunmak zorundadır Bilinmesi gereken uluslar arası kurallar nelerdir?

a) Hangi kurallara göre sevk belgeleri düzenleyecektir?

b) Belgelerin birbiriyle uyumunu nasıl sağlayacaktır?

c) İstenen akreditif şartların nasıl ve hangi ICC kuralları doğrultusunda yerine getirecektir?

d) ICC’nin 600 sayılı Yayınının içerdiği kurallara ve 681 sayılı Yayının içerdiği uluslararası standart bankacılık uygulaması prensiplerine nasıl uygun olarak ibraz edilecek;

Bu soruların cevapları ancak ICC kurallarını bilerek çözümlenir.

Akreditifin tarafı olan bankalar, Amir banka, teyit bankası ve görevini kullanmayı kabul eden görevli banka da lehtarın ibraz ettiği belgeleri inceleyerek ibrazı karşılama konusunda olumlu veya olumsuz bir kararı belli bir süre içersinde vermek ve bu kararı verirken yapılacak her yanlışlık ya ödemenin durdurulmasına veya eksik ödeme olarak yapılmasına sebep olacaktır. Bunların önüne geçilebilmesi için mutlaka akreditif taraflarınca ICC kurallarının çok iyi bilinmesi şarttır.

Bu eğitimimiz tüm güncellenmiş en son ICC kurallarıyla birlikte CDCS Sınavına (Certified Documentary Credit Specialist - Akreditif Uzmanlığı Sertifikası) hazırlananlar için de önemli bir yer alacaktır.

Eğitimimizde CDCS Sınavında ağırlıklı olarak yer verilen konulara da değinilerek ve katılımcılara yol gösterilecektir. Amacımız akreditifler, Standbylar, banka garantileri, diğer ödeme yöntemleri ve uluslararası kurallar hakkında detaylı bilgilerin paylaşımı sağlamak ve kariyer gelişiminizde veya işyerinizdeki başarılarınızın gelişimine odaklanmıştır. Eğitime katılacak olanlar; başta bankalar, dış ticaret sektöründe çalışan uygulamacılar, kurumsal şirketler, KOBİ` ler olmak üzere dış ticaret faaliyeti ile ilgili tüm taraflar ile CDCS sınavına hazırlananlar için faydalı olacaktır. CDCD sertifikası ICC ve IFSA (International Financial Services Association) tarafından onaylı akreditif uzmanlık sertifikasıdır. Yılda bir kez IFSA tarafından dünyanın çeşitli noktalarında düzenlenen sınava girilerek ve o sınav kazanılarak sertifikayı almaya hak kazanılır. Bankalarımızın yeni yapılanmaları sonucu aranan, trade merkezlerinde iyi pozisyonlarda iş bulmak için öncelik sağlayan bir sertifikadır.

Uluslar Arası Sözleşmeler, Sözleşmelerde Bulunması Gereken Ana Maddeler

INCOTERMS 2010

Yenilenen Teslim Şekilleri 01.01.2011 De Uygulanacaktır. Yeni Teslim Şekilleri Belirlenmiştir, Bazı Teslim Şekilleri De Yürürlükten Kaldırılmıştır.

Ödeme Şekilleri (Peşin, Mal Mukabili, Vesaik Mukabili, Kabul Kredili)

Dış Ticarette İş Akışı

Temel Dış Ticaret Belgeleri

Dış Ticarette Belgelerin Önemi

Proforma Fatura, Çeki Listeleri (Tanımı, İşlevi ve Örnek Çalışma)

Ticari Faturalar

Gümrük Faturası (Türkçe Fatura)

Diğer Faturalar ( Navlun, Konsolosluk Faturası. vb.)

Sevk Belgelerinin Hukuki Önemi

Konşimento (B/ L) ve Çeşitleri

CMR Belgesi ve Diğer FIATA Karayolu Taşıma Belgeleri

Diğer Sevk Belgeleri _ UCP 681’e Göre İncelenmei

Dolaşım Belgeleri ve Malın Menşei Kavramı

Menşe Şahadetnamesi, ATR Belgesi, EUR1 ve FORM A, Taşıdığı Önem

Dış Ticarette Kullanılan Diğer Belgeler (Gözetim Belgesi, Ekspertiz Raporu, Sağlık Sertifikası, Ordino Vb.)

· Kısaca Dış Ticaret Mevzuatının Tanıtılması

İhracat Mevzuatı

İthalat Mevzuatı

Standardizasyon ve Denetleme Mevzuatı

Kambiyo Mevzuatı

Gümrük Mevzuatı

Serbest Bölgeler

Dahilde İşleme

· Dış Ticarette Teşvikler, Devlet Yardımları ve Eximbank İşlemleri

İhracata Yönelik Devlet Yardımları (ARGE, Pazar Araştırması, Yurt Dışı Fuar, Mağaza Eğitim )

Teşvikli İthalat – İhracat İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Eximbank Kredileri ve İhracat Sigortası

· İhracat - İthalat İş Akışları

· Kısaca Dış Ticarette Lojistik Süreçler

Depolama ve Envanter Yönetimi

Ambalaj Etiketleme

Nakliye

Niçin Akreditif ? İşleyişi ve Taraflara Sağladığı Faydalar

· Akreditifin Genel Tanımı / Akreditifin Dünyada Tarihçesi

· Akreditifi Oluşturan Taraflar

Amir / Lehdar / Amir Banka / Görevli Banka / Teyit Bankası / İhbar Bankası / İştira Bankası / Rambursman Banka / Devir Bankası

· Taraflara Göre Akreditif İlişkisi

Alıcı ve Satıcı

Alıcı ve Akreditif

Satıcı ve Akreditif

Alıcı ve Bankası

Satıcı ve Bankası

Alıcının Bankası ve Görevlendirdiği Banka

Alıcının Bankası ve Teyit verdiği Banka

Satıcı ve Kendine Akreditifi Bildiren Banka

Satıcı ve Amir Banka Tarafından Kendine Görev Bildiren Banka

Satıcı ve Kendine Teyit Veren Banka

Alıcının Bankası ve Satıcının Bankası

Akreditifi Açan Amir Banka ve Rambursman Banka İlişkisi

Rambursman Banka ve Teyit İlişkisi

· Akreditif Çeşitlerinin Özelliklerine Göre Dağılımı

Belgesiz Akreditif

Ticari Akreditif

Teminat Akreditifi

Dönülebilir Akreditif

Dönülemez Akreditif

Teyitsiz Akreditif

Teyitli Akreditif

Kendini Yıllık Yenileyip Süreklilik Arz Eden Akreditif

Rotatif Akreditif

Devredilebilir Akreditif

Karşılıklı Akreditif

· Akreditif Çeşitlerinin Ödeme Şekillerine Göre Dağılımı

Görüldüğünde Ödemeli

Vadeli Akreditif

Kabul Akreditifi

İştira Akreditifi

Peşin Ödemeli Akreditif

Depo Makbuz Karşılığı Ödemeli Akreditif

Karışık Ödemeli Akreditif

· Akreditif Metni içinde Kullanılan Uluslar arası Kısaltmaların Yorumu

· Teminat Akreditifi

Standby (L/C)’nin ISP.98.Broşürüne Göre Yorumu ve Örnek Akreditif

Standby (L/C) ile Normal Bir Akreditif Arasındaki Fark

· Akreditifte Yer Alanların Yetki Ve Sorumlulukları

· Amir Bankada Akreditif Açtırma Teklif Formu (LETTER OF CREDIT APPLICATION FORM) Doldurulmasında Dikkat Edilecek Konular

· Akreditif Metninin (MT /700) Analizi Ve Gerçek Metinler Üzerinden ve MT 700 Şablonu Üzerinden Alanları ve Okuma Yöntemleri

· Akreditif İşlemleri, İbraz ve İnceleme Sürecinde Tarafların Sorumlulukları (UCP 600’e göre )

· Akreditif REZERV Konuları ve Risklerin Minimize Edilmesi

· Dış Ticarette Kullanılan Ticari, Finansal ve Sevk Belgelerinin Hazırlanması

· Ülke ve Amir Banka Risklerinin Bertaraf Edilmesi ve Teyitli Akreditifler

· Banka Tarafından Verilen Ret Bildirimleri ve Lehtarın İzleyeceği Yollar

· SWIFT sisteminde akreditif mesaj formatları (MT700, MT707, MT760, MT 705 vb)

· Teminat Mektubunun ve Garanti Mektuplarının Akreditif ile Karşılaştırılması (UCP 600 VE URGD 758 KARŞILAŞTIRILMASI)

· Standby ve Banka Garantileri/Kontrgarantiler. Standby ile Akreditifin Karşılaştırılması ve Aralarındaki Fark (ISP-98 İLE UCP-600 ARASINDAKİ FARK)

· ICC Kuralları (UCP, URC, ISP, URDG, INCOTERMS vb.)

· UCP 600 İçinde Yer Alan 39 Maddenin Açıklamaları

· Gerçek Akreditif Metinleri Üzerinden Vesaik Hazırlanması

· Uygulamalar

· Soru Ve Cevaplar

Daha fazla bilgi : http://www.biymed.com.tr/Detay2.asp?id=849 
   Diğer Paylaşımlar

 

Biymed Eğitim
Kurumsal Eğitimler
Tavsiye Edilen Eğitimler
Kurumsal Eğitimler
Satın Alma Eğitimi

Satınalma çalışanları, uzman, yönetici ve satınalma müdürlerinin katıldığı satınalma yönetimi ve teknikleri eğitimidir. Satınalma konusunda temel bilgileri 2 gün boyunca anlatılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satınalma uzman, şef, yönetici ve müdürleri için ileri seviye satınalma eğitimidir. Satınalma yönetimi üzerine detaylı bilgiler verilmektedir. Tedarikçi ilişkileri, performans yönetimi, Satınalma bütçesi, müzakere teknikleri ve sözleşme yönetimi gibi konuları içerir.

Kurumsal Eğitimler
Yöneticilik Eğitimi

Yönetici, yönetici adayı, patron, yönetim kurulu üyelerinin katılacağı yöneticilik ve liderlik eğitimidir. Bir yöneticinin bilmesi gereken tüm konular (Liderlik, delegasyon, iletişim, zaman, stres, toplantı, çatışma yönetimi) 2 günde çeşitli uygulamalarla anlatılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi

Yöneticiler, yönetici adayları, patronlar, şirket ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve finans konusunda bilgi sahibi olmak isteyen tüm çalışanların katılacağı eğitimde güncel finansal terimler hakkında bilgi verildiği gibi mali tablolar ve bilançoların okunması ve yorumlanması konuları uygulamalı olarak işlenmektedir.

Kurumsal Eğitimler
Depo Eğitimi - Depo ve Stok Yönetimi

Depo çalışanları, Şef, Uzman ve Depo Müdürleri, lojistik ve tedarik Zinciri Çalışan ve yöneticilerinin katılacağı depo yönetimi eğitimidir. Depo ve depolama nedir? Depoya neden gerek vardır. Stoklu ve stoksuz çalışmanın faydaları gibi konular eğitmenin 20 yıllık tecrübesi ile aktarılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

Satınalma çalışanları, Şef, Uzman ve Satınalma Müdürleri, Satış çalışanları ve yöneticileri, pazarlık ve müzakere görüşmelerine katılan üst kademe yöneticileri için uygulamalı olarak yapılan bir eğitimdir. Verilen senaryoya bağlı olarak satış ve satınalmacıların bire bire müzakeresi canlandırılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi

Rapor yazan ve sunan tüm çalışanların katılacağı raporlama eğitiminde etkin bir raporun nasıl hazırlanması gerektiği detaylı bir şekilde aktarılacaktır. Raporun Excelden kopyala yapıştırdan ibaret olmadığını eğitim boyunca yazacağınız raporlarla daha da iyi anlayacaksınız.

Kurumsal Eğitimler
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

Müşteri ile teması olan tüm çalışanlar başta olmak üzere, Satış ekibi yönetim kadrosu, satış destek ekibi, takım liderleri, bireysel satış uzmanları ile satış kadrolarında yer alması düşünülen insan kaynakları eğitime katılabilir. Müşteri ile yüz yüze veya telefonda temas halinde olan tüm çalışanlara yönelik bir eğitimdir.