Paylaşımlar

Makaleler, Kurumsal Eğitimler, Seminerler, Sertifika programları

2 + 2 = 5

Yazdırılabilir versiyon   Geri
12576 görüntülenme
2 + 2 = 5

Başlıktaki eşit(siz)liğe bakıp bu hafta makalemizde matematiksel bir ispat veya  beyin jimnastiği yapacağımızı düşünebilirsiniz.Bu tür konulara ilgili olmama rağmen bu pazar gününde konumuz matematik yerine çok sıkça dillendirdiğimiz fakat bir türlü gerçekleştiremediğimiz ekip çalışması olacak.

Başlığın neden 2 + 2 =5 olduğuna gelince;birçok okuyucunun ekip çalışması konusunda araştırma yaparken bu tür eşit(siz)liklere rastlamış olabileceğini düşünüyorum.Burada vurgulanmak istenen ikiden fazla kişinin bir araya gelerek yaptığı çalışma ,tek tek yaptıkları çalışmaların etkisinden daha çok olduğudur.Bu durumun başka bir şekilde ifade tarzı ise sinerjidir.Ekiplerde kişilerin potansiyelleri etkin bir biçimde kullanılabilirse 2 + 2 = 5 hatta 10,15... bile olabilir.

Peki bize neden hep ekip çalışmasına yatkın olmadığımız konusunda eleştriler gelir veya iyi bir ekip oyuncusu olmak için neler gerekir?

            İlk aklıma  gelen duygusal zeka, Bütün çalışanları ABD'nin en önde gelen üniversitelerinin, en parlak öğrencilerinden seçilmiş olan Bell Laboratuvarları'nda, çalışanların performans düzeyleri arasında gözlenen ciddi fark­lılığa yöneticiler bir anlam vermekte zorluk çekmiş ve bu konu­yu araştırmışlar.

Araştırmaların sonucunda görülmüş ki, laboratuvar'ın, son derece karmaşık ve zorlu bir elektronik mühendislik işi olan telefon sistemlerinin elektronik kontrol anahtarlarını tasarlayan ve yaratan biriminde, bilgi, beceri, zekâları ve akademik geçmiş­leri arasında fark olmayan ve yöneticileri tarafından da başarılı olarak değerlendirilen kişilerin, ilk göze çarpan özelliği şudur:

Bu kişilerin e-posta kutularında - ötekilere göre - daha çok mesaj bulunmaktadır.

"Peki neden böyle?"sorusuna yanıt arandığında ise, bu kişile­rin, başları  sıkıştığında çalışma arkadaşlarından yardım istedik­leri ve bunu da uygun bir dille yaptıkları anlaşılmış. Saptanan bir başka anahtar nokta da şuymuş: Bu kişilerin, çalışma arka­daşlarıyla normal zamanda kurdukları ilişki biçimi, bu tür bir yardım talebine cevap verme isteği doğuruyormuş.

            Ikinci olarak da iyimserlik(olumlu düşünme) denebilir. Geçmişte hayalcilik yada Polyannacılık diye kü­çümsenen bu özellik, bugün karşımıza iş hayatının ve özel hayatın kalitesini yükselten önemli bir erdem olarak çıkmaktadır.

Sigorta satış temsilcileri arasında yapılan bir araştırmaya göre, işe yeni giren sigorta satış temsilcilerinin üçte biri, ilk üç ay içinde işten ayrılıyor. Bunun en önemli nedeni, sigortacılığa müşterilerden hayır cevabı alına oranı, evet cevabı alma oranından çok daha yüksek bir meslek olmasıdır.

1960'lı yıllarda ogrenilmis caresizlik teorisini ortaya atan ve bu alanda bir çığır açan bilim insanı Martin Seligman, işe yeni giren ve iyimserlik düzeyi yüksek olan sigorta satış temsilcilerinin, ilk iki yılda, kötümserlere oranla yüz­de 37 daha fazla sigorta satışı yaptıklarını ortaya çıkarmıştır. Hatta, satış potansiyeline uygunlukları ölçen bir test sonucunda, işe uygun görülmeyerek elenenler üstünde yapılan bir araştır­manın sonuçlan da, iyimserlik puanı yüksek olan bir grupta yer alanların, ilk yıl yüzde 21, ikinci yıl yüzde 57 daha fazla satış yaptıklarını göstermiştir.

Ekip çalışması konusunda kaynak sayılabilecek çalışmalar ortaya koyan, bir dönem Milli takımımız ve Galatasaray’ın da mentorluğunu yapmış olan,akademisyen,psikolog,yönetim danışmanı Prof.Dr.Acar Baltaş “Ekip Çalışması ve Liderlik” isimli kitabında gözden kaçan bir ayrıntıya dikkat çekiyor.Baltaş kitabında“ekip” ve “takım”kelimelerinin farkından bahsediyor,bu iki kavramın birbirinden çok farklı anlamlarda  olmasına rağmen sıkça karıştırıldığını belirtiyor.

Baltaş, farkı şöyle özetlemektedir;”BirTAKIM EKİP çalışmasında; rol ve sorumluluklar açıktır, açıklık, dürüstlük ve güven duygusu hakimdir, açık ve heyecan veren amaçlar söz konusudur ve ekip üyeleri, o grubun üyesi olmaktan mutluluk duyarlar.”

Kuşkusuz ekibin vermliliği ve etkinliğindeLİDER in rolü çok önemlidir.Donald H.WEISS “Başarılı ekip oluşturma” adlı kitabında Ekip çalışmasını özendirmek maksadıyla liderlerin, ekiplerine yön göstermesini ama bir şey yapmalarını emretmemelerini tavsiye eder.Yazar,ekibi teşvik etmenin yollarını şöyle özetlemiştir :

1-Takdirlerinizi söyleyin.

2-Dikkatinizi hiç dağıtmadan dinleyin.

3-Ekibi bütün olarak ödüllendirin; tek tek oyuncuların ödüllendirilmesini ekibe bırakın.

4-Övgü ve ödülü kişi ve ekibe uygun hale getirin.

5-Her kişiyi tanıma arzusunu ortaya koyun.

6-Amaçlara varılmasında insanların rolünü kabul edin; onların takdir edilme ihtiyaçlarını tatmin edin.

7-İnsanlara karşı dürüst olun.

8-Her şeye ödül ya da düzeltici eylemle anında yanıt verin.

Ekip çalışması hakkında çok yönlü yaklaşımları sunmaya çalışırken  toplam kalite yönetiminde ekip çalışmasına da değinmeden geçemeyeceğim.DePall Ünivesitesi profesörlerinden Kenneth Thompson,toplam kalite ile ilgili makalesinde,ekiple ilgili olarak;”birbirine sımsıkı sarılan bireylerden bir bir ekip kurun ancak fikirleri analiz ederken çatışmaya açık olun” der.

Toplam kalite uygulamalarında önemli olan bir çok ekibin varlığı değil,ekibin birlikte etkin çalışabilmesi olmalıdır.

Haydi ekip kuralım mantığı ile toplanan kalabalıkgrup olmaktan ileri gidememektedir.Genelde sonuçlar da başarısız olmaktadır.

Her ne kadar makalemin kimi bölümlerinde kolay ekip olamadığımızdan,ekip olmanın güçlüklerinden bahsetsem de toplumumuzun iç dinamiklerinde her şeye rağmen ekip çalışması için müthiş bir potansiyel olduğu inancındayım.Bunun en güzel örneği toplumumuza has, tarihimizden gelen“imece”kültürüdür.Günümüzde  özellikle taşra da devam ettirilen bu gelenek bizim iftihar vesilemiz olmalıdır.Güven,yardımlaşma,hoşgörü,birlikte hareket,birlikte sonuca ulaşma mutluluğu “imece” kültürünün alt başlıklarının sadece birkaçıdır.

Kim bilir şu anda toplumumuzda problem olarak algıladığımız bir çok konunun çözümü kendiÖZümüzde veyaİÇ DİNAMİKLERİMİZDE saklı.

Ne dersiniz? 
   Diğer Paylaşımlar
 4 SORU  

 

Biymed Eğitim
Kurumsal Eğitimler
Tavsiye Edilen Eğitimler
Kurumsal Eğitimler
Satın Alma Eğitimi

Satınalma çalışanları, uzman, yönetici ve satınalma müdürlerinin katıldığı satınalma yönetimi ve teknikleri eğitimidir. Satınalma konusunda temel bilgileri 2 gün boyunca anlatılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satınalma uzman, şef, yönetici ve müdürleri için ileri seviye satınalma eğitimidir. Satınalma yönetimi üzerine detaylı bilgiler verilmektedir. Tedarikçi ilişkileri, performans yönetimi, Satınalma bütçesi, müzakere teknikleri ve sözleşme yönetimi gibi konuları içerir.

Kurumsal Eğitimler
Yöneticilik Eğitimi

Yönetici, yönetici adayı, patron, yönetim kurulu üyelerinin katılacağı yöneticilik ve liderlik eğitimidir. Bir yöneticinin bilmesi gereken tüm konular (Liderlik, delegasyon, iletişim, zaman, stres, toplantı, çatışma yönetimi) 2 günde çeşitli uygulamalarla anlatılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi

Yöneticiler, yönetici adayları, patronlar, şirket ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve finans konusunda bilgi sahibi olmak isteyen tüm çalışanların katılacağı eğitimde güncel finansal terimler hakkında bilgi verildiği gibi mali tablolar ve bilançoların okunması ve yorumlanması konuları uygulamalı olarak işlenmektedir.

Kurumsal Eğitimler
Depo Eğitimi - Depo ve Stok Yönetimi

Depo çalışanları, Şef, Uzman ve Depo Müdürleri, lojistik ve tedarik Zinciri Çalışan ve yöneticilerinin katılacağı depo yönetimi eğitimidir. Depo ve depolama nedir? Depoya neden gerek vardır. Stoklu ve stoksuz çalışmanın faydaları gibi konular eğitmenin 20 yıllık tecrübesi ile aktarılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

Satınalma çalışanları, Şef, Uzman ve Satınalma Müdürleri, Satış çalışanları ve yöneticileri, pazarlık ve müzakere görüşmelerine katılan üst kademe yöneticileri için uygulamalı olarak yapılan bir eğitimdir. Verilen senaryoya bağlı olarak satış ve satınalmacıların bire bire müzakeresi canlandırılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi

Rapor yazan ve sunan tüm çalışanların katılacağı raporlama eğitiminde etkin bir raporun nasıl hazırlanması gerektiği detaylı bir şekilde aktarılacaktır. Raporun Excelden kopyala yapıştırdan ibaret olmadığını eğitim boyunca yazacağınız raporlarla daha da iyi anlayacaksınız.

Kurumsal Eğitimler
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

Müşteri ile teması olan tüm çalışanlar başta olmak üzere, Satış ekibi yönetim kadrosu, satış destek ekibi, takım liderleri, bireysel satış uzmanları ile satış kadrolarında yer alması düşünülen insan kaynakları eğitime katılabilir. Müşteri ile yüz yüze veya telefonda temas halinde olan tüm çalışanlara yönelik bir eğitimdir.