Paylaşımlar

Makaleler, Kurumsal Eğitimler, Seminerler, Sertifika programları

BAŞARISIZLIK KORKUSU VE PERFORMANS

Yazdırılabilir versiyon   Geri
3038 görüntülenme
BAŞARISIZLIK KORKUSU VE PERFORMANS
 
İşte bu nedenle iş yaşamındaki çoğu kimse için, başarılı olmak ve yüksek performans göstermek, hem kişisel yeteneklerin ve kapasitenin ortaya koyulabilmesi hem de maddi geri dönüşler içermesi bakımından son derece önemli. Bu noktada, zaman zaman kişinin başarı kaygısı, beraberinde başarısızlık korkusunu da getirebiliyor.

Aslında iş yaşamında, belirli bir işi yaparken hissedilen performans kaygısı ve başarısızlık korkusu, yapılan işin getirdiği zorlukların yanı sıra bireyin kendisine ilişkin algı ve tutumlarından da kaynaklanabiliyor.

Bu açıdan bakıldığında, sadece iş yaşamında değil gündelik yaşamın birçok alanında belirli bir sonuca ulaşma konusunda duyulan performans kaygısının ve başarısızlık korkusunun insanların kendileri hakkındaki düşüncelerinin (kendilik), kendilerine duydukları saygının (kendilik saygısı) ve kendilerini belirli bir işi yapmakta/başarılı olmakta ne derece yetkin/yeterli hissettiklerinin (kendilik yeterliliği) bir sonucu olduğunu vurgulamak gerekiyor.

Kendilik ya da benlik, kısaca, insanın "ben kimim" sorusuna verdiği yanıtları kapsıyor. Kendilik saygısı ise, bireyin, sahip olduğu bu özellikleri nasıl gördüğünü ve değerlendirdiğini ifade ediyor. Kendilik saygısının, iki temel boyuttaki deneyimlere dayandığı söylenebilir:

 • Bireyin, özellikle yaşamının ilk yıllarında edindiği tüm deneyimler (Özellikle ailesi ve sosyal çevresi tarafından ne oranda onaylanıp onaylanmadığı, kabul görüp görmediği, değer verilip verilmediği ya da desteklenip desteklenmediğine ilişkin yaşadığı tüm olaylar).
 • Bireyin o ana kadarki elde ettiği statü ve pozisyonunu da kapsayacak biçimde yaşadığı tüm başarı ya da başarısızlıklar.

  Kendilik saygısı, bir anlamda, kendiliğin duygusal olarak değerlendirmesidir. “Olduğunuzu düşündüğünüz insanı beğeniyor musunuz?” sorusuna verilen yanıt, o bireyin kendisine duyduğu saygıyı; başka bir deyişle düşük ya da yüksek saygıya sahip olmasını ifade ediyor.

  Belirli bir iş için harcanan çaba akabinde elde edilen sonuçlar beklentileri karşılamadığı zaman kişinin kendini engellenmiş, cesaretsiz, moralsiz hissetmesi ve “Zaten başarısız olacaksam, bunca çabaya ne gerek var?” gibi bir tutuma girmesi olasıdır.

  Bu noktada engellenme ve başarısızlık arasında çok büyük bir fark olduğunu düşünmek gerekir. Esas başarısızlık, değişmeyi reddetmekle yaşanacaktır. Kişi değişmek istediği zaman, başarısızlıkla karıştırılan engellenme yüzünden, çoğunlukla bu isteğinden vazgeçer. Değişmenin zaman alacağını anladığındaysa sabırsızlık gösterip mücadeleyi çok çabuk bırakır.

  Aslında yapılması gereken bu denli duygusal saptamayı kenara bırakılarak ortaya konulan çaba ve elde edilen başarısızlığın rasyonel bir değerlendirmesini yapmaktır. Bu durum analizinden sonra ortaya çıkan sonuçlar kişinin kendi eksikleri ve yanlışlıklarını daha objektif olarak görmesini ve bunları düzeltmesini sağlayacaktır. Var olan yanlışların düzeltilmesi de, kişinin kendine olan güvenini artırarak, başarıya giden yolda ilk adımı atmasını sağlayacaktır.

  http://www.profilo.com.tr/PMAG  •  
     Diğer Paylaşımlar
   4 SORU  

   

  Biymed Eğitim
  Kurumsal Eğitimler
  Tavsiye Edilen Eğitimler
  Kurumsal Eğitimler
  Satın Alma Eğitimi

  Satınalma çalışanları, uzman, yönetici ve satınalma müdürlerinin katıldığı satınalma yönetimi ve teknikleri eğitimidir. Satınalma konusunda temel bilgileri 2 gün boyunca anlatılmaktadır.

  Kurumsal Eğitimler
  ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

  Satınalma uzman, şef, yönetici ve müdürleri için ileri seviye satınalma eğitimidir. Satınalma yönetimi üzerine detaylı bilgiler verilmektedir. Tedarikçi ilişkileri, performans yönetimi, Satınalma bütçesi, müzakere teknikleri ve sözleşme yönetimi gibi konuları içerir.

  Kurumsal Eğitimler
  Yöneticilik Eğitimi

  Yönetici, yönetici adayı, patron, yönetim kurulu üyelerinin katılacağı yöneticilik ve liderlik eğitimidir. Bir yöneticinin bilmesi gereken tüm konular (Liderlik, delegasyon, iletişim, zaman, stres, toplantı, çatışma yönetimi) 2 günde çeşitli uygulamalarla anlatılmaktadır.

  Kurumsal Eğitimler
  Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi

  Yöneticiler, yönetici adayları, patronlar, şirket ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve finans konusunda bilgi sahibi olmak isteyen tüm çalışanların katılacağı eğitimde güncel finansal terimler hakkında bilgi verildiği gibi mali tablolar ve bilançoların okunması ve yorumlanması konuları uygulamalı olarak işlenmektedir.

  Kurumsal Eğitimler
  Depo Eğitimi - Depo ve Stok Yönetimi

  Depo çalışanları, Şef, Uzman ve Depo Müdürleri, lojistik ve tedarik Zinciri Çalışan ve yöneticilerinin katılacağı depo yönetimi eğitimidir. Depo ve depolama nedir? Depoya neden gerek vardır. Stoklu ve stoksuz çalışmanın faydaları gibi konular eğitmenin 20 yıllık tecrübesi ile aktarılmaktadır.

  Kurumsal Eğitimler
  Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

  Satınalma çalışanları, Şef, Uzman ve Satınalma Müdürleri, Satış çalışanları ve yöneticileri, pazarlık ve müzakere görüşmelerine katılan üst kademe yöneticileri için uygulamalı olarak yapılan bir eğitimdir. Verilen senaryoya bağlı olarak satış ve satınalmacıların bire bire müzakeresi canlandırılmaktadır.

  Kurumsal Eğitimler
  Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi

  Rapor yazan ve sunan tüm çalışanların katılacağı raporlama eğitiminde etkin bir raporun nasıl hazırlanması gerektiği detaylı bir şekilde aktarılacaktır. Raporun Excelden kopyala yapıştırdan ibaret olmadığını eğitim boyunca yazacağınız raporlarla daha da iyi anlayacaksınız.

  Kurumsal Eğitimler
  Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

  Müşteri ile teması olan tüm çalışanlar başta olmak üzere, Satış ekibi yönetim kadrosu, satış destek ekibi, takım liderleri, bireysel satış uzmanları ile satış kadrolarında yer alması düşünülen insan kaynakları eğitime katılabilir. Müşteri ile yüz yüze veya telefonda temas halinde olan tüm çalışanlara yönelik bir eğitimdir.