Telefon : 0 212 230 9009

Email: egitim@biymed.com.tr

İşletmelerde Stok Kontrol Yöntemleri

İşletmelerde Stok Kontrol Yöntemleri


İşletmelerde Stok Kontrol Yöntemleri

Okunma Sayısı 46
İşletmelerde Stok Kontrol Yöntemleri
İşletmelerde stok kontrolü, malzeme yönetimi ve maliyet kontrolü açısından önemlidir. İşte stok kontrol yöntemlerini 10 madde ile listeleyerek açıklayabiliriz:

ABC Analizi:
Stokları önem sırasına göre sınıflandıran ABC analizi, işletmenin en kritik ve değerli ürünleri üzerinde odaklanmasını sağlar. Bu, stok yönetimine öncelik verilmesini ve kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

Minimum Stok Seviyeleri Belirleme:
Her ürün için minimum stok seviyelerini belirlemek, talep artışları veya tedarik sorunları durumunda işletmenin stok durumunu yönetmesine yardımcı olur.

JIT (Just-in-Time) Yöntemi:
JIT, sadece ihtiyaç duyulduğu anda malzeme tedarikini sağlamayı amaçlar. Bu, depolama maliyetlerini düşürür ve stok miktalarını minimumda tutar.

Periyodik Stok Kontrolü:
Belirli periyotlarda stok miktarlarını fiziksel olarak sayarak ve kaydederek yapılan periyodik stok kontrolü, gerçek stok miktarları ile sistemdeki kayıtlar arasındaki farkları belirlemeye yardımcı olur.

Bilgisayar Destekli Stok Yönetimi:
Otomasyon ve bilgisayar destekli sistemler kullanarak stok takibi, sipariş yönetimi ve envanter kontrolü süreçlerini optimize etmek, hataları azaltmak ve verimliliği artırmak için önemlidir.

Tedarik Zinciri İşbirliği:
Tedarikçilerle etkileşim içinde olmak ve tedarik zinciri boyunca işbirliği yapmak, stok seviyelerini optimize etmeye ve tedarik süreçlerini iyileştirmeye yardımcı olur.

Toplam Kalite Yönetimi (TKY):
Toplam kalite yönetimi prensipleri doğrultusunda stok süreçlerini sürekli olarak iyileştirmek, kalite ve verimliliği artırmaya yönelik bir yaklaşımdır.

Sipariş Miktarı Optimizasyonu:
Ekonomik sipariş miktarı (EOQ) gibi modeller kullanarak, sipariş maliyetleri ve depolama maliyetleri arasında denge kurarak en ekonomik sipariş miktarını belirlemek.

Güncel Talep Tahminleri:
Doğru talep tahminleri, stok seviyelerini optimize etmeye yardımcı olur. Güncel pazar analizleri, satış trendleri ve müşteri geri bildirimleri ile talep tahmin modelleri oluşturmak önemlidir.

İade ve Hurda Yönetimi:
Hatalı ürünleri ve hurda malzemeleri etkili bir şekilde yönetmek, stok kayıplarını minimize etmeye ve maliyetleri kontrol altında tutmaya yardımcı olur.