Telefon : 0 212 230 9009

Email: egitim@biymed.com.tr

Enflasyon Muhasebesi ve Uygulamaları

Enflasyon Muhasebesi ve Uygulamaları


Enflasyon Muhasebesi ve Uygulamaları

Okunma Sayısı 44

Enflasyon Muhasebesi ve Uygulamaları

Enflasyon, ekonomilerde önemli bir faktördür ve bu durum mali tablolar üzerinde de etkili olabilir. İşte bu noktada, Enflasyon Muhasebesi devreye girer. Yüksek enflasyon dönemlerinde, mali tabloların doğru ve gerçekçi olabilmesi için yapılan düzeltmeler ve muhasebe işlemleri olarak tanımlayabiliriz.

Teknik olarak ifade etmek gerekirse, Enflasyon Muhasebesi, tarihi maliyet esasına göre kaydedilen parasal olmayan varlıkların (örneğin: stoklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar) belli bir düzeltme katsayısı ile değerlenerek, finansal tabloların ilgili dönemlerdeki satın alma gücüne uygun hale getirilmesidir.

Ülkemizde Enflasyon Muhasebesi uygulaması ilk olarak 2003 ve 2004 yıllarında yapılmış, daha sonra belirli şartların oluşmaması sebebiyle bu uygulamaya ara verilmiştir. Örneğin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanan Üretici Fiyatları Genel Endeksindeki artışın belirli bir seviyeyi aşması gibi şartlar, uygulamanın devreye girmesi için gereklidir.

Enflasyon Muhasebesi Özellikleri

Enflasyon Muhasebesi`nin en önemli özelliklerinden biri, sadece bilanço kalemlerine etki etmesidir. Bu düzeltiler vergi matrahını değiştirmez, sadece mali tabloların gerçeğe uygunluğunu sağlar.Ancak, 2021 ve 2022 yıllarında geçici vergi dönemlerinde Enflasyon Muhasebesi uygulanmayacak. Yine de, 31 Aralık 2023 tarihli mali tablolar için bu düzeltmeler yapılacaktır.

Enflasyon Muhasebesi, bilanço esasına göre gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini kapsar ve işletme hesabı esasına göre defter tutanları dışarıda bırakır. Bu düzeltiler, parasal olmayan varlıkların gerçeğe uygun değerlerini belirlemek için yapılır. Bu süreç, belirli tarihler ve değerleme hükümleri ile gerçekleştirilir.

Enflasyon Muhasebesi Amacı

Sonuç olarak, Enflasyon Muhasebesi`nin amacı, bilanço kalemlerinin gerçeğe uygun değerlerini yansıtmak ve finansal tabloların güvenilirliğini artırmaktır.

Bu düzeltiler, mali tablolarda geçmiş yıl kâr/zararlarını etkilerken, vergi matrahını doğrudan etkilemez.Enflasyon Muhasebesi, ekonomik şartların dikkatle incelenmesi ve doğru hesaplamalar ile finansal tabloların güvenilirliğini sağlayan önemli bir muhasebe sürecidir.

Uygulamalı enflasyon muhasebesi eğitimi için linke tıklayınız.