Telefon : 0 212 230 9009

Email: egitim@biymed.com.tr

Stratejik Satınalma

Stratejik Satınalma


Stratejik Satınalma

Okunma Sayısı 178

Stratejik Satınalma Nedir?

Stratejik satınalma, bir işletmenin malzeme, hizmet ve ürün ihtiyaçlarını karşılamak için planlı, uzun vadeli bir yaklaşımı ifade eder. Bu yaklaşım, sadece maliyetleri düşürmekle kalmaz, aynı zamanda tedarikçi ilişkilerini geliştirme, kaliteyi artırma ve rekabet avantajı elde etme amacını taşır.

Stratejik Satınalmanın Önemi

Stratejik satınalma, işletmeler için büyük öneme sahiptir. Maliyetleri azaltmanın ötesinde, işletmeye aşağıdaki avantajları sağlayabilir:

  • Kaliteyi artırma
  • Tedarikçi ilişkilerini güçlendirme
  • Rekabet avantajı elde etme
  • Tedarik zincirini optimize etme

Stratejik Satınalma Süreci

Stratejik satınalma süreci, aşağıdaki adımları içerebilir:

  1. İhtiyaç analizi
  2. Tedarikçi seçimi
  3. Fiyatlandırma müzakereleri
  4. Sözleşme yönetimi
  5. Stok yönetimi
  6. Performans izleme

Stratejik Satınalma Stratejileri

Stratejik satınalma stratejileri, işletmelerin belirli hedeflere ulaşmak için izledikleri yolları ifade eder. Bunlar arasında maliyet liderliği, farklılaşma ve odaklanma stratejileri bulunur.

Tedarikçi Yönetimi ve İlişkiler

Stratejik satınalma, tedarikçi yönetimi ve ilişkileri geliştirmeyi içerir. İşletmeler, tedarikçilerle karşılıklı fayda sağlayan uzun vadeli ilişkiler kurarlar.

Maliyet Analizi ve Fiyatlandırma

Maliyet analizi ve doğru fiyatlandırma stratejileri, işletmelerin karlılığını artırmalarına yardımcı olur.

Risk Yönetimi

Stratejik satınalma, riskleri azaltma ve kriz durumlarına karşı hazırlıklı olma stratejileri geliştirir.

Stratejik Satınalma Eğitimi ve Gelişim Olanakları

Stratejik satınalma, profesyonel eğitim ve gelişim olanakları sunar. Biymed Akademi`nin Stratejik Satınalma Eğitimi, bu alanda uzmanlaşmak isteyenlere mükemmel bir fırsat sunar. Bu eğitim alarak, işletmeler daha etkili satınalma stratejileri oluşturabilir, tedarikçi ilişkilerini geliştirebilir ve rekabet avantajı elde edebilirler.
Kurumsal Eğitimler


Kurumsal Eğitimler