Paylaşımlar

Makaleler, Kurumsal Eğitimler, Seminerler, Sertifika programları

ŞİRKETLERDE YÜKSELMENİN TEMELİ

Yazdırılabilir versiyon   Geri
2137 görüntülenme
ŞİRKETLERDE YÜKSELMENİN TEMELİ
Şirketlerde Yükselmenin Temeli
Dr. Yılmaz ARGÜDEN
ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı
Şirketlerde hangi özelliklere sahip profesyonellerin daha hızlı yükselme potansiyeli olduğunu inceleyen bir araştırma kariyerlerinde ilerlemek isteyen yöneticiler için önemli ipuçları içeriyor. Bu çalışmaya göre hızlı yükselen profesyonelleri diğerlerinden ayıran en önemli özellik stratejik bakış açısına sahip olmaları. Stratejinin özü seçim yapmaktır. Dolayısıyla, başarılı ve hızlı yükselen yöneticiler herşeyi birden yapmaya çalışan değil, doğru seçimleri yapma kapasitesine sahip kişilerden oluşuyor.

Yükselen profesyonelleri diğerlerinden ayıran ikinci önemli özellik de değişim yönetimi becerileri. Günümüzde şirketlerin rekabet içinde bulunduğu piyasalar ve çevre şartları çok hızlı bir değişim içerisinde. Şirketlerin sürekli olarak değişen şartlara uyum sağlama ihtiyacı var. Bu nedenle, değişimi iyi yönetebilmek mevcudu iyi bir şekilde sürdürebilmekten daha çok prim yapıyor. Değişimi iyi yönetebilmenin gerektirdiği geniş bakış açısı, planlama yeteneği, iletişim becerileri, belirsizlikle başedebilme gibi yetkinlikler yükselmenin de temelini oluşturuyor.

Hızlı yükselmeyi sağlayan bir başka özellik de sonuç odaklı olmak. Yatırımcılar kısa vadede sonuç bekliyorlar ve uzun vadeli beklemeye tahammülleri sınırlı. Bu nedenle, bahane üretmeye değil, sonuç üretmeye prim veriyorlar. Bir işin ne kadar iyi yapıldığı girdilerle değil, sonuçlarla ölçülüyor. Hızlı ve iyi sonuçlar üretebilen yöneticiler de yükselme potansiyellerini artırıyorlar.

Yükselmeyi destekleyen bir başka özellik ise kararlılık. Uygulama becerisi kararlılık gerektiriyor. Kararlarında ısrarlı olamayanlar uygulamada çok zaman kaybediyorlar. Bu nedenle, belirsizlik tam olarak ortadan kalkmamış olsa da daha çok araştırma yapmak yerine risk alabilen ve kararlı davranabilen yöneticilerin başarıyı yakalama şansları da, yükselme potansiyelleri de artıyor.

Hızlı yükselen yöneticileri diğerlerinden ayıran bir başka özellik de deneyimlerin genişliği. Teknolojik, sosyolojik ve demografik değişimlere uyum sağlayabilmek, bu konularda vizyon sahibi olabilmek farklı alanlarda deneyim gerektiriyor. Bu nedenle, farklı uzmanlık alanlarında, hatta farklı endüstrilerde deneyim kazanmak, rotasyon fırsatlarını değerlendirmek, yükselmeye de yardımcı oluyor.

Şirketlerin rekabet ortamı ve piyasaları küreselleştikçe çok farklı kültürlerde çalışanları ve müşterileri iyi tanımak önemli bir özellik olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle, farklılıkların ve çeşitliliğin yönetimi konusundaki deneyimler ve yetkinlikler yöneticileri ön plana çıkarıyor. Farlılıkları ve çeşitliliği içinde barındırabilen yapılarda yaratıcılık da daha yüksek oluyor. Bu nedenle, bu konudaki becerileri olan yöneticilerin yönettikleri işlerde yenilikçilik ve yaratıcılık da daha hızlı gelişiyor.

“Bir elin nesi var. İki elin sesi var.” Takım çalışması konusunda başarılı olan, farklı disiplinlerdekilerle birlikte çalışabilen yöneticiler, diğerlerine göre daha hızlı yükseliyorlar. Yeni insan kaynakları sistemleri performans yönetiminde 360 derecelik değerlendirmelere yer veriyor. Bu nedenle şirketin farklı departmanlarında iyi izlenimler bırakabilen yöneticilerin daha üst düzey görevlere gelebilme potansiyelleri de artıyor.

Hızlı yükselen yöneticilerin ortak özelliklerinden birisi de insan kaynakları yönetimindeki becerileri. Çalışanların gönlüne ve zihnine hitap edebilen, onları sürekli gelişmeye yönlendirebilen, motivasyonlarını yüksek tutabilen yöneticiler daha başarılı oluyorlar.

Başarılı yöneticileri diğerlerinden en düşük düzeyde ayırabilen özellik ise belli bir konuda derin bilgiye sahip olmak. Dolayısıyla, derinlemesine bilgi sahibi olmak faydalı olmakla birlikte, tek başına pek de yeterli ve ayırd edici bir özellik değil.

Özetle, hzılı yükselmek isteyen profesyonellerin bu konudaki becerilerini geliştirmek için önlerine çıkan fırsatları iyi değerlendirmeleri ve kendilerine bu becerileri geliştirecek fırsatlar yaratmaları önem taşıyor. Uzun vadeli düşünüp, kısa vadede doğru adımları atan yöneticiler şirketlerde daha hızlı yükselmenin de temellerini oluşturabiliyorlar.

Kaynak: www.arge.com

 


 
   Diğer Paylaşımlar
 4 SORU  

 

Biymed Eğitim
Kurumsal Eğitimler
Tavsiye Edilen Eğitimler
Kurumsal Eğitimler
Satın Alma Eğitimi

Satınalma çalışanları, uzman, yönetici ve satınalma müdürlerinin katıldığı satınalma yönetimi ve teknikleri eğitimidir. Satınalma konusunda temel bilgileri 2 gün boyunca anlatılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satınalma uzman, şef, yönetici ve müdürleri için ileri seviye satınalma eğitimidir. Satınalma yönetimi üzerine detaylı bilgiler verilmektedir. Tedarikçi ilişkileri, performans yönetimi, Satınalma bütçesi, müzakere teknikleri ve sözleşme yönetimi gibi konuları içerir.

Kurumsal Eğitimler
Yöneticilik Eğitimi

Yönetici, yönetici adayı, patron, yönetim kurulu üyelerinin katılacağı yöneticilik ve liderlik eğitimidir. Bir yöneticinin bilmesi gereken tüm konular (Liderlik, delegasyon, iletişim, zaman, stres, toplantı, çatışma yönetimi) 2 günde çeşitli uygulamalarla anlatılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi

Yöneticiler, yönetici adayları, patronlar, şirket ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve finans konusunda bilgi sahibi olmak isteyen tüm çalışanların katılacağı eğitimde güncel finansal terimler hakkında bilgi verildiği gibi mali tablolar ve bilançoların okunması ve yorumlanması konuları uygulamalı olarak işlenmektedir.

Kurumsal Eğitimler
Depo Eğitimi - Depo ve Stok Yönetimi

Depo çalışanları, Şef, Uzman ve Depo Müdürleri, lojistik ve tedarik Zinciri Çalışan ve yöneticilerinin katılacağı depo yönetimi eğitimidir. Depo ve depolama nedir? Depoya neden gerek vardır. Stoklu ve stoksuz çalışmanın faydaları gibi konular eğitmenin 20 yıllık tecrübesi ile aktarılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

Satınalma çalışanları, Şef, Uzman ve Satınalma Müdürleri, Satış çalışanları ve yöneticileri, pazarlık ve müzakere görüşmelerine katılan üst kademe yöneticileri için uygulamalı olarak yapılan bir eğitimdir. Verilen senaryoya bağlı olarak satış ve satınalmacıların bire bire müzakeresi canlandırılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi

Rapor yazan ve sunan tüm çalışanların katılacağı raporlama eğitiminde etkin bir raporun nasıl hazırlanması gerektiği detaylı bir şekilde aktarılacaktır. Raporun Excelden kopyala yapıştırdan ibaret olmadığını eğitim boyunca yazacağınız raporlarla daha da iyi anlayacaksınız.

Kurumsal Eğitimler
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

Müşteri ile teması olan tüm çalışanlar başta olmak üzere, Satış ekibi yönetim kadrosu, satış destek ekibi, takım liderleri, bireysel satış uzmanları ile satış kadrolarında yer alması düşünülen insan kaynakları eğitime katılabilir. Müşteri ile yüz yüze veya telefonda temas halinde olan tüm çalışanlara yönelik bir eğitimdir.