EĞİTİM TAKVİMİ

8 Şubat 2020 - 9 Şubat 2020
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi

12 Şubat 2020
Görev Verme ve Delegasyon Eğitimi

13 Şubat 2020 - 14 Şubat 2020
Yetkinlik Ve Yeterlilik Bazlı Mülakat Teknikleri

13 Şubat 2020 - 14 Şubat 2020
Mülakat Teknikleri Eğitimi

15 Şubat 2020 - 16 Şubat 2020
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

15 Şubat 2020 - 16 Şubat 2020
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi

19 Şubat 2020
Tahsilat Eğitimi

20 Şubat 2020 - 21 Şubat 2020
Sunum Teknikleri

20 Şubat 2020 - 21 Şubat 2020
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi

21 Şubat 2020
Satınalma ve Satış Yöneticileri için Sözleşmeler Hukuku

21 Şubat 2020
Tedarikçiler Ve Satınalmacılar İçin Sözleşme Yönetimi Eğitimi

21 Şubat 2020
Satınalma Ve Satışta Uygulamalı Sözleşme Hazırlama, Tasarım, Yazım Ve Sözleşme Yönetimi Eğitimi

21 Şubat 2020 - 23 Şubat 2020
ISO 9001:2015 KYS Temel ve iç Denetçi Eğitimi

21 Şubat 2020
Stratejik Satınalma Yönetimi ve Tedarikçi Risk Analizi Eğitimi

22 Şubat 2020 - 23 Şubat 2020
Üretim Planlama ve Kontrol Eğitimi

22 Şubat 2020 - 22 Mart 2020
Satınalma ve Tedarik Zinciri Sertifika Programı

22 Şubat 2020 - 23 Şubat 2020
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi

22 Şubat 2020 - 23 Şubat 2020
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

22 Şubat 2020 - 23 Şubat 2020
Maliyet Muhasebesi Eğitimi

22 Şubat 2020 - 22 Mart 2020
Satınalma Yönetimi Sertifika Programı

22 Şubat 2020 - 22 Mart 2020
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı

22 Şubat 2020 - 23 Şubat 2020
Bütçe Eğitimi

22 Şubat 2020 - 23 Şubat 2020
İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri Eğitimi

22 Şubat 2020 - 23 Şubat 2020
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi

22 Şubat 2020 - 23 Şubat 2020
Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi

26 Şubat 2020 - 28 Şubat 2020
Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (UMS - UFRS) Uygulamaları Eğitimi

26 Şubat 2020 - 28 Şubat 2020
Bağımsız Denetim Uygulaması Eğitimi

29 Şubat 2020
5S Eğitimi

5 Mart 2020 - 6 Mart 2020
Uygulamalı Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi, Ölçümü Ve Raporlanması Eğitimi

5 Mart 2020 - 6 Mart 2020
Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi

5 Mart 2020 - 6 Mart 2020
İşletme Verimliliği Eğitimi – iletişim – Motivasyo

5 Mart 2020 - 6 Mart 2020
Kurum İçi İletişim ve İlişki Yönetimi Eğitimi

5 Mart 2020 - 6 Mart 2020
Çatışma Yönetimi Eğitimi

5 Mart 2020 - 6 Mart 2020
Eğitimcinin Eğitimi

5 Mart 2020 - 6 Mart 2020
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

5 Mart 2020 - 6 Mart 2020
CRM Sertifika Programı

7 Mart 2020 - 8 Mart 2020
Üst ve Mali İşler Yöneticileri İçin İleri Düzey Finans ve Muhasebe Eğitimi

7 Mart 2020 - 8 Mart 2020
Envanter ve Stok Yönetimi, Stok Analizleri, Stok Azaltma Yöntemleri Eğitimi

7 Mart 2020 - 8 Mart 2020
Temel Muhasebe Eğitimi

7 Mart 2020 - 8 Mart 2020
İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim Eğitimi ve Uygulamaları

7 Mart 2020 - 8 Mart 2020
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi

7 Mart 2020 - 8 Mart 2020
Satınalma’da İleri Yönetim Teknikleri Eğitim

7 Mart 2020
Yöneticiler için Finansal ve Mali Tabloların Okunması Eğitimi

10 Mart 2020 - 12 Mart 2020
Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları (UDS) ve Bağımsız Denetim Uygulamaları Eğitimi

11 Mart 2020
İşletme Körlüğü ile Başa Çıkma Eğitimi

11 Mart 2020
Kök Neden Analizi Eğitimi

11 Mart 2020
Stres Yönetimi Eğitimi

12 Mart 2020 - 13 Mart 2020
Yönetim Muhasebesi ve Raporlama Sistemleri Eğitimi

12 Mart 2020 - 13 Mart 2020
Performans Yönetim Sistemi Eğitimi

14 Mart 2020 - 15 Mart 2020
İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim Metodolojisi ve Uygulama Eğitimi

14 Mart 2020 - 15 Mart 2020
Dönem Sonu Kapanış İşlemleri Eğitimi

14 Mart 2020 - 15 Mart 2020
Mali Tablolar Analizi

18 Mart 2020
Zaman Yönetimi Eğitimi

18 Mart 2020
KAI-ZEN EĞİTİMİ - Kaizen Sürekli İyileştirme Eğitimi

18 Mart 2020
Zaman Yönetimi

19 Mart 2020 - 20 Mart 2020
Bağımsız Denetçiler İçin Gerekli Sermaye Piyasası Mevzuatı Eğitimi

19 Mart 2020 - 20 Mart 2020
Etkin iletişim ve ilişki Yönetimi

19 Mart 2020 - 20 Mart 2020
Satış Becerileri Eğitimi

19 Mart 2020 - 20 Mart 2020
Takım Çalışması, Takım Kurmak ve Motivasyon Eğitimi

19 Mart 2020 - 20 Mart 2020
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

21 Mart 2020 - 22 Mart 2020
Tek Düzen Hesap Planı Eğitimi

21 Mart 2020 - 22 Mart 2020
Uygulamalı Grup Şirketleri Muhasebesi Ve Raporlaması Eğitimi

21 Mart 2020 - 22 Mart 2020
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

21 Mart 2020 - 22 Mart 2020
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi

24 Mart 2020 - 27 Mart 2020
İşletmelerde Hile Farkındalığı, Hileli Finansal Raporlama ve Hile ve Suiistimallerin Denetimleri Eğitimi

26 Mart 2020 - 27 Mart 2020
Telefonda Satış ve İkna Teknikleri Eğitimi

28 Mart 2020 - 29 Mart 2020
UFRS Uluslararası Finansal Raporlama Eğitimi

4 Nisan 2020 - 5 Nisan 2020
Bütçe Eğitimi

4 Nisan 2020 - 5 Nisan 2020
İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri Eğitimi

4 Nisan 2020 - 5 Nisan 2020
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi

4 Nisan 2020 - 5 Nisan 2020
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi

8 Nisan 2020
E-Fatura ve E-Defter (E-Fatura Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Çözüm Önerileri) Eğitimi

8 Nisan 2020
İnsan Kaynakları İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları İşe İade Dava Süreçleri

9 Nisan 2020 - 10 Nisan 2020
Perakende Sektöründe İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim Metodolojisi ve Uygulama Eğitimi

9 Nisan 2020 - 10 Nisan 2020
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi

9 Nisan 2020 - 10 Nisan 2020
Dış Ticaret Eğitimi

11 Nisan 2020 - 12 Nisan 2020
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi

11 Nisan 2020 - 12 Nisan 2020
ISO 9001:2015 KYS İç Denetçi Eğitimi

11 Nisan 2020 - 12 Nisan 2020
Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

11 Nisan 2020 - 12 Nisan 2020
Süreç Yönetimi Eğitimi

14 Nisan 2020
Kuşaklar Arası İletişim Ve Yönetim Eğitimi

15 Nisan 2020
Yöneticiler için Bütçe Eğitimi

15 Nisan 2020
Tahsilat Eğitimi

15 Nisan 2020
Tahsilat Becerileri Eğitimi

15 Nisan 2020
Alt Üst İlişkileri ve Protokol Eğitimi

16 Nisan 2020 - 17 Nisan 2020
İletişim Becerileri Eğitimi

16 Nisan 2020 - 17 Nisan 2020
Etkin iletişim ve ilişki Yönetimi

16 Nisan 2020 - 17 Nisan 2020
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Yöntemleri Eğitimi

16 Nisan 2020 - 17 Nisan 2020
Çatışma Yönetimi Eğitimi

16 Nisan 2020 - 17 Nisan 2020
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

16 Nisan 2020 - 17 Nisan 2020
Mülakat Teknikleri Eğitimi

18 Nisan 2020 - 19 Nisan 2020
Süreç Yönetimi Eğitimi

18 Nisan 2020 - 19 Nisan 2020
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

18 Nisan 2020 - 19 Nisan 2020
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

18 Nisan 2020 - 19 Nisan 2020
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

18 Nisan 2020 - 19 Nisan 2020
Maliyet Muhasebesi Eğitimi

18 Nisan 2020 - 19 Nisan 2020
Etkili iletişim ve Beden Dili Eğitimi

18 Nisan 2020 - 19 Nisan 2020
Mali Tablolar Analizi

18 Nisan 2020 - 19 Nisan 2020
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi

6 Haziran 2020 - 7 Haziran 2020
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

9 Haziran 2020 - 10 Haziran 2020
Sunum Teknikleri

10 Haziran 2020
Zaman Yönetimi Eğitimi

11 Haziran 2020 - 12 Haziran 2020
Takım Çalışması, Takım Kurmak ve Motivasyon Eğitimi

12 Haziran 2020
Tedarikçiler Ve Satınalmacılar İçin Sözleşme Yönetimi Eğitimi

13 Haziran 2020 - 14 Haziran 2020
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi

13 Haziran 2020 - 21 Haziran 2020
Yönetici Sertifika Programları

13 Haziran 2020 - 14 Haziran 2020
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

13 Haziran 2020 - 14 Haziran 2020
Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi

16 Haziran 2020 - 17 Haziran 2020
Yetkinlik Ve Yeterlilik Bazlı Mülakat Teknikleri

16 Haziran 2020 - 17 Haziran 2020
Mülakat Teknikleri Eğitimi

17 Haziran 2020
Tahsilat Eğitimi

17 Haziran 2020
KAI-ZEN EĞİTİMİ - Kaizen Sürekli İyileştirme Eğitimi

17 Haziran 2020
Yöneticiler için Finansal ve Mali Tabloların Okunması Eğitimi

17 Haziran 2020 - 18 Haziran 2020
Telefonda Satış ve İkna Teknikleri Eğitimi

18 Haziran 2020 - 19 Haziran 2020
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi

18 Haziran 2020 - 19 Haziran 2020
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

20 Haziran 2020 - 21 Haziran 2020
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi

20 Haziran 2020 - 21 Haziran 2020
Mali Tablolar ve Finansal Analiz Eğitimi

20 Haziran 2020 - 21 Haziran 2020
Mali Tablolar Analizi

20 Haziran 2020 - 21 Haziran 2020
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi

23 Haziran 2020 - 24 Haziran 2020
Değişim Yönetimi Eğitimi

24 Haziran 2020
Tahsilat Becerileri Eğitimi

24 Haziran 2020
Stres Yönetimi Eğitimi

27 Haziran 2020 - 28 Haziran 2020
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

4 Temmuz 2020 - 5 Temmuz 2020
Satınalma’da İleri Yönetim Teknikleri Eğitim

4 Temmuz 2020 - 5 Temmuz 2020
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi

4 Temmuz 2020
ileri Satınalma`da Sözleşme, Bütçe, Uluslararasi ve Endirek Satınalma Yönetimi

5 Temmuz 2020
Endirekt Satınalma Yönetimi Eğitimi

20 Ağustos 2020 - 21 Ağustos 2020
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

22 Ağustos 2020 - 23 Ağustos 2020
Dış Ticaret Eğitimi

22 Ağustos 2020 - 23 Ağustos 2020
İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri Eğitimi

22 Ağustos 2020 - 23 Ağustos 2020
Bütçe Eğitimi

22 Ağustos 2020 - 23 Ağustos 2020
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

3 Eylül 2020 - 4 Eylül 2020
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi

5 Eylül 2020 - 6 Eylül 2020
Çatışma Yönetimi Eğitimi

5 Eylül 2020 - 6 Eylül 2020
Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi

9 Eylül 2020
Görev Verme ve Delegasyon Eğitimi

10 Eylül 2020 - 11 Eylül 2020
İletişim Becerileri Eğitimi

10 Eylül 2020 - 11 Eylül 2020
Etkin iletişim ve ilişki Yönetimi

10 Eylül 2020 - 11 Eylül 2020
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

10 Eylül 2020 - 11 Eylül 2020
Kurumsal Başarıda Duygusal Zekanın Gücü

12 Eylül 2020 - 13 Eylül 2020
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi

12 Eylül 2020 - 13 Eylül 2020
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi

17 Eylül 2020 - 18 Eylül 2020
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

17 Eylül 2020 - 18 Eylül 2020
Etkili iletişim ve Beden Dili Eğitimi

17 Eylül 2020 - 18 Eylül 2020
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

18 Eylül 2020
Tedarikçiler Ve Satınalmacılar İçin Sözleşme Yönetimi Eğitimi

19 Eylül 2020 - 20 Eylül 2020
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

22 Eylül 2020 - 23 Eylül 2020
Takım Çalışması, Takım Kurmak ve Motivasyon Eğitimi

26 Eylül 2020 - 27 Eylül 2020
Bütçe Eğitimi

26 Eylül 2020 - 27 Eylül 2020
İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri Eğitimi

3 Ekim 2020 - 4 Ekim 2020
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

7 Ekim 2020
Zaman Yönetimi Eğitimi

8 Ekim 2020 - 9 Ekim 2020
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi

8 Ekim 2020 - 9 Ekim 2020
Yetkinlik Ve Yeterlilik Bazlı Mülakat Teknikleri

8 Ekim 2020 - 9 Ekim 2020
Mülakat Teknikleri Eğitimi

10 Ekim 2020 - 11 Ekim 2020
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi

10 Ekim 2020 - 11 Ekim 2020
Mali Tablolar Analizi

10 Ekim 2020 - 11 Ekim 2020
Mali Tablolar ve Finansal Analiz Eğitimi

10 Ekim 2020 - 11 Ekim 2020
Satış Becerileri Eğitimi

10 Ekim 2020 - 11 Ekim 2020
ISO 9001:2015 KYS İç Denetçi Eğitimi

14 Ekim 2020
Tahsilat Eğitimi

14 Ekim 2020
Tahsilat Becerileri Eğitimi

16 Ekim 2020
Stres Yönetimi Eğitimi

17 Ekim 2020 - 18 Ekim 2020
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi

17 Ekim 2020 - 18 Ekim 2020
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

20 Ekim 2020 - 21 Ekim 2020
Sunum Teknikleri

22 Ekim 2020 - 23 Ekim 2020
Süreç Yönetimi Eğitimi

22 Ekim 2020 - 23 Ekim 2020
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

24 Ekim 2020 - 25 Ekim 2020
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

7 Kasım 2020 - 8 Kasım 2020
Bütçe Eğitimi

7 Kasım 2020 - 8 Kasım 2020
İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri Eğitimi

7 Kasım 2020 - 8 Kasım 2020
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi

7 Kasım 2020 - 8 Kasım 2020
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi

19 Kasım 2020 - 20 Kasım 2020
Yetkinlik Ve Yeterlilik Bazlı Mülakat Teknikleri

19 Kasım 2020 - 20 Kasım 2020
Mülakat Teknikleri Eğitimi

20 Kasım 2020
Tedarikçiler Ve Satınalmacılar İçin Sözleşme Yönetimi Eğitimi

21 Kasım 2020 - 22 Kasım 2020
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi

21 Kasım 2020 - 22 Kasım 2020
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

25 Kasım 2020
Tahsilat Eğitimi

26 Kasım 2020 - 27 Kasım 2020
Satış Becerileri Eğitimi

26 Kasım 2020 - 27 Kasım 2020
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

2 Aralık 2020
Stres Yönetimi Eğitimi

5 Aralık 2020 - 6 Aralık 2020
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi

5 Aralık 2020 - 6 Aralık 2020
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

5 Aralık 2020 - 6 Aralık 2020
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi

10 Aralık 2020 - 11 Aralık 2020
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi

12 Aralık 2020 - 13 Aralık 2020
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi

19 Aralık 2020 - 20 Aralık 2020
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi