EĞİTİM TAKVİMİ

30 Ocak 2021 - 31 Ocak 2021
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi

30 Ocak 2021 - 31 Ocak 2021
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

9 Şubat 2021 - 10 Şubat 2021
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

9 Şubat 2021 - 10 Şubat 2021
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

10 Şubat 2021
İşletme Körlüğü ile Başa Çıkma Eğitimi

10 Şubat 2021
Stres Yönetimi Eğitimi

11 Şubat 2021 - 12 Şubat 2021
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

11 Şubat 2021 - 12 Şubat 2021
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi

13 Şubat 2021 - 14 Şubat 2021
Yönetim Muhasebesi ve Raporlama Sistemleri Eğitimi

13 Şubat 2021 - 14 Şubat 2021
Mali Tablolar ve Finansal Analiz Eğitimi

13 Şubat 2021 - 14 Şubat 2021
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

17 Şubat 2021
E-Fatura ve E-Defter (E-Fatura Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Çözüm Önerileri) Eğitimi

17 Şubat 2021
Zaman Yönetimi Eğitimi

18 Şubat 2021 - 19 Şubat 2021
Satış Becerileri Eğitimi

18 Şubat 2021 - 19 Şubat 2021
Yetkinlik Ve Yeterlilik Bazlı Mülakat Teknikleri

20 Şubat 2021 - 21 Şubat 2021
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi

20 Şubat 2021 - 21 Şubat 2021
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi

20 Şubat 2021 - 21 Şubat 2021
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi

23 Şubat 2021 - 24 Şubat 2021
Uygulamalı Grup Şirketleri Muhasebesi Ve Raporlaması Eğitimi

24 Şubat 2021
Tedarikçiler Ve Satınalmacılar İçin Sözleşme Yönetimi Eğitimi

25 Şubat 2021 - 26 Şubat 2021
Maliyet Muhasebesi Eğitimi

25 Şubat 2021 - 26 Şubat 2021
Çatışma Yönetimi Eğitimi

6 Mart 2021 - 7 Mart 2021
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi

9 Mart 2021 - 10 Mart 2021
Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (UMS - UFRS) Uygulamaları Eğitimi

10 Mart 2021
Tahsilat Eğitimi

10 Mart 2021
Stres Yönetimi Eğitimi

11 Mart 2021 - 12 Mart 2021
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi

13 Mart 2021
İnsan Kaynakları İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları İşe İade Dava Süreçleri

13 Mart 2021 - 14 Mart 2021
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi

16 Mart 2021 - 17 Mart 2021
Dış Ticaret Eğitimi

16 Mart 2021 - 17 Mart 2021
Etkin iletişim ve ilişki Yönetimi

17 Mart 2021
Görev Verme ve Delegasyon Eğitimi

18 Mart 2021 - 19 Mart 2021
ISO 9001:2015 KYS İç Denetçi Eğitimi

20 Mart 2021 - 21 Mart 2021
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi

20 Mart 2021 - 21 Mart 2021
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

23 Mart 2021 - 24 Mart 2021
Uygulamalı Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi, Ölçümü Ve Raporlanması Eğitimi

23 Mart 2021 - 24 Mart 2021
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi

25 Mart 2021 - 26 Mart 2021
Üst ve Mali İşler Yöneticileri İçin İleri Düzey Finans ve Muhasebe Eğitimi

3 Nisan 2021 - 4 Nisan 2021
Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi

8 Nisan 2021 - 9 Nisan 2021
Tek Düzen Hesap Planı Eğitimi

8 Nisan 2021 - 9 Nisan 2021
Dönem Sonu Kapanış İşlemleri Eğitimi

8 Nisan 2021 - 9 Nisan 2021
Süreç Yönetimi Eğitimi

8 Nisan 2021 - 9 Nisan 2021
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

8 Nisan 2021 - 9 Nisan 2021
İşletme Verimliliği Eğitimi – iletişim – Motivasyo

10 Nisan 2021 - 11 Nisan 2021
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi

13 Nisan 2021 - 16 Nisan 2021
İşletmelerde Hile Farkındalığı, Hileli Finansal Raporlama ve Hile ve Suiistimallerin Denetimleri Eğitimi

13 Nisan 2021 - 14 Nisan 2021
Değişim Yönetimi Eğitimi

13 Nisan 2021 - 14 Nisan 2021
Takım Çalışması, Takım Kurmak ve Motivasyon Eğitimi

13 Nisan 2021 - 14 Nisan 2021
Eğitimcinin Eğitimi

14 Nisan 2021
Zaman Yönetimi Eğitimi

14 Nisan 2021 - 15 Nisan 2021
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

15 Nisan 2021 - 16 Nisan 2021
Sunum Teknikleri

15 Nisan 2021 - 16 Nisan 2021
Satış Becerileri Eğitimi

16 Nisan 2021 - 18 Nisan 2021
ISO 9001:2015 KYS Temel ve iç Denetçi Eğitimi

17 Nisan 2021 - 18 Nisan 2021
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

20 Nisan 2021 - 21 Nisan 2021
UFRS Uluslararası Finansal Raporlama Eğitimi

27 Nisan 2021 - 28 Nisan 2021
Etkin iletişim ve ilişki Yönetimi

6 Mayıs 2021
Tedarikçiler Ve Satınalmacılar İçin Sözleşme Yönetimi Eğitimi

6 Mayıs 2021 - 7 Mayıs 2021
Kurum İçi İletişim ve İlişki Yönetimi Eğitimi

6 Mayıs 2021 - 7 Mayıs 2021
Kurumsal Başarıda Duygusal Zekanın Gücü

26 Mayıs 2021
Görev Verme ve Delegasyon Eğitimi

26 Mayıs 2021
Alt Üst İlişkileri ve Protokol Eğitimi

27 Mayıs 2021 - 28 Mayıs 2021
Bağımsız Denetçiler İçin Gerekli Sermaye Piyasası Mevzuatı Eğitimi

27 Mayıs 2021 - 28 Mayıs 2021
Çatışma Yönetimi Eğitimi

29 Mayıs 2021 - 30 Mayıs 2021
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi

5 Haziran 2021 - 6 Haziran 2021
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

9 Haziran 2021 - 11 Haziran 2021
Bağımsız Denetim Uygulaması Eğitimi

9 Haziran 2021
Tahsilat Eğitimi

10 Haziran 2021 - 11 Haziran 2021
Yetkinlik Ve Yeterlilik Bazlı Mülakat Teknikleri

12 Haziran 2021 - 13 Haziran 2021
İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri Eğitimi

12 Haziran 2021 - 13 Haziran 2021
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi

12 Haziran 2021 - 13 Haziran 2021
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi

15 Haziran 2021 - 16 Haziran 2021
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi

15 Haziran 2021 - 16 Haziran 2021
Satış Becerileri Eğitimi

15 Haziran 2021
Yöneticiler için Finansal ve Mali Tabloların Okunması Eğitimi

16 Haziran 2021
Kök Neden Analizi Eğitimi

17 Haziran 2021 - 18 Haziran 2021
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

17 Haziran 2021 - 18 Haziran 2021
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi

22 Haziran 2021 - 23 Haziran 2021
Performans Yönetim Sistemi Eğitimi

23 Haziran 2021
KAI-ZEN EĞİTİMİ - Kaizen Sürekli İyileştirme Eğitimi

23 Haziran 2021
5S Eğitimi

24 Haziran 2021 - 25 Haziran 2021
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi

1 Temmuz 2021
Kuşaklar Arası İletişim Ve Yönetim Eğitimi

3 Temmuz 2021 - 4 Temmuz 2021
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

3 Temmuz 2021 - 4 Temmuz 2021
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

8 Temmuz 2021
Stres Yönetimi Eğitimi

8 Temmuz 2021 - 9 Temmuz 2021
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

14 Ağustos 2021 - 15 Ağustos 2021
İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri Eğitimi

19 Ağustos 2021 - 20 Ağustos 2021
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi

21 Ağustos 2021 - 22 Ağustos 2021
Dış Ticaret Eğitimi

21 Ağustos 2021 - 22 Ağustos 2021
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

8 Eylül 2021 - 10 Eylül 2021
Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları (UDS) ve Bağımsız Denetim Uygulamaları Eğitimi

11 Eylül 2021 - 12 Eylül 2021
ISO 9001:2015 KYS İç Denetçi Eğitimi

11 Eylül 2021 - 12 Eylül 2021
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi

14 Eylül 2021 - 15 Eylül 2021
Satış Becerileri Eğitimi

15 Eylül 2021
Tedarikçiler Ve Satınalmacılar İçin Sözleşme Yönetimi Eğitimi

16 Eylül 2021 - 17 Eylül 2021
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

18 Eylül 2021 - 19 Eylül 2021
İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri Eğitimi

18 Eylül 2021 - 19 Eylül 2021
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

18 Eylül 2021 - 19 Eylül 2021
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi

21 Eylül 2021
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

23 Eylül 2021 - 24 Eylül 2021
Sunum Teknikleri

23 Eylül 2021 - 24 Eylül 2021
Yetkinlik Ve Yeterlilik Bazlı Mülakat Teknikleri

23 Eylül 2021 - 24 Eylül 2021
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

25 Eylül 2021 - 26 Eylül 2021
Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi

5 Ekim 2021 - 6 Ekim 2021
Takım Çalışması, Takım Kurmak ve Motivasyon Eğitimi

6 Ekim 2021
Tahsilat Eğitimi

9 Ekim 2021 - 10 Ekim 2021
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi

12 Ekim 2021 - 13 Ekim 2021
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi

14 Ekim 2021 - 15 Ekim 2021
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi

16 Ekim 2021 - 17 Ekim 2021
İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri Eğitimi

16 Ekim 2021 - 17 Ekim 2021
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi

23 Ekim 2021 - 24 Ekim 2021
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

11 Kasım 2021 - 12 Kasım 2021
Etkin iletişim ve ilişki Yönetimi

13 Kasım 2021 - 14 Kasım 2021
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

13 Kasım 2021 - 14 Kasım 2021
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi

20 Kasım 2021 - 21 Kasım 2021
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi

20 Kasım 2021 - 21 Kasım 2021
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

20 Kasım 2021 - 21 Kasım 2021
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi

25 Kasım 2021 - 26 Kasım 2021
Yetkinlik Ve Yeterlilik Bazlı Mülakat Teknikleri

26 Kasım 2021
Tedarikçiler Ve Satınalmacılar İçin Sözleşme Yönetimi Eğitimi

9 Aralık 2021 - 10 Aralık 2021
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

11 Aralık 2021 - 12 Aralık 2021
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi

11 Aralık 2021 - 12 Aralık 2021
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi

18 Aralık 2021 - 19 Aralık 2021
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

25 Aralık 2021 - 26 Aralık 2021
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi