EĞİTİM TAKVİMİ

18 Ağustos 2020 - 19 Ağustos 2020
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi

20 Ağustos 2020 - 21 Ağustos 2020
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

20 Ağustos 2020 - 21 Ağustos 2020
Maliyet Muhasebesi Eğitimi

22 Ağustos 2020 - 23 Ağustos 2020
İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri Eğitimi

22 Ağustos 2020 - 23 Ağustos 2020
Bütçe Eğitimi

22 Ağustos 2020 - 23 Ağustos 2020
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

2 Eylül 2020
Satınalma ve Satış Yöneticileri için Sözleşmeler Hukuku

2 Eylül 2020
Tedarikçiler Ve Satınalmacılar İçin Sözleşme Yönetimi Eğitimi

2 Eylül 2020
Satınalma Ve Satışta Uygulamalı Sözleşme Hazırlama, Tasarım, Yazım Ve Sözleşme Yönetimi Eğitimi

2 Eylül 2020
ileri Satınalma`da Sözleşme, Bütçe, Uluslararasi ve Endirek Satınalma Yönetimi

3 Eylül 2020 - 4 Eylül 2020
Üretim Planlama ve Kontrol Eğitimi

3 Eylül 2020 - 4 Eylül 2020
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi

3 Eylül 2020 - 4 Eylül 2020
İşletme Verimliliği Eğitimi – iletişim – Motivasyo

3 Eylül 2020 - 4 Eylül 2020
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi

3 Eylül 2020 - 4 Eylül 2020
Satınalma’da İleri Yönetim Teknikleri Eğitim

4 Eylül 2020
Endirekt Satınalma Yönetimi Eğitimi

5 Eylül 2020 - 6 Eylül 2020
Bağımsız Denetçiler İçin Gerekli Sermaye Piyasası Mevzuatı Eğitimi

5 Eylül 2020 - 6 Eylül 2020
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi

5 Eylül 2020 - 6 Eylül 2020
Maliyet Muhasebesi Eğitimi

5 Eylül 2020 - 6 Eylül 2020
Çatışma Yönetimi Eğitimi

5 Eylül 2020 - 6 Eylül 2020
Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi

7 Eylül 2020 - 8 Eylül 2020
Üst ve Mali İşler Yöneticileri İçin İleri Düzey Finans ve Muhasebe Eğitimi

7 Eylül 2020
Görev Verme ve Delegasyon Eğitimi

8 Eylül 2020 - 9 Eylül 2020
Tek Düzen Hesap Planı Eğitimi

8 Eylül 2020 - 9 Eylül 2020
Dönem Sonu Kapanış İşlemleri Eğitimi

8 Eylül 2020 - 9 Eylül 2020
Mali Tablolar Analizi

8 Eylül 2020 - 9 Eylül 2020
Değişim Yönetimi Eğitimi

10 Eylül 2020 - 11 Eylül 2020
İletişim Becerileri Eğitimi

10 Eylül 2020 - 11 Eylül 2020
Etkin iletişim ve ilişki Yönetimi

10 Eylül 2020 - 11 Eylül 2020
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi

10 Eylül 2020 - 11 Eylül 2020
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

10 Eylül 2020 - 11 Eylül 2020
Bütçe Eğitimi

10 Eylül 2020 - 11 Eylül 2020
İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri Eğitimi

10 Eylül 2020 - 11 Eylül 2020
Satış Becerileri Eğitimi

10 Eylül 2020 - 11 Eylül 2020
Mülakat Teknikleri Eğitimi

10 Eylül 2020 - 11 Eylül 2020
Yetkinlik Ve Yeterlilik Bazlı Mülakat Teknikleri

10 Eylül 2020
KAI-ZEN EĞİTİMİ - Kaizen Sürekli İyileştirme Eğitimi

10 Eylül 2020 - 11 Eylül 2020
Kurumsal Başarıda Duygusal Zekanın Gücü

10 Eylül 2020 - 11 Eylül 2020
Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi

12 Eylül 2020 - 13 Eylül 2020
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi

15 Eylül 2020 - 16 Eylül 2020
İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim Metodolojisi ve Uygulama Eğitimi

15 Eylül 2020 - 16 Eylül 2020
Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (UMS - UFRS) Uygulamaları Eğitimi

15 Eylül 2020
İnsan Kaynakları İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları İşe İade Dava Süreçleri

15 Eylül 2020 - 16 Eylül 2020
UFRS Uluslararası Finansal Raporlama Eğitimi

15 Eylül 2020 - 16 Eylül 2020
Mali Tablolar ve Finansal Analiz Eğitimi

15 Eylül 2020 - 16 Eylül 2020
Kurum İçi İletişim ve İlişki Yönetimi Eğitimi

16 Eylül 2020
Zor Dönemlerde Alacak Tahsilat Yönetimi Eğitimi - Canlı Eğitim

16 Eylül 2020
E-Fatura ve E-Defter (E-Fatura Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Çözüm Önerileri) Eğitimi

16 Eylül 2020
Yöneticiler için Bütçe Eğitimi

16 Eylül 2020
Tahsilat Eğitimi

16 Eylül 2020
Tahsilat Becerileri Eğitimi

16 Eylül 2020
5S Eğitimi

17 Eylül 2020 - 18 Eylül 2020
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

17 Eylül 2020 - 18 Eylül 2020
Etkili iletişim ve Beden Dili Eğitimi

17 Eylül 2020 - 18 Eylül 2020
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

19 Eylül 2020 - 20 Eylül 2020
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

22 Eylül 2020 - 25 Eylül 2020
İşletmelerde Hile Farkındalığı, Hileli Finansal Raporlama ve Hile ve Suiistimallerin Denetimleri Eğitimi

22 Eylül 2020 - 23 Eylül 2020
Temel Muhasebe Eğitimi

22 Eylül 2020 - 23 Eylül 2020
İletişim Becerileri Eğitimi

22 Eylül 2020 - 23 Eylül 2020
Etkin iletişim ve ilişki Yönetimi

22 Eylül 2020
Zaman Yönetimi Eğitimi

22 Eylül 2020 - 23 Eylül 2020
Sunum Teknikleri

22 Eylül 2020 - 23 Eylül 2020
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

22 Eylül 2020 - 23 Eylül 2020
Takım Çalışması, Takım Kurmak ve Motivasyon Eğitimi

22 Eylül 2020 - 23 Eylül 2020
ISO 9001:2015 KYS İç Denetçi Eğitimi

23 Eylül 2020
Pandemi Döneminde Ekonomik Davranışlar Ve İşletmelerin Korunması Eğitimi

23 Eylül 2020
Stres Yönetimi Eğitimi - Zor Durumlarda Stresi Yönetmek

23 Eylül 2020
Stres Yönetimi Eğitimi

24 Eylül 2020 - 25 Eylül 2020
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

24 Eylül 2020 - 25 Eylül 2020
Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

24 Eylül 2020 - 25 Eylül 2020
Süreç Yönetimi Eğitimi

25 Eylül 2020
Stratejik Satınalma Yönetimi ve Tedarikçi Risk Analizi Eğitimi

26 Eylül 2020 - 27 Eylül 2020
Bütçe Eğitimi

26 Eylül 2020 - 27 Eylül 2020
İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri Eğitimi

26 Eylül 2020 - 27 Eylül 2020
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi

28 Eylül 2020 - 30 Eylül 2020
Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları (UDS) ve Bağımsız Denetim Uygulamaları Eğitimi

28 Eylül 2020 - 30 Eylül 2020
Bağımsız Denetim Uygulaması Eğitimi

29 Eylül 2020 - 30 Eylül 2020
Uygulamalı Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi, Ölçümü Ve Raporlanması Eğitimi

30 Eylül 2020
Uzak Ekiplerde Satış Ve Verimlilik Yönetimi Eğitimi - Canlı Eğitim

3 Ekim 2020 - 4 Ekim 2020
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

6 Ekim 2020 - 8 Ekim 2020
Dış Ticaret Eğitimi

6 Ekim 2020 - 7 Ekim 2020
Uygulamalı Grup Şirketleri Muhasebesi Ve Raporlaması Eğitimi

6 Ekim 2020 - 7 Ekim 2020
Yönetim Muhasebesi ve Raporlama Sistemleri Eğitimi

6 Ekim 2020 - 7 Ekim 2020
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi

7 Ekim 2020
İşletme Körlüğü ile Başa Çıkma Eğitimi

7 Ekim 2020
Kök Neden Analizi Eğitimi

7 Ekim 2020
Zaman Yönetimi Eğitimi

8 Ekim 2020 - 9 Ekim 2020
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi

8 Ekim 2020 - 9 Ekim 2020
Yetkinlik Ve Yeterlilik Bazlı Mülakat Teknikleri

8 Ekim 2020 - 9 Ekim 2020
Mülakat Teknikleri Eğitimi

9 Ekim 2020 - 11 Ekim 2020
ISO 9001:2015 KYS Temel ve iç Denetçi Eğitimi

10 Ekim 2020 - 11 Ekim 2020
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi

10 Ekim 2020 - 11 Ekim 2020
Mali Tablolar Analizi

10 Ekim 2020 - 11 Ekim 2020
Mali Tablolar ve Finansal Analiz Eğitimi

10 Ekim 2020 - 11 Ekim 2020
Satış Becerileri Eğitimi

10 Ekim 2020 - 11 Ekim 2020
ISO 9001:2015 KYS İç Denetçi Eğitimi

13 Ekim 2020 - 14 Ekim 2020
Perakende Sektöründe İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim Metodolojisi ve Uygulama Eğitimi

14 Ekim 2020
Tahsilat Eğitimi

14 Ekim 2020
Tahsilat Becerileri Eğitimi

14 Ekim 2020
Tedarikçiler Ve Satınalmacılar İçin Sözleşme Yönetimi Eğitimi

15 Ekim 2020 - 16 Ekim 2020
Eğitimcinin Eğitimi

16 Ekim 2020
Stres Yönetimi Eğitimi

17 Ekim 2020 - 18 Ekim 2020
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi

17 Ekim 2020 - 18 Ekim 2020
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi

17 Ekim 2020 - 18 Ekim 2020
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

20 Ekim 2020 - 21 Ekim 2020
Sunum Teknikleri

20 Ekim 2020 - 21 Ekim 2020
İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim Eğitimi ve Uygulamaları

20 Ekim 2020 - 21 Ekim 2020
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi

21 Ekim 2020
Alt Üst İlişkileri ve Protokol Eğitimi

22 Ekim 2020 - 23 Ekim 2020
Süreç Yönetimi Eğitimi

22 Ekim 2020 - 23 Ekim 2020
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

24 Ekim 2020 - 25 Ekim 2020
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

24 Ekim 2020 - 25 Ekim 2020
Performans Yönetim Sistemi Eğitimi

4 Kasım 2020
Kuşaklar Arası İletişim Ve Yönetim Eğitimi

7 Kasım 2020 - 8 Kasım 2020
Bütçe Eğitimi

7 Kasım 2020 - 8 Kasım 2020
İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri Eğitimi

7 Kasım 2020 - 8 Kasım 2020
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi

7 Kasım 2020 - 8 Kasım 2020
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi

7 Kasım 2020 - 8 Kasım 2020
Satınalma’da İleri Yönetim Teknikleri Eğitim

10 Kasım 2020 - 11 Kasım 2020
Çatışma Yönetimi Eğitimi

10 Kasım 2020 - 11 Kasım 2020
Takım Çalışması, Takım Kurmak ve Motivasyon Eğitimi

11 Kasım 2020
Görev Verme ve Delegasyon Eğitimi

12 Kasım 2020 - 13 Kasım 2020
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

13 Kasım 2020
Yöneticiler için Finansal ve Mali Tabloların Okunması Eğitimi

14 Kasım 2020 - 15 Kasım 2020
Etkin iletişim ve ilişki Yönetimi

17 Kasım 2020 - 18 Kasım 2020
Dış Ticaret Eğitimi

19 Kasım 2020 - 20 Kasım 2020
Yetkinlik Ve Yeterlilik Bazlı Mülakat Teknikleri

19 Kasım 2020 - 20 Kasım 2020
Mülakat Teknikleri Eğitimi

20 Kasım 2020
Tedarikçiler Ve Satınalmacılar İçin Sözleşme Yönetimi Eğitimi

21 Kasım 2020 - 22 Kasım 2020
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi

21 Kasım 2020 - 22 Kasım 2020
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

21 Kasım 2020 - 22 Kasım 2020
Mali Tablolar Analizi

25 Kasım 2020
Tahsilat Eğitimi

26 Kasım 2020 - 27 Kasım 2020
Satış Becerileri Eğitimi

26 Kasım 2020 - 27 Kasım 2020
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

28 Kasım 2020 - 29 Kasım 2020
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi

2 Aralık 2020
Stres Yönetimi Eğitimi

5 Aralık 2020 - 6 Aralık 2020
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi

5 Aralık 2020 - 6 Aralık 2020
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

5 Aralık 2020 - 6 Aralık 2020
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi

8 Aralık 2020 - 9 Aralık 2020
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

10 Aralık 2020 - 11 Aralık 2020
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi

12 Aralık 2020 - 13 Aralık 2020
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi

19 Aralık 2020 - 20 Aralık 2020
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi